17.11.2021 r.

Wezwanie do ocalenia naszego Ogrodu!

Szanowni Działkowcy,

Zapraszamy wszystkich naszych działkowców, do odbioru w Biurze Zarządu protestu (w formie pocztówki) adresowanej bezpośrednio do Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka.

Pokażmy naszą jedność w naszej wspólnej sprawie!

Dajmy wyraźny sygnał włodarzom miasta, że nie zgadzamy się na budowę ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego przebiegającej przez nasz Ogród.

Pocztówki odbieramy osobiście w soboty, w godz. 9°°-13°° w Biurze Zarządu ROD „Zielony”

Zarząd ROD Zielony

14.11.2021 r.

Zimowy wjazd samochodów

Szanowni Działkowcy,

Informujemy, iż od dnia 22 listopada br. wjazd samochodów będzie jedynie możliwy bramą nr 2 (przy Zarządzie).

Otwarta będzie ona tylko w soboty w godzinach 10°° do 13°°

Zarząd zastrzega prawo do całkowitego zamknięcia ruchu pojazdów w przypadku miękkiego i grząskiego gruntu na alejkach. Ogłoszenie dotyczy także osób niepełnosprawnych mających tzw. „chipy”. O wypadek na ogrodzie nietrudno.

Dajmy przyrodzie odpocząć od spalin i hałasu chociaż zimą. Ogród to nie osiedle czy miasto.

Zarząd ROD Zielony

14.11.2021 r.

WAŻNA INFORMACJA !!!

Szanowni Działkowcy,

W dniu 22 listopada br. (poniedziałek) o godz. 18.05 na antenie regionalnej telewizji TVP 3 Gdańsk, kolejny już reportaż o naszym proteście przeciw budowie ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Tytuł reportażu: „W TWOJEJ SPRAWIE”.

Przekażmy tę informację wszystkim, którym zależy na ocaleniu naszych działek w ROD „Zielony”

Zachęcamy do obejrzenia !

Zarząd ROD Zielony

14.11.2021 r.

Prąd na działkach – przypomnienie !

Szanowni Działkowcy,

Dnia 15 grudnia br. mija termin zapłaty za prąd pobrany na Waszych działkach. Ci, którzy nie zapłacą będą pozbawiani prądu.

Zarząd ROD Zielony

14.11.2021 r.

Zimowy wjazd do Ogrodu

Szanowni Działkowcy,

W sezonie jesienno-zimowym (listopad-marzec) wjazd samochodem do Ogrodu możliwy jest tylko BRAMĄ Nr 2 (przy Zarządzie) w soboty w godz. 10.00-13.00. W pozostałe dni wszystkie bramy będą pozamykane na stałe i dla wszystkich bez wyjątku.

W przypadku pilnego przywozu materiałów budowlanych wjazd możliwy TYLKO po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzem ogrodu – p. Jarkiem, tel. 694 147 995.

Zamknięcie bram nastąpi z dn 22.11.2021.

Zarząd zastrzega prawo do całkowitego ZAKAZU wjazdu (dla wszystkich) w przypadku obfitych opadów deszczu lub śniegu. Wjazd taki powoduje nieodwracalne zniszczenia naszych alei ogrodowych.

Zarząd ROD Zielony

09.11.2021 r.

Godziny pracy Biura ROD „Zielony” w okresie zimowym

Szanowni Działkowcy,

Informujemy, iż w sezonie zimowym, tj. od listopada do końca marca, Biuro Zarządu jest czynne tylko w soboty, w godzinach 9°° – 13°°.

Przypominamy jednocześnie o obowiązku zakładania maseczek na terenie budynku Zarządu.

Zarząd ROD Zielony

01.11.2021 r.

Protest Działkowców ROD „Zielony”
Gdynia-Wiczlino

Szanowni Działkowcy,

W regionalnej gazecie Dziennika Bałtyckiego (29.10.2021rok) ukazał się artykuł o naszym proteście. Zapraszam ludzi dobrej woli walczących o ocalenie naszego ogrodu do jego przeczytania.

Pozdrawiam: Leszek Kucharek, prezes ROD „Zielony”, Gdynia-Wiczlino

Protest - Nie oddamy naszych działek

Zarząd ROD Zielony

24.10.2021 r.

Informacja o spotkaniu z Prezydentem Wojciechem Szczurkiem

Szanowni Działkowcy,

Na zaproszenie władz miasta, w dniu 22 października br. w siedzibie Urzędu Miasta Gdynia odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu, działkowców ROD „Zielony”, władz Okręgu Pomorskiego PZDz przedstawicielami władz miasta Gdynia w osobach: Prezydenta Wojciecha Szczurka oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Jakuba Ubycha. W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel okolicznego osiedla domków jednorodzinnych zagrożonych tą budową.

Dyskutowano o planach budowy ulicy Jana Nowaka-Jeziorańskiego, która dzieląc nasz Ogród na pół, zdegradowałaby jego wartość. Na początku spotkania Pan Prezes ROD „Zielony” Leszek Kucharek przedstawił powód protestu działkowców oraz wyraził wyraźne stanowisko Działkowców oraz Zarządu w tej sprawie. Działkowcy generalnie nie podważają sensu budowy tej ulicy ale nie zgadzają się na jej proponowany przebieg przez nasz Ogród. To stanowisko było na spotkaniu wyraźnie wypowiedziane.

Pan Prezydent przedstawił ogólny zarys planu układów drogowych w zachodnich dzielnicach miasta oraz przyrzekł nam ponowną weryfikację przebiegu spornej ulicy oraz możliwość konsultacji z działkowcami.

Jest nadzieja, iż obecny plan przebiegu ulicy będzie mógł (po konsultacjach z planistami UM) zmieniony, tego nikt nie wyklucza. Przy złym rozwoju sytuacji, przewidywany termin rozpoczęcia budowy ulicy to rok 2026.

Z przebiegu rozmowy odczuliśmy dobrą wolę włodarzy miasta i osobiście Pana Prezydenta aby planowana ulica nas nie dzieliła a jednoczyła.

W związku z tym, Działkowcy zawieszają swój protest a Zarząd będzie monitorował na bieżąco sytuację oraz konsultował się z osobami decyzyjnymi w Urzędzie Miasta. O rozwoju sytuacji będziemy Państwa na bieżąco informować.

Jednocześnie Zarząd ROD „Zielony” apeluje do tych działkowców, których działki są zagrożone likwidacją, o większy niż dotąd udział w obronie Waszych działek i ROD „Zielony”. Są to Państwa działki, a Wasza większa aktywność jest tu niezbędna. Tylko razem mamy szansę na uratowanie Ogrodu !

Prosimy o kontakt w tej sprawie z Zarządem.

P.S. Spotkanie było rejestrowane przez firmę Mewa Film z Krakowa, producenta min. ogólnopolskiego reportażu o obecnej sytuacji w ogrodach działkowych. Reportaż, także o naszym Ogrodzie ma być wyemitowany przez Telewizję Polską na cały kraj.

O terminie emisji poinformujemy.

Zarząd ROD Zielony

10.10.2021 r.

Działki zagrożone likwidacją

Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD „Zielony” podaje numery działek przeznaczonych do likwidacji w związku z planowaną budową ulicy Jana Nowaka-Jeziorańskiego:

12, 13, 14, 15, 16, 49, 50, 51, 52, 82, 83, 84, 85, 132, 133, 134, 135, 197, 198, 199, 200, 260, 261, 262, 263, 264, 331, 332, 333, 334, 335, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 415, 416, 549, 550, 551, 552, 553, 554

Jest to wstępna lista działek, na podstawie znanych nam dzisiaj planów budowy. O ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować.

Zarząd ROD Zielony

14.10.2021 r.

Protest Działkowców ROD „Zielony”
Gdynia-Wiczlino

Szanowni Działkowcy,

Działkowcy ROD „Zielony” są zdruzgotani wiadomością z Urzędu Miasta Gdynia o planowanej budowie ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, która ma przebiegać przez nasz Ogród.

Do likwidacji przewidziano około 50 działek ROD „Zielony”. Do Zarządu przychodzą zrozpaczeni działkowcy. Są to dramaty ludzi dla których ich działka jest jedyną i ukochaną na tym świecie.

Urząd Miasta i Pan Prezydent Wojciech Szczurek zaprosili nas – Waszych delegatów do spotkania w siedzibie UM Gdynia w dniu 22 października. Za zaproszenie dziękujemy, będziemy obecni. Uważamy, iż jest jeszcze czas na podjęcie rozmów, przecież wokół ogrodu jest mnóstwo terenu-nieużytków. Dlaczego płuca miasta przeszkadzają urzędnikom?

W dniu 15 października br. (piątek) o godz. 17°° na terenie ogrodu, przed Biurem Zarządu organizujemy protest-pikietę w obronie ROD „Zielony”.

Jako działkowcy i Zarząd prosimy wszystkich działkowców oraz ludzi dobrej woli o okazanie wsparciai o obecność na proteście. Pokażmy, iż los Ogrodu i Waszych działek nie jest nam obojętny, walczymy przecież o ich przetrwanie. Potrzebujemy, jak nigdy Waszego wsparcia.

Bez Was nic nie zrobimy! Nie oddamy przecież nikomu naszych działek!

P.S. Maseczki na proteście obowiązkowe!

Protest - Nie oddamy naszych działek

Zarząd ROD Zielony

09.10.2021 r.

Budowa drogi w ROD „Zielony”

Budowa drogi w ROD Zielony
Budowa drogi w ROD Zielony

Zarząd ROD Zielony

02.10.2021 r.

Zamknięcie wody na naszych działkach

Szanowni Działkowcy,

Zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym wydanym dla R.O.D. „Zielony” wodę zakręcamy dnia 15 października br.

Gdy wystąpi brak wody prosimy działkowców o otwarcie zaworów i kranów.

Zarząd ROD Zielony

01.10.2021 r.

Oferty pracy w ROD „Zielony”

Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD „Zielony” poszukuje do pracy Elektryka oraz Gospodarza Ogrodu.

Praca na umowę – zlecenie, oferujemy elastyczny czas pracy.

Zarząd ROD Zielony

19.09.2021 r.

KONTENERY NA ODPADY ZIELONE !!!

Szanowni Działkowcy,

Oto harmonogram ich podstawienia:
I brama od 14 do 17 października br.
II brama od 21 do 24 października br.
III brama od 28 do 31 października br.

Wyrzucamy tyko DUŻE odpady roślinne: grube korzenie, grube gałęzie. Max ich długość 1 metr. Muszą być pocięte na kawałki!

Zabronione: trawa, liście, mat. budowlane, meble, sprzęt AGD.

Monitoring i Gospodarz p. Jarek będą czuwać nad prawidłowym sposobem zapełniania kontenera.

Zarząd ROD Zielony

15.07.2021 r.

ZAWIADOMIENIE
Zarząd ROD Rodzinny Ogród Działkowy “Zielony”

zaprasza na
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Które odbędzie się w dniu: 24-08-2021r.
81-577 Gdynia ul.Kardynała Wyszyńskiego 1 – na terenie otwartym
Początek obrad:
W I terminie godz. 16:00
W II terminie godz. 16:30

** Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.
*** Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania dla konfederacji delegatów.
*** Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajowy PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków,oraz Komisji Wyborczej.

 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2019 rok (merytoryczne i finansowe).

 7. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2020 rok (merytoryczne i finansowe).

 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 r.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2020 r.
 11. Ocena działalności Zarządu ROD za 2019 r i 2020 r przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.

 12. Dyskusja.
 13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków,przedstawienie projektów uchwał i głosowanie w sprawach:

  1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2019 r.
  2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.
  3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2019r.

  4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2020r.
  5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020r.
  6. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2020r.

 14. Projekt planu pracy na 2021r.
 15. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2021 r.
 16. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2021 r przez Komisję Rewizyjną ROD.
 17. Dyskusja.
 18. Zatwierdzenie kooptacji członków do składu organu ROD.
 19. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą zgłoszonych kandydatów do organów ROD.

 20. Wybory uzupełniające członków Zarządu ROD,Komisji Rewizyjnej ROD.
 21. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków,przedstawienie projektów uchwał i głosowanie w sprawach:

  1. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2021r.
  2. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego(remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców.

  3. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
  4. Uchwalenie planu pracy na 2021 r.
  5. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2021 r.
 22. Sprawy różne.
 23. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 14-08-2021 r w godzinach od: 08:00 do: 13:00 w biurze Zarządu ROD”Zielony”.Członek Zarządu ROD

Janina Kasprzak
sekretarz

Prezes Zarządu ROD

Leszek Kucharek

11.06.2021 r.

O G Ł O S Z E N I E ! ! !

Szanowni Działkowcy,

Informujemy działkowców, iż w dniach 19.06.2021 do 31.08.2021 zostanie przeprowadzony coroczny przegląd działek.
Uprasza się działkowców o udostępnienie wejścia na działkę osobom z komisji Zarządu ROD ,,Zielony”.
Dziękujemy

Zarząd ROD Zielony

10.06.2021 r.

K O M U N I K A T !!!

Szanowni Działkowcy,

W związku z prowadzonymi pracami wymiany rur sieci wodociągowej na alei południowej, mogą wystąpić okresowe spadki ciśnienia wody w instalacji wodnej.
Utrudnienia potrwają do końca czerwca br.
Za zakłócenia przepraszamy i prosimy Państwa o wyrozumiałość

Zarząd ROD Zielony

28.03.2021 r.

K O M U N I K A T !!!

Szanowni Działkowcy,

Informujemy, że w dniu 1.05.2021 / sobota 1 Maja / biuro Zarządu ROD „ZIELONY” będzie nieczynne.

Zarząd ROD Zielony

27.03.2021 r.

WJAZD LETNI SAMOCHODÓW NA DZIAŁKI

Szanowni Działkowcy,

Zgodnie z Uchwałą Zarządu R.O.D. „Zielony” oświadczamy, iż wjazd samochodów na teren Ogrodu w sezonie letnim (od kwietnia do końca października) nie będzie możliwy w przypadku miękkiego i błotnistego gruntu na alejkach, bez względu na dni tygodnia. Ta zasada dotyczy także osób niepełnosprawnych!

Gdy warunki pogodowe będą sprzyjające i grunt alejek odpowiedni do przejazdu, planujemy otwarcie bram w następujących dniach:

Od piątku godz. 10.00 do poniedziałku do godziny 9.00 (bez przerwy).

Dowóz materiałów budowlanych możliwy jest TYLKO w ŚRODY w godz. 10°°-15°° po uprzednim uzgodnieniu z Gospodarzem Ogrodu: Pan Jarosław, tel.:694 147 995

Przypominamy, iż na jedną działkę możliwy jest wjazd tylko jednego samochodu, ale tylko naszego działkowca, Państwa goście parkują tylko i wyłącznie na zewnątrz ogrodu, na przygotowanych miejscach postojowych. Maksymalna prędkość poruszania się samochodami na terenie Ogrodu wynosi 5 km/h.

Wszelkie przypadki łamania ustaleń Zarządu w tym zakresie są na bieżąco rejestrowane i będą wyciągane przez Zarząd konsekwencje. Szanujmy spokój i prawo do wypoczynku innych działkowców.

Zarząd ROD Zielony

27.03.2021 r.

Ogłoszenie o opłatach

Zarząd ROD Zielony

27.03.2021 r.

Włączenie wody na działkach 2021 !!!

Szanowni Działkowcy,

Przewidujemy próbny rozruch wody na Ogrodzie w dniu 10 kwietnia br.(sobota).

Obowiązkiem każdego działkowca jest obecność na działce w dniu 10 kwietnia, po to aby zapobiec min. zalewaniu Waszych działek przez pęknięte po zimie rury, niezakręcone zawory lub nieszczelną instalację.

Zarząd prosi o zakręcenie głównych zaworów na działkach!

Na własny koszt działkowiec naprawia niesprawną instalację wodociągową na swojej działce i dba o jej należyty stan.

Obowiązkiem Zarządu jest doprowadzenie wody tylko do zaworu głównego działki. Pracownicy Ogrodu nie dokonują napraw na terenie Państwa działek, (podobnie jest w naszych mieszkaniach).

Po usunięciu wszystkich awarii woda powinna być dostępna na stałe od 15 kwietnia br.

Zarząd ROD Zielony

04.01.2021 r.

STOP BESTIALSTWU WOBEC KOTÓW !!!

Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD „Zielony” i działkowcy są głęboko poruszeni bestialskim znęcaniem i uśmiercaniem naszych kotów, a które to przypadki miały niedawno miejsce na Ogrodzie.

Dlatego też wzywamy wszystkich odwiedzających Ogród o zgłaszanie Zarządowi wszelkich przypadków nieludzkiego traktowania zwierząt.

Bądźmy czujni, nie chowajmy głowy w piasek! Zwierzęta same nie obronią się przed zwyrodnialcami!

Tylko razem możemy zapobiec dalszej eskalacji czynów bestialstwa niegodnych człowieka. Za potwierdzone zgłoszenia i wskazanie sprawców bestialstwa Zarząd przewiduje nagrody.

Dodatkowe fotopułapki i kamery będą niebawem instalowane na Ogrodzie.

Zarząd ROD Zielony

16.12.2020 r.

Ważny komunikat !!!

Szanowni Działkowcy,

Informujemy, iż dnia 2 stycznia 2021r. (sobota) Biuro będzie zamknięte, również nie będzie możliwości wjazdu samochodem na teren Ogrodu.

Zarząd ROD Zielony

23.11.2020 r.

OSTATECZNE WEZWANIE
DO ZAPŁATY ZA PRĄD

Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD „Zielony” przypomina, iż z dniem 30 listopada upływa ostateczny termin wpłat za prąd zużyty na działkach.

Po tym czasie każdy działkowiec, który nie wywiąże się z tego obowiązku będzie miał odłączony prąd i będą jemu naliczane ustawowe odsetki.

Zarząd ROD Zielony

09.11.2020 r.

Ważny komunikat !!!

Szanowni Działkowcy,

W związku ze stwierdzonymi brakami aktualnych danych teleadresowych naszych działkowców-dzierżawców działek, Zarząd Ogrodu prosi o ich pilną aktualizację! – szczególnie adresów korespondencyjnych i numerów telefonów.

Za Waszą zgodą prosimy także o podawanie swoich adresów mailowych – ułatwia to znacznie i przyspiesza wzajemny kontakt.

Zgodnie z prawem, do obowiązku działkowca-dzierżawcy należy aktualizacja w/wym danych – patrz § 81 Regulaminu ROD oraz § 15 pkt 7 Statutu PZD.

Zarząd ROD Zielony

26.10.2020 r.

Zimowy wjazd do Ogrodu

Szanowni Działkowcy,

W sezonie jesienno-zimowym (listopad-marzec) wjazd samochodem do Ogrodu możliwy jest tylko BRAMĄ Nr 2 (przy Zarządzie) w soboty w godz. 10.00-13.00.
W pozostałe dni wszystkie bramy będą pozamykane na stałe i dla wszystkich bez wyjątku.

W przypadku pilnego przywozu materiałów budowlanych wjazd możliwy TYLKO po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzem ogrodu – p. Jarkiem, tel. 694 147 995.

Zarząd zastrzega prawo do całkowitego ZAKAZU wjazdu (dla wszystkich) w przypadku obfitych opadów deszczu lub śniegu. Wjazd taki powoduje nieodwracalne zniszczenia naszych alei ogrodowych.

Zarząd ROD Zielony

12.10.2020 r.

Opłaty za prąd na Państwa działkach

Szanowni Działkowcy,

O należnych opłatach za prąd na poszczególnych działkach dowiadujemy się drogą mailową (rodzielony@interia.pl), telefonicznie w godzinach pracy Biura:(środa, sobota w godz. 11.00-13.00) oraz w ostateczności osobiście.

Termin płatności do 30 listopada br.

Zamknięcie wody na naszych działkach.

Zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym wydanym dla R.O.D. „Zielony” wodę zakręcamy dnia 15 października br.

Zarząd ROD Zielony

21.09.2020 r.

Ogłoszenie
Ogólnopolskiego Towarzystwa
Ochrony Zwierząt

08.09.2020 r.

Kontenery na zielone – akcja jesienna

Szanowni Działkowcy,

Oto plany podstawień kontenerów na odpady zielone:

   I brama: 28-30 wrzesień (poniedziałek-środa)

   II brama: 5-7 październik (poniedziałek-środa)

   III brama: 12-14 październik (poniedziałek-środa)

Max. długość odpadów roślinnych wynosi 1 metr.

Wrzucamy tylko odpady: grube gałęzie, korzenie.

Nie wolno wrzucać: odpadów poremontowych, materiałów budowlanych, śmieci, mebli, trawy i liści!

Gospodarze będą czuwać nad prawidłowym przebiegiem akcji. Kontener będzie pod stałym nadzorem kamer.

Zarząd ROD Zielony

05.08.2020 r.

Zamknięte Biuro ROD „Zielony”

Szanowni Działkowcy,

W dniu 15 sierpnia br. (sobota) z okazji Święta Wniebowzięcia NMP Biuro w ROD „Zielony” będzie nieczynne.

Zarząd ROD Zielony

03.08.2020 r.

SZKOLENIE DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW !!!

Szanowni Działkowcy,

Szkolenie dla nowo przyjętych działkowców odbędzie się w Okręgowym Zarządzie w Gdańsku ul. Grunwaldzka 102 /IV piętro/.

Część I  - 19.08.2020 r godz 15.30 /środa/
Część II - 20.08.2020 r godz 15.30 /czwartek/

Zapisy telefoniczne pod nr tel: 58-341-75-25 wew. 109 lub 108.

Po przebyciu szkolenia prosimy o dostarczenie kopi dokumentu do biura Zarządu ROD ”Zielony”.

Zarząd ROD Zielony

23.07.2020 r.

WALNE ZEBRANIE ROD „Zielony”

Szanowni Działkowcy,

W związku z Uchwałą Nr 4/IV/2020 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie odbywania Walnych Zebrań Sprawozdawczych za rok 2019 w warunkach spowodowanych przez pandemię koronawirusa COVID-19,Zarząd ROD „Zielony” w Gdyni odstępuje od przeprowadzenia Walnego Zebrania w roku 2020.

O wysokości ostatecznych opłat ogrodowych od każdej działki za rok 2020 można dowiadywać się osobiście w Biurze, telefonicznie(58 6240795) w godz. pracy Biura oraz drogą mailową: rodzielony@interia.pl

Zarząd ROD Zielony

23.07.2020 r.

Opłaty za działkę 2020 r.

Szanowni Działkowcy,

Podajemy Państwu zatwierdzone stawki opłat w przeliczeniu za metr kwadratowy działki (poz.1-3) oraz opłaty-składniki stałe za całą działkę (poz.4-7):

 1.   Opłata ogrodowa – koszty   0,93 zł/m² 
 2.   Składka Krajowa Rada PZD   0,09 zł/m² 
 3.   Fundusz Rozwoju   0,10 zł/m² 
 4.   Składka członkowska PZD   6,00 zł/działkę 
 5.   Opłata wodna   20,00 zł/działkę 
 6.   Opłata energetyczna (za część wspólną Ogrodu)   30,00 zł/działkę 
 7.   Opłata śmieciowa   72,00 zł/działkę 


O wysokości naliczeń za działkę dowiadujemy się osobiście w Biurze, mailowo: rodzielony@interia.pl lub telefonicznie w godzinach pracy Biura (sobota, w godz.10.00-13.00).

Termin wpłat do 31 sierpnia br.na ogólne konto Ogrodu:
05 1440 1026 0000 0000 1233 2513

W tym roku wyjątkowo wpłacaliście Państwo zaliczki, które zostały uwzględnione przy ostatecznym rozliczeniu.

Zarząd ROD Zielony

28.06.2020 r.

Oszczędzamy wodę !!!

Szanowni Działkowcy,

W związku z niskim poziomem wód gruntowych na działkach, Zarząd Ogrodu nakazuje wszystkim działkowcom oszczędne gospodarowanie wodą.

Podlewamy tylko w sytuacjach koniecznych!!!

Zabrania się instalowania tzw.”basenów” nadmuchiwanych i innych o pojemności powyżej 200 ltr. Wodę wymieniamy w nich rzadziej niż zwykle.

W przypadku braku wody w studni Państwo również będziecie jej pozbawieni.

Włączmy myślenie o naszej przyrodzie.

Zarząd ROD Zielony

19.05.2020 r.

Godziny pracy Biura R.O.D. „Zielony”

Szanowni Działkowcy,

Interesantów przyjmujemy przez cały rok w soboty, w godzinach: 9.00-13.00.

W środy, (w sezonie, w godz.11.00-13.00) w Biurze można jedynie dokonać zakupu worków na odpady zielone.

Zarząd ROD Zielony

29.04.2020 r.

Wjazdy pojazdów do Ogrodu

Szanowni Działkowcy,

 1. Przychylając się do próśb osób starszych z ROD „Zielony”, od dnia 1 maja aż do końca października br. bramy będą otwarte w weekendy w dniach:
  OD PIĄTKU (od godz. 10.00) do PONIEDZIAŁKU (do godz. 10.00).

 2. W środy, w godz. 10.00 -14.00 jest możliwy wjazd pojazdami przewożącymi ciężkie i wielkogabarytowe materiały np.: elementy konstrukcyjne do budowy altanki, cement, ziemia, wywóz szamba. Wymagamy jednak bezwzględnie wcześniejszego uzgodnienia (2-3 dni) terminu wjazdu z naszym Gospodarzem Ogrodu panem Jarosławem (tel.: 694 147 995).
  Nie otwieramy bram bez wcześniejszego uzgodnienia terminu i zgody Gospodarza lub Zarządu!

 3. Przypominamy o zasadzie: 1 samochód działkowca maksymalnie na 1 działkę !
  Państwa Goście mają do dyspozycji przygotowane miejsca postojowe na zewnątrz Ogrodu.
  Absolutny zakaz wjazdu samochodami Gości na teren Ogrodu !

 4. Uprawnione osoby niepełnosprawne zachowują swoje przywileje, zgodnie z Regulaminem ROD jedynym miejscem postojowym na terenie ROD dla niepełnosprawnych jest zatoczka postojowa zagospodarowana kosztem swojej działki (nie alejki !) – paragraf 70 Regulaminu ROD, ustęp 2. Osoby łamiące przyjęte reguły będą musiały liczyć się z przykrymi konsekwencjami, łącznie z odebraniem żetonu-chipu oraz do pokrycia kosztów zmiany kodów na zamkach i chipach.

 5. W przypadku obfitych opadów deszczu, zniszczenia nawierzchni alei przez samochody, Zarząd podejmuje natychmiast decyzję o zamknięciu bram.

 6. Powyższe zasady mogą ulec zmianie ze względu na wyjątkowe sytuacje np. stan epidemii czy klęski żywiołowej. Wówczas stosujemy się do nakazów wydanych przez uprawnione organy państwowe oraz do poleceń wydanych przez Zarząd Ogrodu.

 7. Przypominamy Państwu o Regulaminie R.O.D., (§68, punkt 6) który stanowi, iż na teren ROD nie wolno wjeżdżać pojazdami mechanicznymi bez zgody Walnego Zebrania.
  Zachęcamy wszystkich do odwiedzania swoich działek bez samochodów! Ogród bez hałasu i spalin to nasze zdrowie i większe bezpieczeństwo dla naszych dzieci i działkowców.

Zachęcamy do korzystania z miejsc postojowych na zewnątrz Ogrodu.
Ruch pojazdów na ogrodzie jest stale monitorowany !

Zarząd ROD Zielony

23.04.2020 r.

Ogłoszenie

Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD „Zielony” poszukuje osoby do pracy (umowa-zlecenie) na stanowisko Gospodarza Ogrodu.

Chętnych prosimy o kontakt z Zarządem osobiście, telefonicznie 58 6240795 (sobota 11.00-13.00) lub drogą mailową: rodzielony@interia.pl

Zarząd ROD Zielony

20.04.2020 r.

Wjazdy pojazdów do Ogrodu

Szanowni Działkowcy,

Zarząd R.OD. „Zielony” informuje, iż od miesiąca maja do końca października br. wjazdy pojazdami będą się odbywać według zasad:

 1. W świąteczny weekend majowy 2020r. bramy będą otwarte 1 maja (piątek) od godz. 12.00 aż do 4 maja (poniedziałek) do godz. 10.00 (bez przerwy).

 2. Od dnia 9 maja aż do końca października (weekendy) bramy będą otwarte dla naszych działkowców – od piątku (od godz. 10.00) aż do poniedziałku (do godz. 10.00).

 3. W środy od godz. 10.00-14.00 jest możliwy wjazd pojazdami przewożącymi ciężkie i wielkogabarytowe materiały np.: elementy konstrukcyjne do budowy altanki, cement, wywóz szamba. Wymagamy jednak bezwzględnie wcześniejszego uzgodnienia (2-3 dni) terminu wjazdu z naszym Gospodarzem Ogrodu panem Jarosławem Gryglewiczem (tel.: 694 147 995).
  Nie otwieramy bram bez wcześniejszego uzgodnienia terminu i zgody Gospodarza lub Zarządu!

 4. Przypominamy o zasadzie: 1 samochód max./działkę.
  Państwa goście mają do dyspozycji miejsca postojowe na zewnątrz Ogrodu. Absolutny zakaz wjazdu dla Gości wjeżdżającymi swoimi samochodami na teren Ogrodu !.

 5. Uprawnione osoby niepełnosprawne mogą wjechać na Ogród od 20 kwietnia br., zachowują oni osobiste żetony-chipy, których kody nie uległy zmianie.
  Prosimy o nienadużywanie swoich przywilejów, wjazdy pojazdów są stale monitorowane! Osoby łamiące przyjęte reguły będą musiały liczyć się z przykrymi konsekwencjami, łącznie z odebraniem żetonu-chipu oraz do pokrycia kosztów zmiany kodów na żetonach-chipach.
  Szanujmy swoje prawa ale i obowiązki.

 6. W przypadku obfitych opadów np. deszczu, które spowodują zniszczenie nawierzchni alei ogrodowych Zarząd podejmuje decyzję o bezterminowym zamknięciu bram.

 7. Powyższe zasady mogą ulec zmianie ze względu na wyjątkowe sytuacje zewnętrzne: np. stan epidemii i wynikające stąd zakazy oraz ograniczenia wydane przez uprawnione władze.

 8. Przypominamy Państwu o Regulaminie R.O.D., (§68, punkt 6) który stanowi, iż generalnie na teren ROD nie wolno wjeżdżać pojazdami mechanicznymi.
  Zachęcamy wszystkich do odwiedzania swoich działek bez samochodów! Ogród bez hałasu i spalin to nasze zdrowie i większe bezpieczeństwo dla naszych dzieci i działkowców.
  Dziękujemy za zrozumienie stanowiska Zarządu w tej sprawie

Zarząd ROD Zielony

11.04.2020 r.

KOMUNIKAT

Szanowni Działkowcy,

Z powodu pandemii koronawirusa wjazd samochodem do Ogrodu jest niemożliwy aż do odwołania.

Ograniczenie dotyczy bez wyjątku wszystkich działkowców (także inwalidów). Dziękujemy wszystkim za okazane poparcie naszych działań i zrozumienie wyjątkowej sytuacji.

Cieszmy się naszym ogrodem przestrzegając obowiązujące prawo. Pomimo wielu uciążliwości podziwiajmy nasz piękny ogród bez spalin i hałasu.

Zarząd ROD Zielony

15.05.2020 r.

KOMUNIKAT

Szanowni Działkowcy,

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i dyrektywy z Krajowej Rady PZD, począwszy od 15 maja br. Środowe dyżury w ROD Zielony – wyłącznie sprzedaż worków na ‘odpady zielone’ w godz 11.00 – 13.00

Uzgodniono z prezesem Okręgu Pomorskiego Józefem Matwiesem. Odpowiednie komunikaty będą rozwieszone na Ogrodzie i stronie internetowej Ogrodu ROD Zielony.

Z poważaniem: prezes ROD Zielony Leszek Kucharek.

Zarząd ROD Zielony

02.04.2020 r.

Komunikat
Polskiego Związku Działkowców

24.03.2020 r.

WORKI NA ODPADY ZIELONE

Szanowni Działkowcy,

Mimo, iż Biuro jest zamknięte, istnieje możliwość nabycia worków na odpady zielone w godzinach pracy Biura.

Dzwonkiem przy furtce wywołujemy personel i mając przy sobie odliczone pieniądze kupujemy worki. Nie wydajemy reszty !!!

Cena bez zmian: 2,99 zł za sztukę.

Zarząd ROD Zielony

20.03.2020 r.

Praca Biura R.O.D. „Zielony”

Szanowni Działkowcy,

w związku z epidemią koronawirusa Zarząd informuje, iż do odwołania zawiesza się przyjmowanie interesantów, począwszy od soboty 21 marca br. Biuro będzie zamknięte dla interesantów aż do odwołania.

Możliwy jest kontakt telefoniczny (soboty od godz. 11.00 do 13.00) lub mailowy. Dokumenty można złożyć w naszej skrzynce pocztowej przy furtce.

Wjazd samochodów będzie niemożliwy, bramy będą zamknięte.

Za utrudnienia przepraszamy, sytuacja jest nadzwyczajna i wymaga od nas wszelkiej ostrożności.

Zarząd ROD Zielony

16.03.2020 r.

Ważna informacja !!!

Szanowni Działkowcy,

W związku z poleceniem Krajowej Rady PZD w sprawie przesunięcia terminu zebrań sprawozdawczych PZD z powodu epidemii koronawirusa, Zarząd ROD „Zielony” o d w o ł u j e Walne Zebranie Sprawozdawcze przewidziane na 4 kwietnia br.

Dla zapewnienia płynności finansowej Ogrodu (zobowiązania płatnicze) prosimy działkowców o zaliczkowe wpłaty „opłat ogrodowych” na rok 2020 w kwocie 300 zł ( trzysta złotych) na ogólny numer konta Ogrodu.

Zaliczki wpłacamy do końca czerwca br. (zgodnie z Regulaminem R.O.D.)

Końcowe rozliczenie wpłat od działkowców nastąpi wraz z zatwierdzonymi wysokościami opłat na tegorocznym Walnym Zebraniu Sprawozdawczym.

P.S. Osobnym komunikatem poinformujemy Państwa o nowym terminie Walnego Zebrania.

Zarząd ROD Zielony

23.02.2020 r.

URUCHOMIENIE WODY NA DZIAŁKACH

Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD „Zielony” zwraca się do wszystkich użytkowników działek, aby wykonali przegląd instalacji wodnej na swoich działkach, sprawdzili czy jest dostęp do zaworu głównego, naprawili uszkodzenia instalacji oraz zakręcili zawory czerpalny!.

Próbne uruchomienie dostawy wody planujemy w dniu 3 kwietnia 2020 r. o godz.. 10:00 (piątek).

W przypadku sprawnej instalacji woda zostanie włączona w dn. 4 kwietnia po Zebraniu.

Termin uruchomienia jest oczywiście uwarunkowany sprawnością instalacji wodnej.

Zarząd ROD Zielony

23.02.2020 r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze w ROD „Zielony”

Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD „Zielony” w Gdyni – Wiczlino zawiadamia, iż w dniu 4 KWIETNIA 2020 r. /sobota/ w świetlicy ROD „Zielony” Gdynia – Wiczlino, ul. Kard. Wyszyńskiego 1 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2019r.

Początek obrad Walnego Zebrania w I terminie o godz.10:00

W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD w I terminie, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz 10:30

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który będzie sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD oraz Komisji Rewizyjnej ROD udostępnione zostaną do wglądu naszym działkowcom w dniach:

28 marca/sobota/ 2020r. w godzinach 8:00 – 11:00
oraz
28 marzec /sobota/ 2020r. w godzinach 13:00 – 17:00
w biurze Zarządu ROD „Zielony”.

Uwaga:
Zawiadamiamy, że do dnia 14 marca 2020r. jest możliwy osobisty odbiór imiennych zaproszeń na Walne Zebranie ROD „Zielony” w biurze ROD „Zielony” w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zaproszenia zostaną wysłane pocztą.

Zarząd ROD Zielony

02.12.2019 r.

Komunikat Zarządu R.O.D. „ZIELONY”

Szanowni Działkowcy,

Działkowcy, którzy nie zapłacili za prąd będą pozbawieni prądu na swoich działkach.

Zarząd ROD Zielony

09.10.2019 r.

Wjazd na Ogród w okresie jesień-zima

Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD „Zielony” informuje, iż w okresie od listopada do końca marca, tak jak co roku, zamykamy na stałe bramy wjazdowe na Ogród.

Dotyczy to także kierowców niepełnosprawnych.

Jedyna możliwość wjazdu dla wszystkich to soboty w godzinach 11.00 – 13.00, brama nr 2 przy Zarządzie.

W przypadku intensywnych opadów Zarząd zastrzega sobie prawo do bezterminowego zamknięcia bram.

Zarząd ROD Zielony

09.10.2019 r.

OPŁATY ZA PRĄD DZIAŁKOWCÓW

Szanowni Działkowcy,

O wysokości należnej opłaty za prąd pobrany z każdej działki prosimy dzwonić telefonicznie (środa, sobota w godz.11.00-13.00), tel.: 58 6240795, możemy wysłać zapytanie mailem na adres:
rodzielony@interia.pl lub osobiście w Biurze.

Naliczenia będą gotowe od 19 października br.

Wpłacamy na to samo konto jak za działkę, podając w tytule przelewu:

Opłata za prąd, Działka nr……., imię i nazwisko.

BANK PKO BP, numer konta: 05 1440 1026 0000 0000 1233 2513

Termin wpłat upływa z końcem listopada br. Po tym terminie naliczamy ustawowe odsetki

Zarząd ROD Zielony

09.10.2019 r.

Komunikat o wodzie na działkach

Szanowni Działkowcy,

Informujemy, iż woda z sieci wodociągowej na naszych działkach dostępna będzie do 15-18 października br., tj. do całkowitego opróżnienia naszych zbiorników w hydroforni R.O.D. „Zielony”.

Zarząd ROD Zielony

17.09.2019 r.

Kontenery na zielone – akcja jesienna

Szanowni Działkowcy,

Plan podstawień kontenerów:
Brama nr 1: 10-11 październik (czwartek – piątek)
Brama nr 2: 17-18 październik (czwartek – piątek)
Brama nr 3: 24-25 październik (czwartek – piątek)

Kontenery będą podstawione na końcu z każdej alei – część południowa ogrodu.

Zarząd ROD Zielony

26.08.2019 r.

Okręgowe Dni Działkowca
w R.O.D. „Zielony” Gdynia

Szanowni Działkowcy,

W dniu 17 sierpnia 2019 roku na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,Zielony” w Gdyni odbyły się Okręgowe Dni Działkowca zdobione wystawą plonów z ROD Okręgu Pomorskiego PZD.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów sztandarowych i odegraniem wraz z odśpiewaniem hymnu państwowego oraz hymnu PZD. Uczestników uroczystości powitał Józef Matwies Prezes Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku.

W naszym święcie brali udział członkowie Okręgowej Rady Pomorskiej PZD, Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD, Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz delegacje ROD.

Okręgowe Dni Działkowca zaszczycili swoją obecnością:
  Pan Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego,  który objął      patronatem nasze święto,
   Pan Wojciech Szczurek – Prezydent Miasta Gdyni,
   Pan Jerzy Borowczak poseł na Sejm RP oraz
   Pan Czesław Smoczyński – Honorowy Prezes Okręgu Pomorskiego.

Listy z życzeniami przekazali:
Burmistrz Miasta Kwidzyna oraz Burmistrz Miasta Malborka.

Zaproszeni Goście w swoich wystąpieniach wyrazili wyraźne poparcie dla ogrodnictwa działkowego, jednocześnie podkreślając znaczenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych jako terenów zielonych stanowiących płuca naszych mocno zurbanizowanych miast. Zwracali również uwagę na wspólnotę, którą tworzą działkowcy, darząc działkowców szacunkiem za ich zaangażowanie w uprawianiu działek.

Goście zostali tradycyjnie obdarowani koszami z kwiatami, owocami i warzywami pochodzącymi z upraw działkowych przygotowanych przez poszczególne ROD naszego Okręgu.

W uroczystości wzięli również udział zasłużeni długoletni Prezesi Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, którzy w bieżącym roku zakończyli swoją społeczną działalność. Okręgowy Zarząd Pomorski PZD uhonorował ich dyplomami i pięknymi albumami. Wręczenia dokonał Prezes Okręgu Pomorskiego PZD Pan Józef Matwies wraz z Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Panem Bogusławem Dąbrowskim.

Pan Leszek Kucharek – Prezes Zarządu ROD „Zielony” w Gdyni przedstawił historię powstania ogrodów w Gdyni, a przede wszystkim ROD „Zielony”. Zachęcił wszystkich uczestników uroczystości do zwiedzania ogrodu.

Ważnym punktem programu było ogłoszenie wyników konkursów przeprowadzonych w Okręgu w roku 2019. Uchwały Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w tej materii przedstawiła Pani Marianna Hukała-Niemczuk – Starszy Instruktor ds. ogrodniczych biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku. Przy tej okazji Instruktor przypomniała o Otwartym Programie nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę współczesnych rodzin opracowanego przez Krajową Radę PZD.

Laureatami Okręgowego Konkursu “ROD Roku 2019″ zostały:
   I miejsce ROD im. Obrońców Kępy Oksywskiej Pogórze gmina Kosakowo
   II miejsce ROD ,,Zielony” w Gdyni
   III miejsce ROD im. Księcia Sambora II w Tczewie

P.S. Zdjęcia z uroczystości są do obejrzenia w naszej zakładce: ”Zdjęcia z wydarzeń Ogrodu”

Zarząd ROD Zielony

16.08.2019 r.

Wspaniały Dzień Działkowca
w R.O.D. „Zielony” Gdynia

Szanowni Działkowcy,

Dnia 10 sierpnia wpisze się w historii naszego Ogrodu jako wspaniale obchodzony Dzień Działkowca Anno Domini 2019. Przybyło około 150 osób. Zaczęliśmy od wspólnego odśpiewania Hymnu Działkowca. Potem było przemówienie Prezesa Ogrodu pana Leszka Kucharka podsumowujące pracę całego Zarządu w poprzedniej kadencji. Zostały rozdane dyplomy dla działkowców z najdłuższym stażem i wiekiem w R.O.D. „Zielony”.

Największe brawa otrzymał Pan Józef Bałuczyński, nasz nadal aktywny i wieloletni działkowiec, który w tym roku obchodzi swoje 101 letnie (!) urodziny. Wraz ze swoją żoną nadal uprawia swoją działkę. Życzymy dużo zdrowia!

Kolejnym punktem naszego spotkania było uhonorowanie naszych Kolegów i Koleżanek, którzy za swoje wspaniałe działki otrzymali upominki i dyplomy. Było to spotkanie wielopokoleniowe, naszymi dziećmi zajęła się Pani Iza, która przebrana za pszczółkę Maję prowadziła z nimi ciekawe zajęcia.

Wiele wysiłku włożyliśmy w przygotowanie smacznych, tradycyjnych posiłków wraz z mistrzowsko przygotowanym dzikiem. Tańcom i dobrej zabawy nie było końca. Poniżej możecie Państwo obejrzeć zdjęcia z tego spotkania, które pozostanie na długo w naszej pamięci. Do zobaczenia za rok!

Zarząd ROD Zielony

18.07.2019 r.

Zaproszenie na Dzień Działkowca

Szanowni Działkowcy,

Jak co roku, zapraszamy naszych szanownych Działkowców na uroczystą imprezę z okazji Dnia Działkowca.

Spotkanie – biesiada odbędzie się w dniu 10 sierpnia br. (sobota), początek godzina 14.00. Miejsce: ogród przy Biurze Zarządu.

W programie min.: nagrody i wyróżnienia za wzorowe działki, smaczny poczęstunek i dobra muzyka.

Dzieciom chcielibyśmy umilić czas o zajęcia z rysowaniem, karaoke, ćwiczenia ruchowe. Prosimy drogich rodziców o pomoc w organizacji zajęć z dziećmi – jeśli macie chęć i ciekawe pomysły to się zgłaszajcie.

Zgłoszenia o chęci udziału w imprezie ( ilość dorosłych i dzieci) przyjmujemy do dnia 3 sierpnia br. telefonicznie lub drogą mailową: rodzielony@interia.pl

Zarząd ROD Zielony

27.06.2019 r.

Spotkanie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego w ROD „Zielony” w Gdyni

Szanowni Działkowcy,

W ramach przygotowań do Okręgowych Dni Działkowca w dniu 24 czerwca 2019 r. w ROD „Zielony” w Gdyni odbyło się z inicjatywy Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD robocze spotkanie przedstawicieli Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku Działkowców z Panem Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem oraz przedstawicielem Prezydenta Gdyni Panem Andrzejem Kieszkiem.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele Urzędu Marszałka: Dyrektor Departamentu w Kancelarii Marszałka Województwa Michał Szczupaczyński, Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Rolnictwa i Przyrody Krzysztof Pałkowski, Radny Miasta Gdyni Andrzej Kieszek oraz reprezentanci Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku: Prezes Okręgu Pomorskiego PZD Józef Matwies, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Bogusław Dąbrowski, I Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD Mieczysław Kamiński, Sekretarz Okręgu Pomorskiego PZD Leonard Niewiński, członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku Franciszek Potulski, Prezes Zarządu ROD „Zielony” Leszek Kucharek, Wiceprezes Zarządu ROD „Zielony” Jan Grebin,  Dyrektor biura Okręgu Pomorskiego PZD Beata Milianowska oraz inspektor ds. inwestycji Urszula Kasperkiewicz.

Spotkanie rozpoczęto spacerem po ogrodzie, podczas którego Prezes Zarządu ROD „Zielony” Leszek Kucharek przedstawił historię ogrodu oraz zaprezentował niezwykłe walory tego miejsca, w tym staw mieszczący się w centralnym punkcie rodzinnego ogrodu działkowego, szerokie aleje, zadbane i pięknie utrzymane działki. Uczestnicy spotkania odwiedzili jedną z działek i choć byli niezapowiedzianymi gośćmi, to działkowcy przyjęli ich bardzo serdecznie. Goście nie szczędzili słów uznania dla pięknej działki, doceniając jednocześnie trud i dbałość w utworzeniu tak pięknego miejsca, które powstawało przez 20 lat, by osiągnąć wspaniały efekt.

Po krótkim spacerze, w Domu Działkowca ROD „Zielony” rozpoczęło się robocze spotkanie, w trakcie którego Prezes Okręgu poinformował o planowanym programie obchodów Okręgowych Dni Działkowca w dniu 17 sierpnia 2019 r. Marszałek Województwa Pomorskiego potwierdził swoją obecność w trakcie części oficjalnej tych uroczystości, jednocześnie obejmując to wydarzenie honorowym patronatem.

Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD Franciszek Potulski zaproponował zamieszczenie informacji o rodzinnych ogrodach działkowych w czasopiśmie samorządowym „Magazyn Pomorskie”, który trafi m.in. do delegatów X Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD.

Podczas dyskusji poruszono temat polityki senioralnej w rodzinnych ogrodach działkowych poprzez prowadzenie profilaktycznych działań prozdrowotnych, szkoleń w ramach udzielania pierwszej pomocy i przeprowadzania dla seniorów szczepień przeciwko pneumokokom.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Bogusław Dąbrowski wyraził powszechny pogląd, że rodzinne ogrody działkowe stanowią bezkosztowe parki, czy tereny zielone, które są płucami mieszkańców aglomeracji miejskich.

Marszałek Województwa Pomorskiego zadeklarował czynny udział w Okręgowych Dniach Działkowca oraz podjęcie działań prozdrowotnych, szczególnie skierowanych do seniorów, którzy stanowią większość społeczności działkowców.

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku
Józef Matwies

Zarząd ROD Zielony

03.06.2019 r.

Koniecznie przeczytaj !!!

Szanowni Działkowcy,

1.Kontrole działek w tym roku będą trwały cały sezon.

Dzierżawcy, który uchyla się notorycznie od należytej opieki nad działką i/lub zalega z opłatami Zarząd wypowiada umowę dzierżawy działki – patrz § 85 Statutu PZD.

2.Ostateczny termin wnoszenia opłat za działkę to 30 czerwiec br.

Po tym terminie naliczamy ustawowe odsetki.

O wysokości opłat dowiadujemy się w Zarządzie lub mailowo: rodzielony@interia.pl.

Dziękujemy działkowcom za terminowe wnoszenie opłat.

Zarząd ROD Zielony

03.06.2019 r.

KOMUNIKAT

Szanowni Działkowcy,

W dniu 15 czerwca 2019r. /sobota/ o godz. 8°° będzie odprawiona Msza Św. w kościele p.w. Biskupa Józefa Pelczara przy ul. Pelczara 29 w Gdyni Wiczlinie.

Jest ona w intencji działkowców ROD „Zielony”.

Serdecznie zapraszamy.

Zarząd ROD Zielony

07.05.2019 r.

Kontenery na zielone – akcja wiosenna

Szanowni Działkowcy,

Plan podstawień kontenerów:
Brama nr 1: 16 maja (czwartek)
Brama nr 2: 23 maja (czwartek)
Brama nr 3: 30 maja (czwartek)

Przyjmowane będą tylko odpady zielone o dużych wymiarach (gałęzie, pnie), które nie nadają się do kompostowania.

Nie wolno wrzucać odpadów typu: trawa, cienkie gałązki, liście, odpady poremontowe: gruz, deski oraz mebli.

Kontenery będą podstawione przy bramach głównych, nasi Gospodarze będą dla Państwa pomocy przy załadunku.

Zarząd ROD Zielony

15.04.2019 r.

Wjazdy samochodów w święta:

Święta Wielkanocne:

21 i 22 kwietnia (niedziela i poniedziałek) bramy zamknięte.
Możliwość wjazdu w dniach 19.04 (piątek) od godz. 10:00 do dnia 20.04 (sobota) do godz. 19:00

 

Majówka: Bramy otwarte od dnia 1.05.2019 do dnia 5.05.2019r


Otwarcie 1.05.2019 godz 10.00,zamknięcie – 5.05.2019,godz19.00

P.S. Święta państwowe są dniami wolnymi od pracy dla całej obsługi Ogrodu, w tym i Gospodarzy.

Zarząd ROD Zielony

19.03.2019 r.

URUCHOMIENIE WODY NA DZIAŁKACH

Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD „Zielony” zwraca się do wszystkich użytkowników działek, aby dokonali przeglądu instalacji wodnej na swoich działkach, sprawdzili dostęp do zaworu głównego, naprawili niezwłocznie ewentualne uszkodzenia.

Próbne uruchomienie dostawy wody planujemy w dniu 6 kwietnia 2019 r. o godz 10:00 (sobota). Na czas rozruchu obowiązkowo zakręcamy zawór główny na swojej działce!

Ostateczny termin uruchomienia całej instalacji będzie zależeć od jej całościowego stanu po okresie zimowym.

Zarząd ROD Zielony

19.03.2019 r.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w ROD „Zielony”

Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD „Zielony” w Gdyni – Wiczlinie zawiadamia, iż w dniu 13 KWIETNIA 2019 r. /sobota/ w świetlicy ROD „Zielony” Gdynia – Wiczlino, ul. Kard. Wyszyńskiego 1 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Początek obrad Walnego Zebrania w I terminie o godz.10:00, w II terminie o godz.10:30.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który będzie sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD oraz Komisji Rewizyjnej ROD udostępnione zostaną do wglądu naszym działkowcom w dniach:

5 kwietnia /piątek/ 2019r. w godzinach 12:00 – 17:00
oraz
6 kwietnia /sobota/ 2019r. w godzinach 8:00 – 13:00
w biurze ROD „Zielony”.

Zarząd ROD Zielony

15.02.2019 r.

Przetwarzanie danych osobowych działkowców R.O.D. „Zielony” Gdynia-Wiczlino

Szanowni Działkowcy,

Realizując wymogi Rozporządzenia Europejskiego z 27 kwietnia 2016 roku, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu danych, informujemy, iż Zarząd ROD „Zielony” w Gdyni-Wiczlinie jest administratorem Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane przez Zarząd Ogrodu wyłącznie do realizacji zadań zawartych w Statucie Polskiego Związku Działkowców oraz Ustawie Sejmowej z 13 grudnia 2013 roku. Dostęp do danych osobowych posiadają osobyfunkcyjne Ogrodu. Prawo dostępu do danych osobowych posiadają także organy władzy publicznej.

Zarząd ROD Zielony

04.12.2018 r.

Komunikat Zarządu R.O.D. „ZIELONY”

Szanowni Działkowcy,

Dziękujemy wszystkim Działkowcom regulującym w terminie opłaty za prąd i działkę. Jednocześnie informujemy, iż będzie wyłączony prąd na tych działkach, na których działkowcy zalegają z opłatami za energię elektryczną i nie dokonają wpłat w terminie do 15 grudnia br.

Zarząd ROD Zielony

29.10.2018 r.

Wjazd na Ogród po sezonie

Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD „Zielony” informuje, iż w okresie od listopada do końca marca, jak co roku, zamykamy na stałe bramy wjazdowe na Ogród.

Dotyczy to także kierowców niepełnosprawnych.

Jedyna możliwość wjazdu dla wszystkich to soboty w godzinach 11.00-13.00, brama nr 2 przy Zarządzie.

Od kwietnia wracamy do letniego rozkładu wjazdów.

Zarząd ROD Zielony

15.10.2018 r.

Opłata za energię elektryczną

Szanowni Działkowcy,

Prosimy o dokonywanie wpłat za zużytą energię elektryczną na Waszych działkach. O jej wysokości dowiadujemy się telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Biura (sobota 11.00-13.00).

Telefon: 58 6240795

Naliczenia będą gotowe od dnia 20 października br.

Termin wpłat upływa z końcem listopada, po tym terminie naliczamy ustawowe odsetki.

Zarząd ROD Zielony

08.09.2018 r.

KONTENERY NA ZIELONE

Szanowni Działkowcy,

Plan wywozu odpadów zielonych w kontenerach:

Brama nr 1: 28 września (piątek)

Brama nr 2: 5 październik (piątek)

Brama nr 3: 12 październik (piątek)

Kontenery będą stać przy bramie wjazdowej i na końcu danej alei.

Zaczynamy w piątki od godzin okołopołudniowych, kończymy w sobotę do godziny 18.00. Odbieramy tylko odpady roślinne o dużych rozmiarach-np. korzenie, grube gałęzie, konary. Nie będą odbierane : trawa, liście, gruz, materiały budowlane, odpady poremontowe, wyposażenie altan a także inne nadające się do kompostowania czy też do worków na odpady zielone Saniporu (brązowych).

Zarząd ROD Zielony

20.08.2018 r.

R.O.D. „Zielony” wśród najlepszych !!!

Szanowni Działkowcy,

Z dumą i satysfakcją chcemy poinformować Państwa, iż nasz Ogród zajął drugie miejsce w konkursie wojewódzkim na „Ogród Roku 2018”.

Dnia 18 sierpnia br. w czasie obchodów Dnia Działkowca w Pruszczu Gdańskim odbyło się uroczyste wręczenie pucharu oraz dyplomu, także dla Naszego Ogrodu. Był to konkurs wojewódzki, w czasie którego oceniano min. wygląd zewnętrzny Ogrodu, jego infrastrukturę, ekologię na Ogrodzie, sposób zarządzania, prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej a także współpracę z lokalnym samorządem.

Jesteśmy dumni, iż w tej kadencji udało się nam wstąpić do szeregu tych najlepszych. Daje to nam wiarę, iż warto pokonywać trudności dla dobra całego naszego Ogrodu. Ten piękny puchar należy do nas wszystkich!

Jest to ogromna zasługa Was – drodzy Działkowcy.

Dziękujemy Wam za włożony wysiłek i życzymy udanego wypoczynku Wam i Waszym Rodzinom na naszym Ogrodzie. BRAWO MY !!!

Zarząd ROD Zielony

21.07.2018 r.

Zapraszamy na obchody Dnia Działkowca
oraz 41–lecia Naszego Ogrodu

Szanowni Działkowcy,

Serdecznie zapraszamy naszych działkowców wraz rodzinami na uroczystą imprezę z okazji Dnia Działkowca oraz 41-lecia istnienia naszego Ogrodu.
Oprócz oficjalnej części odbędzie się spotkanie przy biesiadnym stole: poczęstunek i zajęcia dla dzieci zapewnione.
Początek spotkania to dzień 18 sierpnia br. (sobota) o godz. 14.00, miejsce – przy naszym biurowcu.
WAŻNE!!!! Osoby deklarujące chęć uczestnictwa w spotkaniu KONIECZNIE prosimy o zgłaszanie swojego udziału w Biurze Zarządu, telefonicznie nr.: 586240795 (środa, sobota w godz. 11.00-13.00) bądź na skrzynkę mailową Ogrodu. Termin zgłoszeń do dnia 10 sierpnia.
P.S. Zabieramy koniecznie ze sobą dobre humory…

Zarząd ROD Zielony

05.06.2018 r.

K O M U N I K A T !!!!

Szanowni Państwo, Drodzy Działkowcy

Zapraszamy serdecznie na uroczystą Mszę Świętą, która odbędzie się dnia 23 czerwca 2018 roku (sobota) o godzinie. 11:oo nad jeziorkiem !!!
Msza Św. Dziękczynna zostanie odprawiona z prośbą o błogosławieństwo i obfite urodzaje.

Ofiara pieniężna zebrana podczas Mszy zostanie przeznaczona na kontynuowanie budowy kościoła w Parafii Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara Gdyni-Wiczlinie.

Po Mszy Świętej nastąpi degustacja domowych wypieków przy wspólnym stole biesiadnym.

Serdecznie prosimy Drogich Działkowców o przyniesienie darów w postaci ciasta, kawy, herbaty, owoców. Z góry składamy Państwu serdeczne Bóg Zapłać.

Zdjęcia z Mszy Świętej można obejrzeć w dziale “Galeria”.

Zarząd ROD Zielony

05.06.2018 r.

Oszczędzajmy wodę na działkach !

Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD „Zielony” zwraca się z prośbą o rozsądne i oszczędne podlewanie roślin. Podlewanie w godz. 10.00-17.00, szczególnie w upalne i bezchmurne dni mija się z celem, gdyż rozgrzana gleba natychmiast wyparowuje wodę, która nie dociera do korzeni. Podlewamy więc w TYLKO godzinach rannych lub wieczornych.
Ograniczmy do minimum podlewanie trawników, alejek. Nie wolno napełniać żadnych baseników itp. Od tego roku WSZYSCY działkowcy będą płacić za zużytą wodę według wskazań licznika przy naszej pompie głębinowej.
Zarząd zastrzega prawo do okresowego wyłączenia wody w przypadku poboru wody na granicy wydajności i wytrzymałości pompy głębinowej.

Zarząd ROD Zielony

28.05.2018 r.

Szczegółowy przegląd wszystkich działek R.O.D. „ZIELONY”

Szanowni Działkowcy,

W miesiącu czerwcu br. rozpoczynamy szczegółowy przegląd wszystkich działek w ROD „Zielony”. Komisja złożona z członków Zarządu, działając zgodnie z Regulaminem ROD będzie sprawdzać min.:

 1. ogólny wygląd działki: dbałość o porządek, walka z chwastami, regulaminowa wysokość żywopłotów, krzewów, drzew, stan wizualny trawnika.
 2. widoczne oznakowanie numeru działki.
 3. posiadanie kompostownika, gospodarka odpadami zielonymi.
 4. warunki sanitarno-higieniczne na działce, sposoby utylizacji fekaliów z działek:
  (toaleta chemiczna, ekologiczne szambo).
 5. stan instalacji wodociągowej – przecieki, zabezpieczenie na zimę.
 6. wygląd alejki ogrodowej przylegającej bezpośrednio do działki.

Prosimy o udostępnienie działek celem dokonania przeglądu.
Nieobecność działkowca nie zwalnia z poinformowania nas i wyznaczenia dogodnego terminu przeglądu dla obu stron.

Zarząd ROD Zielony

07.05.2018 r.

Szkolenie dla kandydatów i nowych
członków PZD !

Szanowni Działkowcy,

Początek szkolenia: 19 maja br. (sobota) od godz. 10.00,
Miejsce szkolenia: świetlica R.O.D. im. Domagalskiego, 81-533 Gdynia, ul. Grodnieńska 24 (boczna od Wielkopolskiej).
Czas trwania: około 4-5 godzin.

Zarząd ROD Zielony

18.04.2018 r.

Poszukiwani wykonawcy – Zapytanie ofertowe

Szanowni Działkowcy,

Zarząd R.O.D. „Zielony”, 81-577 Gdynia – Wiczlino ul. Kard. Wyszyńskiego 1 ogłasza konkurs ofert w formie zapytania o cenę na niżej zaplanowane prace remontowo-budowlane w naszym Ogrodzie na rok 2018:

 1. Wykonanie prac odwodnieniowych – teren przy „jeziorku” od strony południowej i na części alei północnej – (Uchwała 5/04/2018)
 2. Naprawa dachu budynku Zarządu (wymiana papy i prace dekarskie) – (Uchwała 7/04/2018)
 3. Demontaż starego i montaż nowego wiatrołapu z PCV (wejście do budynku Zarządu) – (Uchwała 9/04/2018)
 4. Położenie nowego gresu (terakoty) w korytarzu budynku Zarządu – (Uchwała 10/04/2018)
 5. Malowanie pomieszczeń wewnątrz budynku Zarządu – (Uchwała 11/04/2018)

O szczegółowe informacje, umówienie się na oględziny zakresu prac i ich pomiar prosimy o kontakt z Biurem Zarządu – środa, sobota w godz. 11.00-13.00 (tel. 58 6240795) lub na adres mailowy: rodzielony@interia.pl

P.S.: Prace zostały zatwierdzone na Walnym zebraniu przez członków ROD „Zielony” w dniu 14 kwietnia br.

Zarząd ROD Zielony

18.04.2018 r.

Obliczenie opłaty rocznej za działkę za rok 2018

Szanowni Działkowcy,

Opłatę roczną z tytułu dzierżawy obliczamy ze wzoru:
Opłata roczna = (powierzchnia działki* x 1,11) + 6

gdzie* oznacza powierzchnię w metrach kwadratowych

Przykład obliczenia dla działki 300 m²: (300 x 1,11zł) + 6zł = 339 złotych

Powierzchnia działki – podajemy ją z zawiadomień, które Państwo otrzymaliście drogą listową wraz z zaproszeniem na Walne Zebranie ROD „Zielony”.

Współczynnik 1,11 zł/m² zawiera: opłatę ogrodową, składkę na Krajową Radę PZD oraz Fundusz Rozwoju. Liczba 6 – to opłata członkowska PZD – 6zł/rok od każdej działki.

Opłatę za działkę wnosimy do 30 czerwca br.

Po tym terminie naliczamy ustawowe odsetki.

Informacje o opłacie można uzyskać telefonicznie w Zarządzie: (tel.58 6240795) w godzinach jego pracy: środa i sobota od godz. 11.00-13.00., pytamy także drogą mailową: rodzielony@interia.pl lub osobiście w Biurze.

P.S. Zarząd nie może podawać informacji o opłatach na tablicach ogłoszeń ze względu na ochronę danych osobowych.

Zarząd ROD Zielony

18.04.2018 r.

UCHWAŁA NR 4 PODJĘTA NA WALNYM ZEBRANIU W ROD „ZIELONY” 2018 r.

18.04.2018 r.

SPIS UCHWAŁ PODJĘTYCH NA WALNYM ZEBRANIU W ROD „ZIELONY” 2018 r.

16.04.2018 r.

Komunikat dotyczący pomiarów powierzchni działek R.O.D. „Zielony”

Szanowni Działkowcy,

Uchwałą Walnego zebrania sprawozdawczego nr 14/04/2018, odbytego w siedzibie R.O.D. „Zielony” z dnia 14 kwietnia 2018r. został zaakceptowany w drodze głosowania działkowców plan zagospodarowania Ogrodu.

W związku z tym, wszelkie ewentualne zastrzeżenia co do obliczonej powierzchni działek, (którą to otrzymaliście Państwo drogą listową), można składać do Biura tylko i wyłącznie w formie pisemnej do dnia 30 kwietnia br.

Pisemna reklamacja musi zawierać takie dane jak:
 1. Imię i nazwisko dzierżawcy działki, numer działki.
 2. Krótki i rzeczowy opis kwestionowanej powierzchni działki lub jej części.
 3. Czytelny podpis i data.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku braku zasadności reklamacji, wykonawca planu – firma NTP – Nowoczesne Techniki Pomiarowe pobierze dodatkową opłatę od działkowca za wykonane powtórnie pomiary.

Zarząd ROD Zielony

10.04.2018 r.

KONTENERY NA ODPADY ZIELONE

Harmonogram podstawienia kontenerów przez firmę SANIPOR na ROD „ZIELONY” jest następujący:

 • 27 kwietnia (piątek) od ok. godz. 12.00- brama nr 3
 • 4 maja (piątek) od ok. godz. 12.00- brama nr 2
 • 11 maja (piątek) od ok. godz.12.00-brama nr 1

Przy każdej z bram będą ustawione po 2 kontenery, (przy bramie i na końcu danej alei).
Kontenery będą stać przez cały weekend.

Nie wolno wrzucać odpadów budowlanych, betonu itp. Osoby nadzorujące służą Państwu pomocą.

Zarząd ROD Zielony

04.04.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E !!!

Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD „Zielony” zwraca się do wszystkich użytkowników działek, aby wykonali przegląd instalacji wodnej na swoich działkach, sprawdzili czy jest dostęp do zaworu głównego, naprawili uszkodzenia instalacji oraz zakręcili zawory czerpalny.

Próbne uruchomienie dostawy wody planujemy w dniu
7 kwietnia 2018 r. o godz 10:00 (sobota)
Termin uruchomienia jest oczywiście uwarunkowany sprawnością instalacji wodnej.

Zarząd ROD Zielony

27.03.2018 r.

K O M U N I K A T !!!

Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD „Zielony” uprzejmie informuje, że w dniu 31.03.2018 /Wielka Sobota/ biuro Zarządu będzie nieczynne.
Począwszy od m-ca kwietnia biuro Zarządu będzie czynne w środy i soboty w godz. 11.00 – 13.00.

Zarząd ROD Zielony

11.03.2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD Zielony

Szanowni działkowcy,

Zarząd ROD „Zielony” w Gdyni – Wiczlino
zawiadamia, iż w dniu 14 KWIETNIA /sobota/ 2018r.
w świetlicy ROD „Zielony” Gdynia -Wiczlino, ul. Kard. Wyszyńskiego 1
odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2017r.

Początek obrad Walnego Zebrania w I terminie o godz. 10:00

W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD w I terminie, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz 10:30

Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD oraz Komisji Rewizyjnej ROD udostępnione zostaną do wglądu członkom Stowarzyszenia ROD w dniach:

06 kwiecień /piątek/ 2018r. w godzinach 16:00 – 17:00
oraz
07 kwietnia /sobota/ 2018r. w godzinach 11:00 – 13:00
w biurze Zarządu ROD „Zielony”

Uwaga:
Zawiadamiamy, że do dnia 24 marca 2018r. jest możliwy osobisty odbiór imiennych zaproszeń na Walne Zebranie ROD „Zielony” w biurze ROD „Zielony” w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zaproszenia zostaną wysłane pocztą.

Zarząd ROD Zielony

11.12.2017 r.

Zakaz wjazdu na Ogród R.O.D. „Zielony”

Szanowni Działkowcy ROD „ZIELONY”,

W związku z wysokim stanem wody na alejach naszego ogrodu oraz ich poważnym zniszczeniem, Zarząd podjął decyzję, iż do odwołania obowiązuje całkowity zakaz wjazdu na teren ogrodu.
Zakaz ten dotyczy także osób niepełnosprawnych mających uprawnienia do wjazdu.

Zarząd ROD Zielony

04.11.2017 r.

K O M U N I K A T !!!!

Zimowy wjazd do Ogrodu

Szanowni działkowcy,

Podobnie jak w zeszłym roku, w sezonie jesienno-zimowym (listopad-marzec) wjazd samochodem do Ogrodu możliwy jest tylko BRAMĄ Nr 2 (przy Zarządzie) w soboty – godz. 11.00-13.00. Pozostałe bramy są zamknięte.

W inne dni, w przypadku przywozu materiałów budowlanych wjazd możliwy TYLKO po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzem ogrodu – p. Jankiem, tel.: 668 713 013

Zarząd zastrzega sobie prawo do całkowitego ZAKAZU wjazdu (dla wszystkich) w przypadku obfitych opadów deszczu lub śniegu. Wjazd taki powoduje bowiem nieodwracalne zniszczenia naszych alei ogrodowych.

P.S. Uprawnione osoby niepełnosprawne ruchowo, mające imienne pozwolenia na wjazd mogą wjeżdżać bramą nr 2 lub 3 – muszą jednak stosować się do poleceń Zarządu w tym zakresie.

Zarząd ROD Zielony

18.10.2017 r.

Zawiadomienie o szkoleniu nowych działkowców

Szanowni Działkowcy ROD „ZIELONY”,

Okręgowy Zarząd Pomorski w Gdańsku zawiadamia, iż w dniu 28.10.2017 r. (sobota) w świetlicy ROD im. A. Domagalskiego w Gdyni ul. Grodnieńska 24 odbędzie się szkolenie dla kandydatów i nowych członków PZD.
Początek szkolenia godz. 10:00.

Zarząd ROD Zielony

16.10.2017 r.

Termin opłaty za energię elektryczną działkowiczów

Szanowni Działkowcy ROD „ZIELONY”,

Informujemy, iż termin opłat za energię elektryczna pobraną przez działkowiczów mija z dniem 30 października br. Po tym terminie osobom, które nie dokonały wpłaty zostanie odcięty dopływ energii elektrycznej do altan działkowych.

Zarząd ROD Zielony

02.10.2017 r.

Komunikat o wodzie na działkach

Szanowni Działkowcy,

Informujemy, iż woda z sieci wodociągowej na naszych działkach dostępna będzie do 10-15 października br., tj. do całkowitego opróżnienia naszych zbiorników w hydroforni R.O.D. „Zielony”.

Zarząd ROD Zielony

26.09.2017 r.

OPŁATY ZA PRĄD DZIAŁKOWCÓW

Szanowni Działkowcy ROD „ZIELONY”,

O wysokości należnej opłaty za prąd pobrany z każdej działki prosimy osobiście dzwonić telefonicznie (środa, sobota w godz.11.00-13.00), tel.: 58 6240795 lub wysłać zapytanie mailem na adres: rodzielony@interia.pl.

Naliczenia będą gotowe od 4 października br.

Wpłacamy na to samo konto jak za działkę, podając w tytule przelewu:

Opłata za prąd, Imię i nazwisko, działka nr …

BANK PKO BP
05 1440 1026 0000 0000 1233 2513

Zarząd ROD Zielony

18.09.2017 r.

UWAGA ZARZĄDU R.O.D. „ZIELONY” ODNOŚNIE KONTROLI SANITARNEJ NA DZIAŁKACH

Szanowni Państwo,

W związku z pytaniami od naszych działkowców na temat kontroli sanitarnej na Ogrodzie chcemy Wam zwrócić uwagę na ten palący problem. Celem naszym nie jest karanie lecz przede wszystkim uświadomienie działkowcom, iż tak dalej być nie może, będziemy tutaj stanowczy.
Wszystkim powinno zależeć na tym aby zapobiegać wylewaniu fekaliów do naszego jeziorka lub wprost do gleby przez niektórych działkowców. Nie będziemy tolerować takiego bezmyślnego postępowania, szanujmy swoje i innych zdrowie !!!.
Kontrola taka przez Zarząd zacznie się od przyszłego sezonu i trwać będzie przez cały przyszły rok. Uważamy, iż jest sporo czasu na przygotowanie się i uporządkowanie tych spraw.
Nie wymagamy posiadania szamba na każdej działce (choć to najlepsze rozwiązanie), wystarczy toaleta chemiczna z odpowiednimi środkami chemicznymi służącymi do szybkiego rozkładu zawartości – koszt około 300-400 zł.
Jednocześnie przypominamy, iż obowiązujący Regulamin ROD w par. 43, punkt 1 stwierdza min:
”Odpowiedzialność za warunki sanitarno-higieniczne i ochronę wód gruntowych przed skażeniami ponosi każdy działkowiec”.

Zarząd ROD Zielony

14.08.2017 r.

Bawiliśmy się wspaniale na
40-tych urodzinach naszego Ogrodu.

Drodzy działkowcy,

Ci którzy nie byli niech żałują. Nagrodzono nas aż dwoma wspaniałymi pucharami! – pierwszy otrzymaliśmy od centralnych władz Krajowej Rady PZD z Warszawy, drugi od Okręgowego Zarządu z Gdańska. Ponadto od p. Leonarda Niewińskiego – Prezesa Kolegium Gdyńskich Ogrodów Działkowych otrzymaliśmy sympatyczny list pochwalny i gratulacyjny. Swoją obecnością zaszczycił nas sam Pan Czesław Urbanowicz – symbol tego Ogrodu, który był prezesem Ogrodu 24 lata!

Nasi dzielni Policjanci z Komisariatu Gdynia-Witomino też byli z nami obecni.

Zasłużeni działkowcy ROD Zielony otrzymali srebrne i brązowe Odznaki Zasłużonego Działkowca.

Najładniejsze działki zostały również wyróżnione, rozdano wiele dyplomów.

Sama impreza przebiegała w prawdziwie rodzinnej atmosferze, była wspaniała muzyka i kuchnia, a tańcom nie było końca. Bawiliśmy się wspaniale.

Dla działkowców były to niezapomniane wrażenia. Dziękujemy Wam drodzy za przybycie.

Zdjęcia z uroczystości są do obejrzenia na naszej zakładce GALERIA.

Miłego oglądania – za rok znów świętujemy!

Zarząd ROD Zielony

11.07.2017 r.

Zapraszamy na obchody
40 – lecia Naszego Ogrodu.

Serdecznie zapraszamy naszych działkowców wraz z rodzinami na uroczystą imprezę z okazji 40-lecia istnienia naszego Ogrodu.
Oprócz oficjalnej części odbędzie się spotkanie przy biesiadnym stole; poczęstunek i zajęcia dla dzieci zapewnione.
Początek spotkania to dzień 12 sierpnia br. (sobota) o godz. 14.00, miejsce – przy naszym biurowcu.
WAŻNE!!!! Osoby deklarujące chęć uczestnictwa w spotkaniu KONIECZNIE prosimy o zgłaszanie swojego udziału w Biurze Zarządu, telefonicznie nr.: 58 6240795 (środa, sobota w godz. 11.00-13.00) bądź na skrzynkę mailową Ogrodu. Termin zgłoszeń do dnia 5 sierpnia.
P.S. Zabieramy koniecznie ze sobą dobre humory…..

Zarząd ROD Zielony

20.06.2017 r.

Opłaty za działkę !!!

Przypominamy naszym działkowcom, iż dnia 30 czerwca mija termin corocznych wpłat z tytułu dzierżawy działek.
Prosimy o jak najszybsze uregulowanie należności.
Jednocześnie przypominamy, iż Zarząd będzie stanowczo egzekwował obowiązkowe należności ze strony Państwa – działkowców. Po tym terminie wpłaty będą naliczane wraz z ustawowymi odsetkami.

Zarząd ROD Zielony

18.06.2017 r.

Podziękowanie dla Działkowców ROD Zielony

Składamy serdeczne podziękowanie działkowcom, którzy okazali pomoc i zaangażowanie przy organizacji Mszy Świętej, dziękujemy także za udział w tej uroczystości. Msza Św. została odprawiona w intencji naszych działkowców, a także za pomyślność ich Rodzin. Do zobaczenia ponownie za rok !!!

P.S. Zdjęcia z naszej Mszy św. można obejrzeć w zakładce GALERIA

Zarząd ROD Zielony

02.06.2017 r.

K O M U N I K A T !!!!

Szanowni Państwo, Drodzy Działkowcy

Zapraszamy serdecznie na uroczystą Mszę Świętą, która odbędzie się dnia 17 czerwca 2017 roku (sobota) o godzinie. 11:oo nad jeziorkiem !!!
Msza Św. Dziękczynna zostanie odprawiona z prośbą o błogosławieństwo i obfite urodzaje.

Ofiara pieniężna zebrana podczas Mszy zostanie przeznaczona na kontynuowanie budowy kościoła w Parafii Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara Gdyni-Wiczlinie.

Po Mszy Świętej nastąpi degustacja domowych wypieków przy wspólnym stole biesiadnym.

Serdecznie prosimy Drogich Działkowców o przyniesienie darów w postaci ciasta, kawy, herbaty, owoców. Z góry składamy Państwu serdeczne Bóg Zapłać.

Zdjęcia z Mszy Świętej można obejrzeć w dziale “Galeria”.

Zarząd ROD Zielony

08.05.2017 r.

K O M U N I K A T
0 wyborze wykonawcy

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac remontowych podjętych na Walnym zebraniu sprawozdawczym członków ROD „Zielony” w dniu 8 kwietnia br., informujemy, iż zgodnie z podjętymi Uchwałami Walnego Zebrania a dotyczącymi:

1. Przełożenia chodnika przy bramie nr 3.
2. Wykonania nowej altany śmietnikowej przy bramie nr 3.
3. Wykonania nowego chodnika z polbruku przy bramie nr 2.
4. Wykonania nowej altany śmietnikowej przy bramie nr 2.
5. Wyłożenia placu manewrowego przy bramie nr 2 płytami typu Jomb.

wybrano wykonawcę – firmę ANBUD Marek Czonstke 81-577 Kłębowo, ul. Listopada 10.

Zarząd ROD Zielony

20.04.2017 r.

I N F O R M A C J A
o opłatach za działkę w 2017 roku.

W 2017 roku obowiązuje bezgotówkowa forma płatności (przelew) na konto:
Rodzinny Ogród Działkowy Zielony
ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
81-577 Gdynia – Wiczlino
w banku PKO BP nr konta 05 1440 1026 0000 0000 1233 2513
,
W tytule przelewu piszemy: “Opłata roczna za działkę nr … oraz Nazwisko i Imię działkowca

Stawki za m2 zatwierdzone na Walnym Zebraniu ROD „Zielony” w dniu 08.04.2017 r:

 • 1 m2 działki x 1,00 zł – to opłata ogrodowa
 • 1 m2 działki x 0,07 gr – to opłata na Krajową Radę Działkowców
 • 6 zł od działki – to składka członkowska.

Przykłady opłat:

 • za działkę 300 m2 - do zapłacenia – 327,00 zł
 • za działkę 315 m2 - do zapłacenia - 343,05 zł
 • za działkę 360 m2 - do zapłacenia - 391,20 zł
 • za działkę 400 m² – do zapłacenia – 434,00 zł
 • za działkę 440 m² – do zapłacenia – 476,80 zł
 • za działkę 500 m² – do zapłacenia – 541,00 zł
 • za działkę 550 m² – do zapłacenia – 594,50 zł
 • za działkę 630 m² – do zapłacenia – 680,10 zł

Szczegółowych informacji dot. kwot opłat za działkę, udziela biuro Zarządu w godzinach jego pracy. Termin płatności do dnia 30.06.2017 r.

Zarząd ROD Zielony

14.04.2017 r.

Wykaz inwestycji i remontów do realizacji ROD “Zielony” w 2017 roku

14.04.2017 r.

SPIS UCHWAŁ PODJĘTYCH NA WALNYM ZEBRANIU
W ROD „ZIELONY” 2017 r.

UCHWAŁA 1/04/2017 r. – zatwierdzić sprawozdanie z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu ROD w 2016 r.

UCHWAŁA 2/04/2017 r. – zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2016 r.

UCHWAŁA 3/04/2017 r. – w sprawie wyników uzupełniających w ROD”Zielony”

UCHWAŁA 4/04/2017 r. – w sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia

UCHWAŁA 5/04/2017 r. – w sprawie realizacji zadania remontowego-utwardzenie placu manewrowego brama II w ROD

UCHWAŁA 6/04/2017 r. – w sprawie realizacji zadania remontowego-przełożenie chodnika brama III oraz położenie nowego chodnika brama II w ROD

UCHWAŁA 7/04/2017 r. – w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego -rozbiórka i budowa nowej altany śmietnikowej brama II w ROD

UCHWAŁA 8/04/2017 r. – w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego -rozbiórka i budowa nowej altany śmietnikowej brama III w ROD

UCHWAŁA 9/04/2017 r. – w sprawie planu pracy na 2017 r w ROD”Zielony”

UCHWAŁA 10/04/2017 r. – w sprawie preliminarzy finansowych na 2017 r w ROD

UCHWAŁA 11/04/2017 r. – w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu ROZWOJU z Okręgowego Zarządu

Zarząd ROD Zielony

12.04.2017 r.

WJAZD POJAZDÓW MECHANICZNYCH

Zgodnie z Uchwałą Zarządu R.O.D. „Zielony” nr 21/2017 podjętą w dniu 11.04.2017 roku, wjazd samochodów osobowych na teren Ogrodu w sezonie letnim od 14.04.2017 do 31.10.2017 jest możliwy 3 dni w tygodniu:
Od piątku godz. 10:00 do niedzieli do godz. 19:00 (bez przerwy).
Przypominamy, iż na jedną działkę możliwy jest wjazd tylko jednego samochodu, ale tylko naszego działkowca, goście parkują tylko i wyłącznie na zewnątrz ogrodu, na przygotowanych miejscach postojowych.
Wjazd pojazdów, które przewożą ciężkie materiały budowlane możliwy jest TYLKO w środy od godz. 10.00 do 16.00 oraz w piątki od godziny 10.00, po uprzednim uzgodnieniu z Gospodarzami Ogrodu:
1. Jan Krszyna (tel. 668 713 013)
2. Ryszard Wojtanowski (tel. 504 909 457).

W/wym regulacje nie dotyczą przewozu osób niepełnosprawnych – są oni uprzywilejowani w myśl przepisów PZD.
Zarząd zastrzega sobie prawo do zamknięcia bram wjazdowych w przypadku miękkiego gruntu na alejkach ogrodowych.
Wszelkie próby łamania ustaleń Zarządu są na bieżąco monitorowane.

Zarząd ROD Zielony

25.11.2016 r.

PILNUJMY NASZYCH ALTANEK !!!

Szanowni działkowcy,

w związku z nasilającymi się przypadkami włamań i okradania naszych altan apelujemy do Was o częste jak to możliwe ich doglądanie.

Zbliża się zima, a więc okres w którym złodzieje są bardzo aktywni. Nie ma tygodnia, aby nie było włamań do co najmniej kilku działek. Ochrona fizyczna naszego Ogrodu całodobowo jest przez Zarząd niewykonalna. Dlatego też uzgodniliśmy z policjantami z posterunku Policji Gdynia-Witomino objęcie szczególną ochroną naszego Ogrodu.

Prosimy o zgłaszanie każdej, nawet drobnej kradzieży POLICJI !!!

Zgłaszacie Państwo przypadki włamań najczęściej tylko do Zarządu, ale to nie on w pierwszym rzędzie powinien być adresatem zgłoszeń ale POLICJA (tel.586621655).

Tylko ciągłe, na bieżąco zgłaszane przypadki włamań spowodują częstsze niż zwykle patrolowanie naszego Ogrodu. Działania te nie zastąpią jednak sąsiedzkiej czujności naszych działkowców, przekazujcie Państwo Policji i Zarządowi podejrzane zachowania nieproszonych „gości” (najlepiej udokumentowane).

Zarząd ROD Zielony

28.08.2016 r.

K O M U N I K A T
Szanowni działkowcy – osoby niepełnosprawne ruchowo

W związku ze stwierdzonymi przypadkami podrabiania kluczy do bramy wjazdowej nr 2, Zarząd ROD „ZIELONY” postanowił, iż od dnia 12 września br. otwieranie i zamykanie bramy nr 2 będzie odbywało się przy pomocy elektronicznego żetonu, który będzie wydawany tylko osobom niepełnosprawnym ruchowo (za opłatą 18,45 zł) w Biurze Zarządu począwszy od środy 31 sierpnia br. (godz. 11-13). Tracą ważność upoważnienia, którym minął termin ważności lub które nie spełniają wymagań Polskiego Związku Działkowców. Osoby niepełnosprawne ruchowo tak jak dotychczas mają zapewniony swobodny dostęp do swoich działek. Po otrzymaniu w Biurze nowego żetonu personel Biura przeszkoli Państwa w obsłudze otwierania bramy. Za wszelkie niedogodności przepraszamy, jednak bezpieczeństwo na naszym Ogrodzie jest sprawą nadrzędną.

Zarząd ROD Zielony