15.01.2016 r.

Konserwator Ogrodu poszukiwany

Zarząd R.O.D. „Zielony” poszukuje do pracy konserwatora. Do głównych zadań będzie należeć w okresie letnim nadzór i zapewnienie prawidłowej pracy hydroforni oraz drobne naprawy sieci wodociągowej. W okresie zimowym natomiast głównie opieka nad piecem centralnego ogrzewania (na olej opałowy). Mile widziane uprawnienia elektryka oraz doświadczenie w pracy warsztatowej (drobne prace ślusarskie).
Praca na Umowę-zlecenie. Prosimy o kontakt z Biurem.

Zarząd ROD Zielony

15.12.2016 r.

K O M U N I K A T !!!!

Szanowni działkowcy,

W związku ze zbliżającym się ostatecznym terminem zapłaty za energię elektryczną (15 grudzień br.) Zarząd ROD „Zielony” zwraca uwagę, iż osobom zalegającym z opłatami będzie odcięty dopływ energii elektrycznej do altan do czasu uregulowania opłat wraz z ustawowymi  odsetkami.

W sobotę, dnia 24 grudnia br. sobota (Wigilia) Biuro Zarządu będzie nieczynne. Dnia 31 grudnia br. (Sylwester) Biuro Zarządu będzie czynne w godz. 11.00-13.00.

Przypominamy działkowcom o obowiązku uaktualnienia danych teleadresowych działkowców ROD „Zielony” w przypadku ich zmiany. Aktualne dane można zgłaszać osobiście, mailem lub telefonicznie.

Zarząd ROD Zielony

25.11.2016 r.

PILNUJMY NASZYCH ALTANEK !!!

Szanowni działkowcy,

w związku z nasilającymi się przypadkami włamań i okradania naszych altan apelujemy do Was o częste jak to możliwe ich doglądanie.

Zbliża się zima, a więc okres w którym złodzieje są bardzo aktywni. Nie ma tygodnia, aby nie było włamań do co najmniej kilku działek. Ochrona fizyczna naszego Ogrodu całodobowo jest przez Zarząd niewykonalna. Dlatego też uzgodniliśmy z policjantami z posterunku Policji Gdynia-Witomino objęcie szczególną ochroną naszego Ogrodu.

Prosimy o zgłaszanie każdej, nawet drobnej kradzieży POLICJI !!!

Zgłaszacie Państwo przypadki włamań najczęściej tylko do Zarządu, ale to nie on w pierwszym rzędzie powinien być adresatem zgłoszeń ale POLICJA (tel.586621655).

Tylko ciągłe, na bieżąco zgłaszane przypadki włamań spowodują częstsze niż zwykle patrolowanie naszego Ogrodu. Działania te nie zastąpią jednak sąsiedzkiej czujności naszych działkowców, przekazujcie Państwo Policji i Zarządowi podejrzane zachowania nieproszonych „gości” (najlepiej udokumentowane).

Zarząd ROD Zielony

05.11.2016 r.

K O M U N I K A T !!!!

Zimowy wjazd do Ogrodu

Szanowni działkowcy,

Podobnie jak w zeszłym roku, w sezonie zimowym (listopad-marzec) wjazd samochodem do Ogrodu możliwy będzie tylko BRAMĄ Nr 2 (przy Zarządzie) w soboty, w godzinach 11.00-13.00. Pozostałe bramy będą zamknięte.
P.S. Nie dotyczy osób niepełnosprawnych.

Uwaga !!!
Z uwagi na błotnisty grunt na alejkach Zarząd zastrzega sobie możliwość zamknięcia bram dla wszystkich działkowców.

Zarząd ROD Zielony

02.11.2016 r.

SZKOLENIE DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW

W dniu 19.11.2016 r. w godzinach 10:00 – 14:00, w świetlicy ROD im. A. Domagalskiego w Gdyni, ul. Grodnieńska 24 odbędzie się szkolenie dla kandydatów i nowych działkowców. Obecność obowiązkowa.

Zarząd ROD Zielony

23.10.2016 r.

K O M U N I K A T !!!!

SZANOWNI DZIAŁKOWCY

ROD ,,Zielony” informuje, że z dniem 02.11.2016r. działkowcy mogą dokonywać wpłaty za zużytą energię elektryczną za 2016r.
Z wysokością opłaty można się zapoznać telefonicznie (58/6240795) z Biurem ROD Zielony w godzinach jego pracy, tj. sobota, godz. 11.00-13.00 lub mailowo: rodzielony@interia.pl
Wpłaty tylko na ogólne konto ROD Zielony:
05 1440 1026 0000 0000 1233 2513
W tytule przelewu podajemy: nazwisko i imię, numer działki oraz opłata za prąd.
Termin opłaty za zużytą energię – 15.12.2016r.
Wpłaty po w/wym terminie będą naliczane z ustawowymi odsetkami.

Zarząd ROD Zielony

08.10.2016 r.

K O M U N I K A T
wybór wykonawcy

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac remontowych podjętych na Walnym zebraniu sprawozdawczym członków ROD „Zielony” w dniu 9 kwietnia br., informujemy, iż w/g Uchwały nr 5/2016 – zadanie nr 1: zakup i wymiana pompy wraz z oprzyrządowaniem na terenie ROD „Zielony” wybrano jako wykonawcę firmę P.P.U. “Uni-Invest” S.C., 81-017 Gdynia, ul. Janowska 4c.

Zarząd ROD Zielony

30.09.2016 r.

KONTENERY NA ODPADY ZIELONE !!!

Wzorem ubiegłego roku, w dniu 21 października (piątek) w godzinach południowych, przy każdej z trzech bram będą podstawione kontenery na odpady zielone.
Akcja zakończy się dnia następnego tj. 22.10.2016 r. (sobota).
Osoby wyznaczone z naszego ogrodu będą osobiście odbierać od Państwa odpady zielone i czuwać nad prawidłowym przebiegiem akcji.
UWAGA! Nie można wrzucać trawy z ziemią, kamieni, materiałów budowlanych, itp. – nie będą one odbierane.

Zarząd ROD Zielony

25.09.2016 r.

KOMUNIKAT

Zarząd ROD Zielony informuje, że z dn. 15.09.2016 zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym zostało wyłączone ujęcie pompy głębinowej.
Po tym terminie dostępność wody będzie możliwa aż do momentu opróżnienia zbiornika retencyjnego,tj. około 12.10.2016r.

Zarząd ROD Zielony

07.09.2016 r.

Oświadczenie Zarządu
R.O.D „Zielony” Gdynia-Wiczlino

Zarząd R.O.D. „Zielony” oświadcza, iż nie upoważnił Panią Ewę S. do rozpowszechniania naszym działkowcom ROD Zielony maila z tytułem: „WYROK ROD ZIELONY” ani nie udostępnił żadnego adresu mailowego naszych działkowców.

Jest to celowe działanie tej Pani aby oczernić obecny Zarząd naszego Ogrodu, w związku z czym rozważamy skierować do sądu sprawę przeciwko niej.

Pani Ewa S. swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem rażąco naruszyła min. przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych i takie postępowanie jest karalne (patrz rozdz.8, Art.49, punkt 1 w/wym Ustawy), który brzmi:

Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zarząd R.O.D. Zielony nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne wynikłe z bezprawnego użycia Państwa adresów mailowych.

Zarząd ROD Zielony

28.08.2016 r.

K O M U N I K A T
Szanowni działkowcy – osoby niepełnosprawne ruchowo

W związku ze stwierdzonymi przypadkami podrabiania kluczy do bramy wjazdowej nr 2, Zarząd ROD „ZIELONY” postanowił, iż od dnia 12 września br. otwieranie i zamykanie bramy nr 2 będzie odbywało się przy pomocy elektronicznego żetonu, który będzie wydawany tylko osobom niepełnosprawnym ruchowo (za opłatą 18,45 zł) w Biurze Zarządu począwszy od środy 31 sierpnia br. (godz. 11-13). Tracą ważność upoważnienia, którym minął termin ważności lub które nie spełniają wymagań Polskiego Związku Działkowców. Osoby niepełnosprawne ruchowo tak jak dotychczas mają zapewniony swobodny dostęp do swoich działek. Po otrzymaniu w Biurze nowego żetonu personel Biura przeszkoli Państwa w obsłudze otwierania bramy. Za wszelkie niedogodności przepraszamy, jednak bezpieczeństwo na naszym Ogrodzie jest sprawą nadrzędną.

Zarząd ROD Zielony

27.08.2016 r.

K O M U N I K A T

W związku z zawieszeniem programu internetowego wystąpił czasowy brak możliwości przeglądania zdjęć. Przepraszamy za utrudnienia

Zarząd ROD Zielony

20.08.2016 r.

K O M U N I K A T
wybór wykonawcy

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac remontowych podjętych na Walnym zebraniu sprawozdawczym członków ROD „Zielony” w dniu 9 kwietnia br., informujemy, iż w/g Uchwały nr 6/2016 – zadanie nr 2: Przełożenie chodnika wraz z obrzeżem przy bramie nr 1 na terenie ROD „Zielony” wybrano jako wykonawcę firmę ANBUD, Marek Czonstke, 81-577 Kłębowo, ul. Listopada 10.

Zarząd ROD Zielony

01.08.2016 r.

K O M U N I K A T
wybór wykonawcy

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac remontowych podjętych na Walnym zebraniu sprawozdawczym członków ROD „Zielony” w dniu 9 kwietnia br., informujemy, iż w/g Uchwały nr 8/2016 – zadanie nr 4: Naprawa 3 bram wjazdowych na terenie ROD „Zielony” wybrano jako wykonawcę firmę BBD-Brant, Krzysztof Bronowicki, 81-577 Gdynia, ul. Nowowiczlińska 80.

Zarząd ROD Zielony

30.07.2016 r.

SZANOWNI DZIAŁKOWCY !!!

W 2016 r. ROD „ZIELONY” wybrano 6 działek do wyróżnienia:
Brama Nr I – działka Nr 94
Brama Nr II – działka Nr 1 , Nr 546
Brama Nr III – działka Nr. 65, Nr 185, Nr 484

Zarząd ROD „ZIELONY” gratuluje.

Wręczenie nagród w/w działkowcom nastąpi na imprezie pt.
„DZIEN DZIAŁKOWCA” w dn. 20.08.2016r.

Zarząd ROD Zielony

26.07.2016 r.

ZAPROSZENIE

Celem pogłębienia integracji naszych doświadczonych stażem działkowców z nowymi członkami, Zarząd R.O.D. „Zielony” ma przyjemność zaprosić naszych Działkowców i ich Rodziny na imprezę pod tytułem:

„DZIEŃ DZIAŁKOWCA”

Impreza rozpocznie się dnia 20 sierpnia (SOBOTA) br. o godz. 16.00 w budynku Zarządu oraz na wolnym powietrzu w przylegającym ogrodzie.
Spotkanie połączone będzie z poczęstunkiem typu – żurek, chleb z ogórkiem i domowym smalcem, ciastem domowym, herbatą, kawą, itp. Oprawa muzyczna będzie zapewniona. Dla dzieci przewidujemy niespodziankę !!!

Prosimy o Wasze potwierdzenie uczestnictwa w tej imprezie – telefonicznie lub osobiście !!!

Osoby chętne do pomocy w organizacji spotkania, jak i osoby z pomysłami uatrakcyjnienia imprezy prosimy o kontakt z Zarządem.

Zarząd ROD Zielony

25.07.2016 r.

K O M U N I K A T

W związku z trwającym sezonem remontowym altan na naszym Ogrodzie, Zarząd ROD „Zielony” postanowił uregulować wjazd ciężkich samochodów na jego teren.

Z dniem 25 lipca br. wjazd samochodów z materiałami budowlanymi, nawozami, ciężkim sprzętem budowlanym, itp. w dużych ilościach, wielkości i ciężarze, będzie możliwy DODATKOWO w każdą środę w godzinach 9.00 – 16.00 (tylko bramą nr 2) po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu terminu wjazdu i wyjazdu z Gospodarzem Ogrodu – pan Jan Krszyna, telefon: 668 713 013.

W poniedziałki, wtorki, czwartki wjazdy do Ogrodu nie będą możliwe !!!

W związku z tym prosimy o takie planowanie dostaw aby odbywało się ono w sposób sprawny, uwzględniający powyższy grafik.

Dotychczasowe regulacje wjazdu dla wszystkich działkowców (tj. piątek, sobota oraz niedziela, osoby niepełnosprawne) pozostają bez zmian do końca października br.

Zarząd ROD Zielony

27.06.2016 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Stowarzyszenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego “ZIELONY” ul. Kard. Wyszyńskiego 1 Gdynia ogłasza konkurs ofert na wykonawców prac związanych z przystąpieniem do realizacji inwestycji podjętych na Walnym Zebraniu w dn. 9.04.2016r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2016

I. ZAMAWIAJĄCY
Rodzinny Ogród Działkowy „Zielony”
ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
81 – 577 Gdynia – Wiczlino
Skrytka pocztowa 10
NIP: 958-13-02-404
REGON: 007015915-45819
Tel. 058 624-07-95
e-mail: rodzielony@interia.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Zadanie nr 1 – zgodnie z Uchwałą Nr 5/2016r. Dotyczy zakupu  i wymiany pompy głębinowej wraz z oprzyrządowaniem. Uchwała będzie realizowana pod koniec sezonu letniego 2016r.
 2. Zadanie nr 2 – zgodnie z Uchwałą Nr 6/2016r. Dotyczy przełożenia chodnika wraz z obrzeżem na odcinku 120 m przy bramie Nr 1.
  Prace do wykonania:

  • demontaż starych płyt chodnikowych i obrzeży,
  • wybranie ziemi wraz z profilowaniem terenu pod nowy chodnik.
 3. Zadanie nr 3 – zgodnie z Uchwałą Nr 7/2016r. Dotyczy demontażu i montażu nowej wiaty śmietnikowej przy bramie Nr 1.
  Prace do wykonania:

  • demontaż starej wiaty,
  • wykonanie i montaż konstrukcji zadaszenia,
  • wykonie i montaż ścian wiaty o wysokości 180 cm.,
  • montaż siatki,
  • wykonanie i montaż drzwiczek do wejścia do śmietnika.
 4. Zadanie nr 4 – zgodnie z Uchwałą Nr 8/2016r. Dotyczy naprawy 3 bram wjazdowych na teren ROD “Zielony”.
  Prace do wykonania:

  • wykonanie i montaż prowadnic samonośnych,
  • regulacja rolek prowadzących górnych bramy,
  • niwelacja terenu w obrębie bramy i usunięcie roślin zielonych,
  • czyszczenie i konserwacja dolnej szyny prowadzącej,
  • prostowanie słupów konstrukcji bramy wjazdowej,
  • wymiana mocowania zamka na nowy,
  • montaż samozamykacza furtki wejściowej.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wszystkie zadania powinny być wykonane do 31 października 2016 roku.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- sporządzona w języku polskim,
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty polskiej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego do dnia 22 lipca 2016 roku wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 01 sierpnia 2016 roku, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w tym dniu w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem rodzielony.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: rodzielony.pl oraz na tablicy ogłoszeń biura zarządu.

VI. OCENA OFERT
Wyboru wykonawców dokona Komisja składająca się z członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej ogrodu ROD “Zielony” w Gdyni.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem rodzielony.pl, na tablicy ogłoszeń oraz listownie.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Dodatkowych informacji udziela Zbigniew Poloczek pod numerem telefonu
502 960 723.
2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
3. W przypadku złożenia ofert na więcej niż jedno zadanie należy na każde z nich złożyć osobną ofertę.

Zarząd ROD Zielony

25.06.2016 r.

OGŁOSZENIE
o opłatach za działki R.O.D. “Zielony” za 2016r. 

Zarząd ROD „Zielony” przypomina o opłatach za działki za rok 2016:
Opłata całościowa – przykłady:
Działka o pow. 300m2 – 347,00 zł
Działka o pow. 400 m2, – 454,00 zł
Działka o pow. 500 m2 – 561,00 zł
W opłacie ujęta jest partycypacja działkowca z tytułu zakupu nowej pompy.
Termin płatności do 30 czerwca 2016 roku. Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki.

Zarząd ROD Zielony

10.06.2016 r.


24.05.2016 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd ROD „Zielony” informuje, iż w miesiącu czerwcu 2016 r. odbędzie się coroczny przegląd działek.
Przegląd dotyczy zagospodarowania działki i należytego jej utrzymania. Wymagane jest m. in. umieszczenie numeru działki w widocznym miejscu oraz posiadanie przez działkowca kompostownika, w myśl § 36 regulaminu ROD.
Zarząd ROD „Zielony” prosi o umożliwienie wstępu na działkę w celu przeprowadzenia przeglądu.

TERMINY PRZEGLĄDU:

06.06.2016 r – 10.06.2016 r, nr działek: 26-33; 58-69; 107-119; 173-184; 223-245; 298-310; 355-367; 395A-406; 417-429; 430-442; 444-459; 461-475; 477-491; 510-528

13.06.2016 r – 17.06.2016 r, nr działek: 4-11; 34-47; 70-80; 120-130; 185-194; 246-256; 311-326; 368; 407-408; 443B i 503; 443A i 502; 443 i 501; 460 i 476; 491A-500; 529-543

20.06.2016 r – 24.06.2016 r, nr działek: 1-3; 12-19; 48-57; 81-91; 131-153; 195-212; 257-275; 327-345; 369-388; 409-416; 504-509; 544-566

27.06.2016 r – 1.07.2016 r, nr działek: 20-25; 91A-106; 154-172; 213-233; 270-297; 346-354; 389-394; 567-590

Zarząd ROD Zielony

18.05.2016 r.

K O M U N I K A T !!!!

Szanowni Państwo, Drodzy Działkowcy

Zapraszamy serdecznie na uroczystą Mszę Świętą, która odbędzie się dnia 18 czerwca 2016 roku (sobota) o godzinie. 11:oo nad jeziorkiem !!!
Msza Św. Dziękczynna zostanie odprawiona z prośbą o błogosławieństwo i obfite urodzaje.

Ofiara pieniężna zebrana podczas Mszy zostanie przeznaczona na kontynuowanie budowy kościoła w Parafii Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara Gdyni-Wiczlinie.

Po Mszy Świętej nastąpi degustacja domowych wypieków przy wspólnym stole biesiadnym.

Serdecznie prosimy Drogich Działkowców o przyniesienie darów w postaci ciasta, kawy, herbaty, owoców. Z góry składamy Państwu serdeczne Bóg Zapłać.

Zdjęcia z Mszy Świętej można obejrzeć w dziale “Galeria”.

Zarząd ROD Zielony

18.05.2016 r.

OGŁOSZENIE!

W Związku z nielegalnym wyrzucaniem śmieci wielkogabarytowych, do śmietników na terenie ROD “Zielony”, Zarząd ROD „Zielony” podjął uchwałę nr 43/05/2016 r z dnia 10.05.2016 r.
Uchwała dotyczy naliczania opłaty od 100 zł wzwyż za nielegalne wyrzucanie śmieci wielkogabarytowych / poremontowe, budowlane na terenie ROD „Zielony”.
Udokumentowane przypadki łamania prawa ROD i PZD w tym względzie kwalifikują się do stosowania takiej kary pieniężnej.
Opłata taka będzie płatna na ogólne konto ROD “Zielony”.

Zarząd ROD Zielony

18.05.2016 r.

18.05.2016 r.

20.04.2016 r.

SZANOWNI DZIAŁKOWCY!

Wjazd na teren ogrodu ROD “Zielony”.

Sezon letni od 01.04.2016 do 31.10.2016 r.

Wjazd 3 dni w tygodniu - tj.: od piątku godz. 8:00 do niedzieli godz. 20:00.

Zarząd ROD Zielony

12.04.2016 r.

SZANOWNI DZIAŁKOWCY!

INFORMUJEMY O MOŻLIWOŚCI KUPNA WORKÓW NA ODPADY ZIELONE W CENIE 2.99 zł ZA SZTUKĘ.
WORKI ZAKUPIĆ MOŻNA W BIURZE ZARZĄDU W GODZINACH JEGO PRACY.
ZAPRASZAMY!!!!.

Zarząd ROD Zielony

12.04.2016 r.

Uchwała Nr 1/2016
Walnego zebrania sprawozdawczego (konferencji delegatów)
członków PZD
w ROD „Zielony”
w Gdyni Wiczlinie
dnia 9.04.2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
i sprawozdania finansowego Zarządu ROD w 2015 roku

Walne zebranie sprawozdawcze (konferencja delegatów), na wniosek Komisji Rewizyjnej ROD, na podstawie § pkt l oraz § 64 pkt 3 statutu PZD postanawia:

§ 1

Zatwierdzić/nie zatwierdzić* sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za rok 2015.

§ 2

Zatwierdzić/nie zatwierdzić* sprawozdanie finansowe Zarządu ROD za 2015 rok składające się z:

 • bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 690 197,80 zł,
 • rachunku zysków i strat zamykającego się nadwyżką/niedoborem* na kwotę 19 612,54 zł,
 • sprawozdania z Funduszu Rozwoju zamykającego się kwotą 20 114,03 zł,
 • sprawozdania Funduszu Oświatowego zamykającego się kwotą 3 301,05 zł.

§ 3

Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 

Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków.

Przewodniczący Walnego zebrania.


12.04.2016 r.

Uchwała Nr 2/2016
Walnego zebrania sprawozdawczego (konferencji delegatów)
członków PZD
w ROD „Zielony”
w Gdyni Wiczlinie
dnia 9.04.2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD

Walne zebranie sprawozdawcze.(konferencja delegatów), na podstawie § 64 pkt 2 statutu PZD, zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2015 roku.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków.

Przewodniczący Walnego zebrania.


12.04.2016 r.

Uchwała Nr 3/2016
Walnego zebrania sprawozdawczego (konferencji delegatów)
członków PZD
w ROD „Zielony”
w Gdyni Wiczlinie
dnia 9.04.2016 roku
w sprawie wyników wyborów uzupełniających
w ROD „Zielony” w Gdyni Wiczlinie
do organów PZD oraz delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD
(Rejonową Konferencję Przedzjazdową)

W wyniku przeprowadzonego głosowania Walne Zebranie Sprawozdawcze (Konferencja Delegatów) członków PZD w ROD „Zielony”, obradujące w dniu 9.04.2016 wybrało:

Zarząd ROD
1. Hanna Tanowska

 

Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków.

Przewodniczący Walnego zebrania.


12.04.2016 r.

Uchwała Nr 4/2016
Walnego zebrania sprawozdawczego (konferencji delegatów)
członków PZD
w ROD „Zielony”
w Gdyni Wiczlinie
dnia 9.04.2016 roku
w sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia

§1

Walne zebranie sprawozdawcze (konferencja delegatów) członków PZD w ROD „Zielony”, w Gdyni Wiczlinie, na podstawie § 64 pkt. 7 statutu PZD postanawia uchwalić wysokości poszczególnych opłat ogrodowych:

§2

Opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, a w szczególności na:

 1. wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
 2. bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej,
 3. opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej,
 4. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne,
 5. zarządzanie ROD
  w roku 2016 w wysokości: 1,07 zł od m2 powierzchni użytkowanej działki (w tym 0,70 zł partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD),

§3

Opłatę ogrodową energetyczną przeznaczoną na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu na podstawie danych 2015 roku – w szczególności strat wynikających z różnicy pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników do niego podłączonych wynoszących w — roku — kilowatów,
w roku — w wysokości — zł od działki w ROD.

§4

Opłatę ogrodową wodną przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z ubytkami wody na podstawie danych z 2015    roku – w szczególności strat wynikających z różnicy pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego, a sumą wskazań wszystkich wodomierzy na poszczególnych działkach do niego podłączonych wynoszących w — roku — m3.
w roku — w wysokości — zł od działki w ROD.

§5

Opłatę za wywóz śmieci z terenu ROD zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Gdyni regulującą wysokość opłat za wywóz nieczystości
w roku — w wysokości — zł od działki.

§6

Wymienione w uchwale opłaty ogrodowe działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 30.06.2016 roku.

§7

Opłatę ogrodową energetyczną i wodną wnoszą działkowcy, których działki są podłączone do sieci ogrodowych.

§8

Małżonkowie posiadający wspólne prawo do tej samej działki opłacają opłaty ogrodowe w jednym wymiarze.

Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków.

Przewodniczący Walnego zebrania.

12.04.2016 r.

Uchwała Nr 5/2016
Walnego zebrania sprawozdawczego (konferencji delegatów)
członków PZD
w ROD „Zielony”
w Gdyni Wiczlinie
dnia 9.04.2016 roku
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego
pn. zakup i wymiana pompy wraz z oprzyrządowaniem na kwotę 35 670 zł. brutto

§1

Walne zebranie sprawozdawcze (konferencja delegatów) członków PZD w ROD „Zielony”, w Gdyni Wiczlinie, na podstawie § 64 pkt. 8 statutu PZD oraz wniosku Zarządu ROD przyjmuje do realizacji na rok 2016 zadanie inwestycyjne pn. zakup i wymiana pompy wraz z oprzyrządowaniem.

§2

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji (gospodarcza zlecony, mieszany) określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.

§3

 1. Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania, o którym mowa w § 1, przypadającej na jednego działkowca ustala się w kwocie: 20 zł na rok 2016.
 2. Łączna wysokość partycypacji, o której mowa w ust. 1 wynosi 12 000 zł.
 3. Kwotę (kwoty)* należy wpłacić na rachunek bankowy ROD lub w kasie ROD w terminie do 30 czerwca 2016.

§4

 1. W ramach partycypacji finansowej, o której mowa w § 3 uchwały przyjmuje się pracę działkowców na rzecz zadania.
 2. Prace przypadające na jednego działkowca ustala się roczniej w ilości 0 godzin przy wartości (1 godziny pracy) — zł co daje kwotę — zł. Prace te będą wykonywane w latach —.
 3. Łączna wartość prac, o których mowa w ust. 2 wynosi — zł.
 4. W przypadku wykonania pracy przez działkowca osobiście lub przez członka jego rodziny łączna partycypaja finansowa, określona w § 3 ust. 2 ulega obniżeniu/ umorzeniu o łączną wartość prac, o której mowa w ust Umorzenia/obniżenia dokonuje się jednorazowo bądź w okresach rocznych, jeżeli wykonanie prac rozpisano na lata.

§5

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę, o której mowa w § 3 oraz mają do niej zastosowanie ulgi przewidziane w § 4 (w pojedynczym wymiarze).

§6

Realizacja zadania inwestycyjnego (remontowego) może być podjęta po spełnieniu przez zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i przepisach związkowych.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków.

Przewodniczący Walnego zebrania.

12.04.2016 r.

Uchwała Nr 6/2016
Walnego zebrania sprawozdawczego (konferencji delegatów)
członków PZD
w ROD „Zielony”
w Gdyni Wiczlinie
dnia 9.04.2016 roku
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego
pn. położenie chodnika wraz z obrzeżami na kwotę 6 tys. zł. brutto

§1

Walne zebranie sprawozdawcze (konferencja delegatów) członków PZD w ROD „Zielony”, w Gdyni Wiczlinie, na podstawie § 64 pkt. 8 statutu PZD oraz wniosku Zarządu ROD przyjmuje do realizacji na rok 2016 zadanie inwestycyjne pn. położenie chodnika wraz z obrzeżami.

§2

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji (gospodarcza zlecony, mieszany) określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.

§3

 1. Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania, o którym mowa w § 1, przypadającej na jednego działkowca ustala się w kwocie: 0 zł.
 2. Łączna wysokość partycypacji, o której mowa w ust. 1 wynosi 0 zł.
 3. Kwotę (kwoty)* należy wpłacić na rachunek bankowy ROD lub w kasie ROD w terminie —-.

§4

 1. W ramach partycypacji finansowej, o której mowa w § 3 uchwały przyjmuje się pracę działkowców na rzecz zadania.
 2. Prace przypadające na jednego działkowca ustala się roczniej w ilości 0 godzin przy wartości (1 godziny pracy) — zł co daje kwotę — zł. Prace te będą wykonywane w latach —.
 3. Łączna wartość prac, o których mowa w ust. 2 wynosi — zł.
 4. W przypadku wykonania pracy przez działkowca osobiście lub przez członka jego rodziny łączna partycypaja finansowa, określona w § 3 ust. 2 ulega obniżeniu/ umorzeniu o łączną wartość prac, o której mowa w ust Umorzenia/obniżenia dokonuje się jednorazowo bądź w okresach rocznych, jeżeli wykonanie prac rozpisano na lata.

§5

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę, o której mowa w § 3 oraz mają do niej zastosowanie ulgi przewidziane w § 4 (w pojedynczym wymiarze).

§6

Realizacja zadania inwestycyjnego (remontowego) może być podjęta po spełnieniu przez zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i przepisach związkowych.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków.

Przewodniczący Walnego zebrania.

12.04.2016 r.

Uchwała Nr 7/2016
Walnego zebrania sprawozdawczego (konferencji delegatów)
członków PZD
w ROD „Zielony”
w Gdyni Wiczlinie
dnia 9.04.2016 roku
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego
pn. demontaż i montaż nowej wiaty śmietnikowej bramy I na kwotę 7 tys. zł. brutto

§1

Walne zebranie sprawozdawcze (konferencja delegatów) członków PZD w ROD „Zielony”, w Gdyni Wiczlinie, na podstawie § 64 pkt. 8 statutu PZD oraz wniosku Zarządu ROD przyjmuje do realizacji na rok 2016 zadanie inwestycyjne pn. demontaż i montaż nowej wiaty śmietnikowej bramy I.

§2

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji (gospodarcza zlecony, mieszany) określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.

§3

 1. Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania, o którym mowa w § 1, przypadającej na jednego działkowca ustala się w kwocie: 0 zł.
 2. Łączna wysokość partycypacji, o której mowa w ust. 1 wynosi 0 zł.
 3. Kwotę (kwoty)* należy wpłacić na rachunek bankowy ROD lub w kasie ROD w terminie —-.

§4

 1. W ramach partycypacji finansowej, o której mowa w § 3 uchwały przyjmuje się pracę działkowców na rzecz zadania.
 2. Prace przypadające na jednego działkowca ustala się roczniej w ilości 0 godzin przy wartości (1 godziny pracy) — zł co daje kwotę — zł. Prace te będą wykonywane w latach —.
 3. Łączna wartość prac, o których mowa w ust. 2 wynosi — zł.
 4. W przypadku wykonania pracy przez działkowca osobiście lub przez członka jego rodziny łączna partycypaja finansowa, określona w § 3 ust. 2 ulega obniżeniu/ umorzeniu o łączną wartość prac, o której mowa w ust Umorzenia/obniżenia dokonuje się jednorazowo bądź w okresach rocznych, jeżeli wykonanie prac rozpisano na lata.

§5

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę, o której mowa w § 3 oraz mają do niej zastosowanie ulgi przewidziane w § 4 (w pojedynczym wymiarze).

§6

Realizacja zadania inwestycyjnego (remontowego) może być podjęta po spełnieniu przez zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i przepisach związkowych.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków.

Przewodniczący Walnego zebrania.

12.04.2016 r.

Uchwała Nr 8/2016
Walnego zebrania sprawozdawczego (konferencji delegatów)
członków PZD
w ROD „Zielony”
w Gdyni Wiczlinie
dnia 9.04.2016 roku
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego
pn. naprawa 3-ch bram wjazdowych do ROD na kwotę 10 tys. zł. brutto

§1

Walne zebranie sprawozdawcze (konferencja delegatów) członków PZD w ROD „Zielony”, w Gdyni Wiczlinie, na podstawie § 64 pkt. 8 statutu PZD oraz wniosku Zarządu ROD przyjmuje do realizacji na rok 2016 zadanie inwestycyjne pn. naprawa 3-ch bram wjazdowych do ROD.

§2

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji (gospodarcza zlecony, mieszany) określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.

§3

 1. Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania, o którym mowa w § 1, przypadającej na jednego działkowca ustala się w kwocie: 0 zł.
 2. Łączna wysokość partycypacji, o której mowa w ust. 1 wynosi 0 zł.
 3. Kwotę (kwoty)* należy wpłacić na rachunek bankowy ROD lub w kasie ROD w terminie —-.

§4

 1. W ramach partycypacji finansowej, o której mowa w § 3 uchwały przyjmuje się pracę działkowców na rzecz zadania.
 2. Prace przypadające na jednego działkowca ustala się roczniej w ilości 0 godzin przy wartości (1 godziny pracy) — zł co daje kwotę — zł.    Prace te będą wykonywane w latach   —.
 3. Łączna wartość prac, o których mowa w ust. 2 wynosi   — zł.
 4. W przypadku wykonania pracy przez działkowca osobiście lub przez członka jego rodziny łączna partycypaja finansowa, określona w § 3 ust. 2 ulega obniżeniu/ umorzeniu o łączną wartość prac, o której mowa w ust Umorzenia/obniżenia dokonuje się jednorazowo bądź w okresach rocznych, jeżeli wykonanie prac rozpisano na lata.

§5

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę, o której mowa w § 3 oraz mają do niej zastosowanie ulgi przewidziane w § 4 (w pojedynczym wymiarze).

§6

Realizacja zadania inwestycyjnego (remontowego) może być podjęta po spełnieniu przez zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i przepisach związkowych.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków.

Przewodniczący Walnego zebrania.

12.04.2016 r.

Uchwała Nr 9/2016
Walnego zebrania sprawozdawczego (konferencji delegatów)
członków PZD
w ROD „Zielony”
w Gdyni Wiczlinie
dnia 9.04.2016 roku
w sprawie planu pracy na 2016 rok

Walne zebranie sprawozdawcze (konferencja delegatów), na podstawie § 64 pkt 6 statutu PZD, postanawia przyjąćplan pracy na rok 2016 r.

Plan pracy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków.

Przewodniczący Walnego zebrania.

12.04.2016 r.

Uchwała Nr 10/2016
Walnego zebrania sprawozdawczego (konferencji delegatów)
członków PZD
w ROD „Zielony”
w Gdyni Wiczlinie
dnia 9.04.2016 roku
w sprawie preliminarzy finansowych na 2016 rok

Walne zebranie sprawozdawcze (konferencja delegatów) członków PZD w ROD „Zielony” w Gdyni Wiczlinie, na podstawie § 64 pkt 6 statutu PZD, postanawia przyjąć:

 1. preliminarz finansowy działalności statutowej na 2016 rok zamykający się po stronie przychodów i kosztów kwotą 18 487,53 zł. Rezerwa stanowi 0 zł.
 2. preliminarz Funduszu Rozwoju ROD
  • bilans otwarcia                                         20 114,03 zł
  • planowane przychody                                74 530,87 zł
  • planowane koszty                                     70 170,00 zł
  • planowany stan na 31.12.2016 r.                 24 474,90 zł
 3. preliminarz Funduszu Oświatowego
  • bilans otwarcia                                          3 301,05 zł
  • planowane przychody                                    720,00 zł
  • planowane koszty                                      3 500,00 zł
  • planowany stan na 31.12.2016 r.                     521,05 zł

Preliminarze finansowe stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków.

Przewodniczący Walnego zebrania.

12.04.2016 r.

Uchwała Nr 11/2016   
Walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Zielony” w Gdyni – Wiczlinie
z dnia 09.04.2016 r


Na podstawie obowiązującego Regulaminu PZD Zarząd ROD „Zielony” uchwala regulamin ruchu pojazdów mechanicznych na terenie ROD „ZieIony” Gdynia Wiczłino.

I. Ogólne zasady

§ 1

Na podstawie obowiązującego regulaminu PZD § 68 pkt. 6; 7; 8, zarząd ROD „Zielony” złożył wniosek dotyczący uchwalenia regulaminu ruchu pojazdów mechanicznych na terenie ogrodu ROD „Zielony”.

§ 2

Regulamin dotyczy zasad poruszania się pojazdów mechanicznych na terenie ROD „Zielony” w czasie trwania sezonu „letniego” – tj. od dnia 1.04 do 31.10 2016r.

§ 3

Wjazd na teren Ogrodu w sezonie „letnim” od 1 kwietnia do 31 października będzie możliwy 3 dni w tygodniu – tj.: od piątku – godz. 8.00 do niedzieli – godz. 20.00

§ 4

Możliwość wjazdu na teren Ogrodu, poza wyznaczonym terminem, tylko w koniecznych przypadkach, określonym w regulaminie ROD, może mieć miejsce po wcześniejszym ustaleniu terminu z Gospodarzem Ogrodu.

§ 5

Podczas postoju, pojazd musi być tak zaparkowany, aby nie blokował przejazdu innych pojazdów, a w szczególności pojazdów służb ratunkowych i technicznych.

§ 6

Wjazd samochodów uzależniony będzie również od warunków pogodowych. Może się on odbywać tylko wtedy, gdy grunt będzie stabilny i nie będzie przesiąknięty wodą, dotyczy to także pojazdów osób niepełnosprawnych a także osób ich dowożących.

§7

Na terenie Ogrodu obowiązuje prędkość max. 15km/h.

§8

Na alejki ogrodowe ROD „Zielony” mogą wjeżdżać pojazdy mechaniczne o całkowitej masie do 10 ton. Wjazd pojazdów o większej masie możliwy jest tylko za pozwoleniem Gospodarza Ogrodu. Wszystkie szkody, które spowodowane zostały wjazdem danego pojazdu, muszą być usunięte przez sprawcę.

II.  Zasady wjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo jak i je dowożących.

§9

Nieskrępowane prawo wjazdu do swojej działki posiadają osoby niepełnosprawne (a także osoby dowożące taką osobę), które na skutek stwierdzonej urzędowo przez lekarza orzecznika ZUS niepełnosprawności ruchowej, posiadają ważne pisemne jej potwierdzenie (Kod 05-R). Kopia takiego dokumentu, na czas wjazdu na Ogród powinna być umieszczona w widocznym miejscu, za przednią szybą pojazdu.

§10

Każdy osoba niepełnosprawna ruchowo otrzyma w Biurze klucz do bramy wjazdowej, warunkiem jego otrzymania jest złożenie podpisu pod wnioskiem dostępnym w Biurze Zarządu. Należy do niego dołączyć kopię dokumentu wydanego przez lekarza orzecznika ZUS potwierdzającego niepełnosprawność ruchową.

§11

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest wniosek o wydanie klucza do bramy wjazdowej ROD „Zielony”.

Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków.

Przewodniczący Walnego zebrania.

09.03.2016 r.

Komunikat o wodzie

Zarząd ROD „Zielony” zwraca się do wszystkich użytkowników działek, aby wykonali przegląd instalacji wodnej na swoich działkach, sprawdzili czy jest dostęp do zaworu głównego, naprawili uszkodzenia instalacji oraz zakręcili zawory czerpalne.

Jednocześnie poszukujemy 2 osoby chętne do pomocy przy jej uruchomieniu (na umowę – zlecenie). Chętni mogą zgłaszać się do Zarządu, pod numerem telefonu: 502 960 723.

Próbne uruchomienie dostawy wody planujemy w dniu
2 kwietnia 2016 r. od godz. 10:00.

Termin uruchomienia jest oczywiście uwarunkowany sprawnością instalacji wodnej.

Zarząd ROD Zielony

01.03.2016 r.

Z A W I A D O M I E N I E !!!!

Zarząd ROD ,,Zielony’’ w Gdyni – Wiczlinie

Zawiadamia
iż w dniu 9 kwietnia 2016 r.
w świetlicy ROD ,,Zielony’’ Gdynia – Wiczlino, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Początek obrad Walnego Zebrania w I terminie o godz. 10:00
W przypadku braku wymaganej ilości członków ROD,, Zielony’’ w I terminie Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 10:30
Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD udostępnione zostaną do wglądu członkom Stowarzyszenia ROD w dniach:
1 kwietnia / piątek / 2016 r. w godz. 15:oo – 17:oo
oraz
2 kwietnia / sobota / 2016r. w godz. 11:oo – 13:oo
w biurze Zarządu ROD.
Zgodnie z § 14 ust.2 statutu PZD prawa członkowskie wykonuje się osobiście, dlatego też prosimy o posiadanie ważnego dokumentu tożsamości.

W dniu 9 kwietnia 2016 r. o godz. 9:30 odbędzie się również nieobowiązkowe szkolenie z zakresu pielęgnacji drzew i krzewów.

Prelegentem będzie P. Czesław Mazurek – instruktor okręgowy PZD.

Zawiadomienia o Walnym Zebraniu można również odebrać osobiście do dnia 19 marca br. w Biurze Zarządu / sobota w godz. 11:00-13:00 /.

Zarząd ROD Zielony

01.03.2016 r.

Porządek Obrad Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD w ROD „Zielony” w Gdyni – Wiczlino w dniu 9 kwietnia 2016 roku

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2015 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2015 roku.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2015 rok wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
 9. Projekt planu pracy na 2016 rok.
 10. Projekt preliminarza finansowego na 2016 rok.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 12. Dyskusja.
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2015 roku.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok.
 15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2015 roku.
 16. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydata/ów do Zarządu ROD.
 17. Wybory członka/ów Zarządu ROD.
 18. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2016 roku.
 19. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców
 20. Uchwalenie planu pracy na 2016 rok.
 21. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2016 rok.
 22. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 23. Sprawy różne.
 24. Zakończenie obrad.

Zarząd ROD Zielony

01.03.2016 r.

Regulamin Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD w ROD „Zielony” w Gdyni – Wiczlino w dniu 9 kwietnia 2016 roku

 1. Prawo udziału w walnym zebraniu mają członkowie PZD użytkujący działki w ROD Zielony w Gdyni – Wiczlinie i zaproszeni przez Zarząd ROD goście oraz przedstawiciele organów wyższych PZD.
 2. Członkowie PZD użytkujący działki w ROD “Zielony” mają prawo wybierać i być wybierani (czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszać kandydatury i wnioski, zabierać głos w dyskusji oraz głosować nad proponowanymi kandydaturami i uchwałami.
 3. Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami (Przewodniczącego zebrania, komisji, do zarządu, komisji rewizyjnej i na delegatów na okręgowy zjazd)) oraz nad wszystkimi wnioskami i uchwałami. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD .”Zielony” w Gdyni – Wiczlinie.
 4. Bierne prawo wyborcze jest to prawo do bycia wybieranym na funkcje Przewodniczącego zebrania, członka komisji (mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków), członka organów PZD w ROD oraz delegata na okręgowy zjazd i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD .”Zielony”, z wyjątkiem przypadków określonych w § 42 ust. 5 statutu PZD i z ograniczeniami wynikającymi z § 34 statutu PZD.
 5. Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie I Wiceprezes.
 6. Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD Przewodniczącego walnego zebrania. Przewodniczącego zebrania może zaproponować każdy uczestnik zebrania posiadający czynne prawo wyborcze.
 7. Walne zebranie wybiera komisję mandatową, komisję wyborczą oraz komisję uchwał i wniosków.
 8. Przewodniczący zebrania proponuje skład Prezydium walnego zebrania. Kandydatów do Prezydium może zgłosić każdy uczestnik zebrania.
 9. Wybór Przewodniczącego zebrania, Prezydium, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu zebrania, wybór komisji mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 10. Przewodniczący zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało ono zgodnie z przyjętym porządkiem, a także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami statutu PZD.
 11. Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący zebrania.
 12. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom i przedstawicielom organów wyższych PZD oraz może udzielić głosu w sprawach formalnych.
 13. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać (np. 5 minut).
 14. Goście zaproszeni i przedstawiciele organów wyższych PZD mają nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także członkowie organów Związku odpowiadający na pytania i poruszone w dyskusji tematy.
 15. Komisja mandatowa stwierdza prawomocność walnego zebrania w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50% członków PZD użytkujących działki w ogrodzie. Jeżeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, komisja mandatowa stwierdza prawomocność zebrania w II terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczeniu I terminu, o ile taka informacja była umieszczona w indywidualnych zaproszeniach na walne zebranie.
 16. Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd ROD projekty uchwał oraz projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania.
 17. Komisja wyborcza rejestruje zgłaszanych kandydatów do organów PZD w ROD oraz na delegatów na okręgowy zjazd i przedstawia je pod głosowanie walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania. Kandydatów może zgłaszać każdy członek PZD uczestniczący w zebraniu, mający czynne prawo wyborcze.
 18. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 19. Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 20. O wyborze i podjęciu uchwały decyduje większa liczba oddanych głosów za niż przeciw (zwykła większość).
 21. W przypadku, gdy podczas głosowania nad wnioskiem (wybory, uchwała) ilość oddanych głosów za i przeciw jest równa, wniosek (kandydatura) upada, a ponowne poddanie pod głosowanie wymaga zmiany treści wniosku, chyba że na wynik głosowania miały wpływ uchybienia formalne lub niezrozumiałe dla głosujących jego przedstawienie. Decyzje w tej sprawie podejmuje Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium (przy braku porozumienia decyduje Przewodniczący).
 22. Głosowania przeprowadza Przewodniczący zebrania. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący może powołać do pomocy osoby z sali.
 23. Walne zebranie przyjmuje oddzielne uchwały w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD “Zielony” za 2015r.,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 19.01.2015 do 31.12.2015 r.,
  • projekt planu pracy na 2016 r.,
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej w 2015 r.,
  • uchwalenie planu pracy na 2016 r.
  • wysokości i terminu wnoszenia opłat ogrodowych w 2016 r.,
  • planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej działkowców*,
  • preliminarza finansowego na 2016 r. innych dotyczących działalności ogrodu.
 24. Wszystkie dokumenty z walnego zebrania podpisuje Przewodniczący, z tym że uchwały dotyczące wyników wyborów wraz z przewodniczącym Komisji Wyborczej, a pozostałe uchwały wraz z przewodniczącym Komisji Uchwal i Wniosków.
 25. Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie zebrania i przy braku sprzeciwu zebranie ulega rozwiązaniu.
 26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący zebrania po zasięgnięciu opinii Prezydium walnego zebrania.

* Tylko w przypadku podjęcia inwestycji

Zarząd ROD Zielony

29.01.2016 r.

K O M U N I K A T !!!!

Wezwanie do zapłaty !!!

Działkowcom, którzy nadal zalegają z opłatą za energię zużytą na swoich działkach zostanie w najbliższym czasie wyłączony prąd. Aby tego uniknąć wzywamy do jak najszybszego uregulowania zaległości. Z wysokością opłaty można się zapoznać kontaktując się telefonicznie (58/6240795) z Biurem ROD Zielony w godzinach jego pracy, tj. sobota, godz. 11.00-13.00 lub mailowo: rodzielony@interia.pl

Zarząd ROD Zielony

7.12.2015 r.

K O M U N I K A T !!!!

Szanowni działkowcy – do odbioru w Biurze Zarządu są bezpłatne egzemplarze Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego, który będzie obowiązywał od 1-go stycznia 2016 r. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi prawami i obowiązkami.

Biuro jest czynne w soboty w godz. 11.00-13.00.

Zarząd ROD Zielony

24.11.2015 r.

K O M U N I K A T !!!!

SZANOWNI DZIAŁKOWCY

W związku z dewastacją alejek ogrodowych ROD-u “ZIELONY” przez samochody, realną groźbą niebezpiecznych dla ludzi sytuacji oraz zmniejszeniem się nośności gruntu wskutek obfitych opadów deszczu, Zarząd postanowił, iż z dniem 26 listopada br. od godz.21.00 aż do odwołania zamyka się na Bramę nr 2 (przy biurze). Prosimy o wyjazd Państwa samochodów z terenu Ogrodu przed podanym wyżej terminem. Zgodnie z regulaminem PZD, dopuszczalny będzie wjazd i wyjazd samochodów Bramą nr 2 tylko w sytuacjach koniecznych (np. dowóz materiałów budowlanych, zabranie plonów z działki), ale tylko w godzinach pracy Biura, czyli SOBOTA od godz. 11.00 do godz. 13.00, po tym czasie Brama nr 2 będzie zamknięta. Bramy nr 1 i 3 są zamknięte do odwołania. Prosimy naszych działkowców o wyrozumiałość dla tak poważnej sytuacji i stosowanie się do zaleceń Zarządu w tej sprawie.

Zarząd ROD Zielony

04.11.2015 r.

K O M U N I K A T !!!!

Informujemy, iż dnia 10 listopada br. zostaną zamknięte bramy: Nr1 i Nr 3.
Zobowiązujemy wszystkich działkowców do zamykania na klucz furtek wejściowych przy bramach. Odnotowujemy coraz bardziej zuchwałe przypadki napadów na działkowców oraz okradania naszych działek – naszego wspólnego dorobku. Tylko działając razem możemy przeciwstawić się złodziejom i wandalom.

Zarząd ROD Zielony

04.11.2015 r.

Szanowni Działkowcy

W 2015 r. wybrano trzy najładniejsze działki:
1 – Brama Nr 1 – Działka Nr 579
2 – Brama Nr 2 – Działka Nr 496
3 – Brama Nr 3 – Działka Nr 437
Zarząd ROD Zielony gratuluje działkowcom w/w działek. Wręczenie nagród działkowcom w//w działek nastąpi na Walnym Zebraniu w 2016r.

Zarząd ROD Zielony

27.10.2015 r.

K O M U N I K A T !!!!

SZANOWNI DZIAŁKOWCY

OPŁATA ZA ZUŻYTĄ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Termin wpłat za zużytą energię elektryczną mija 31 października br.
Wpłaty przyjmujemy tylko na ogólne konto ROD Zielony.
Podajemy w tytule przelewu: numer działki oraz imię i nazwisko.
Wpłaty po w/wym terminie będą naliczane z ustawowymi odsetkami.

Zarząd ROD Zielony

Ogłoszenie

19.10.2015 r.

Z A W I A D O M I E NI E !!!!

Informujemy, iż Biuro Zarządu ROD Zielony w dniu 31 października (sobota) będzie nieczynne. Prosimy o wcześniejsze załatwianie spraw.

Zarząd ROD Zielony

19.10.2015 r.

Z A W I A D O M I E NI E !!!!

O szkoleniu dla kandydatów i nowych członków PZD.

Szkolenie odbędzie się dnia 7 listopada br. (sobota) w godz. 10.00 – 14.00, miejsce szkolenia: świetlica ROD im. Domagalskiego, 81-533 Gdynia, ul. Grodnieńska 24 (boczna od Wielkopolskiej).

Zarząd ROD Zielony

24.09.2015 r.

K O M U N I K A T !!!!

SZANOWNI DZIAŁKOWCY

Poszukuje się Rodziny – spadkobierców dzierżawcy działki Nr 411 Pani Ewy P. K.  zam.  w Gdyni.

Zarząd ROD Zielony

16.09.2015 r.

W A Ż N A   I N F O R M A C J A !!!!

SZANOWNI DZIAŁKOWCY

Przypominamy naszym działkowcom, iż obowiązuje całkowity zakaz palenia ognisk i spalania wszelkich odpadów (w tym zielone) na terenie naszych działek.

Uchwała Rady Miasta Gdyni nr XXII/447/12 z dnia 29.08.2012 roku w sprawie:
Regulaminu czystości i porządku na terenie miasta Gdyni

 

Zarząd ROD Zielony

25.07.2015 r.

I N F O R M A C J A !!!!

SZANOWNI DZIAŁKOWCY

Dnia 30 czerwca 2015 r. minął termin wpłat za działkę, dziękujemy wszystkim działkowcom którzy wnieśli opłaty w terminie. Działkowcy, którzy do tej pory nie uregulowali opłat za działkę prosimy o wniesienie wpłat do 31 sierpnia 2015 r., by uniknąć dopisywania ustawowych odsetek.

Informacji o wymiarze opłaty za działkę udziela:

- biuro zarządu, telefon: 58/ 624 07 95
- poczta internetowa – rodzielony@interia.pl

 

Zarząd ROD Zielony

14.04.2015 r.

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ROD „ZIELONY”

 

 

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2014 r. i za kadencję.

7. Sprawozdanie finansowe za okres od 19.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2014 rok.

9. Ocena Zarządu przez Komisję Rewizyjną ROD za 2014 r. oraz za kadencję wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.

10. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2015 rok.

11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

12. Dyskusja.

13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2014 r.

14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 19.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

15. Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu ROD.

16. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2014 r.

17. Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.

18. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na okręgowy zjazd delegatów PZD (według liczby ustalonej dla danego ROD przez okręgowy zarząd PZD).

19. Wybory:

a) Zarządu ROD,

b) Komisji Rewizyjnej ROD,

c) Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.

20. Uchwalenie programu działania na okres kadencji.

21. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia,

22. Uchwalenie planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej działkowców*,

23. Uchwalenie planu pracy i preliminarza finansowego na 2015 r.

24. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

25. Sprawy różne.

26. Zakończenie obrad.

* Tylko w przypadku podjęcia inwestycji

 

 

GDYNIA-WICZLINO, dnia 19.04.2015 r.

(miejscowość)

 

 

ZAPROSZENIE

Zarząd ROD ”Zielony” w Gdyni – Wiczlinie
na mocy uchwały Nr 12/03/2015 z dnia 31.03.2015 r. Prezydium OZ w Gdańsku Zaprasza dnia 19 KWIETNIA 2015 r.
do świetlicy ROD „Zielony” Wiczlino, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

Początek obrad w I terminie o godz. 10:00.
W przypadku braku wymaganej ilości członków Stowarzyszenia, Walne
odbędzie się w II terminie o godz. 10:30
Uchwały Walnego zebrania w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu.
Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu
dnia 11 kwietnia 2015 roku w godzinach od 11:00 – 13:00,
w biurze Ogrodu ROD ”Zielony”.

Zarząd ROD „Zielony” przypomina o:
zabraniu ze sobą dowodu osobistego oraz o:
1. Terminowym wnoszeniu opłat na rzecz ogrodu zgodnie z podjętą uchwałą.
2. Obowiązku rozliczenia w terminie do 30 października zużytej energii
elektrycznej, w przeciwnym przypadku nastąpi odłączenie energii.
3. Uzupełnieniu lub odnowieniu numeru działki i umieszczeniu w miejscu
widocznym z alejki.
4. Utrzymaniu w czystości alejki przylegającej do działki i nie wyrzucaniu
odpadów w miejscach do tego nieprzystosowanych.
5. Zakazie wjazdu, parkowania i mycia pojazdów samochodowych na ogrodzie.
6. Zakazie wyprowadzania psów luzem oraz o sprzątaniu po swoich podopiecznych.
7. Obowiązku posiadania kompostownika na swojej działce.
8. Konieczności zamknięcia zaworów czerpalnych po zejściu powietrza w dniu
napełniania magistrali wodą, oraz zainstalowania zaworów przelotowych na
instalacji doprowadzającej wodę do działki.

 ZARZĄD ROD „ZIELONY”

19.03.2015 r.

Biuletyn Informacyjny nr 1/2015
Kolegium Prezesów
Gdyńskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych

 

Koleżanki i Koledzy!

 

Dnia 04 marca 2015 roku odbyło się spotkanie prezydium Kolegium Prezesów Gdyńskich ROD z prezydentem Miasta Gdyni.

Na kolejnym cyklicznym spotkaniu poruszono następujące zagadnienia:

1. Realizację zapewnień Prezydenta Miasta Gdyni, wynikające ze spotkania w marcu 2014 roku dotyczącą zapisów w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni.

2. Zasad pozyskiwania i przydzielania dotacji na potrzeb ogrodów:

 a) ze środków miejskich,

 b) ze środków unijnych,

3. Umieszczania informacji dotyczących ROD w biuletynie informacyjnym „Ratusz”,

4. Porządków na granicach ogrodów,

5. Spalanie odpadów organicznych,

6. Wciągnięcia do poprawek w regulaminie o czystości i porządku w gminie ogrodów działkowych w ramach tzw. „wystawki”,

 

Ad1. Odnośnie ubiegłorocznego zobowiązania, co do zapisów w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gdyni otrzymaliśmy informacje, że prace dobiegają końca, a przed uchwaleniem, (które, ma nastąpić w bieżącym roku) odbędzie się społeczna konsultacja. Tereny, na których znajdują się ogrody działkowe będą zapisane, jako: ogrody działkowe.

Ad 2. Dotacje, zarówno z miasta, jaki i ze środków unijnych są możliwe w przypadku realizacji dużych projektów, które służyć będą nie tylko działkowcom, ale też lokalnej społeczności. Jeżeli takie będą realizowane przez ogrody, otrzymaliśmy zapewnienie o pomocy ze strony miasta.

Ad 3. Prezydent Miasta wyraził zgodę na zamieszczanie informacji dotyczących życia ogrodów w biuletynie informacyjnym „Ratusz”. Oto zasady umieszczania informacji po uzgodnieniach z Rzecznikiem U.M. Panią Joanna Grajter.

Informacje należy przesyłać  do piątku, wtedy jest nadzieja, ze znajdą się one w nowym wydaniu,

 • Informacja powinna być zwięzła, zawierać istotne dane dotyczące ogrodu,
 • Ogród ponosi całkowitą odpowiedzialność za zamieszczane treści,
 • Ogrody, które nie mają łączności internetowej mogą  informacje przesyłać na adres U M Gdyni zespół Prasowy Redakcja Ratusz Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia,
 • Można zamieszczać informacje o np. o przetargach w ogrodach,
 • Adres mail do przesyłania wiadomości: ratusz@gdynia.pl,telefon kontaktowy: 58 668 81 26

 

Ad 4. Z godnie z art.15 ustawy z 13.12.2013 porządki na granicach ogrodów należą do gminy. Gmina będzie uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Do ogrodów skierowana jest następująca prośba.

Prosimy o zorientowanie się i przesłanie na piśmie, jaki podmiot jest właścicielem, użytkownikiem terenów przylegających do ogrodzeń ogrodów. Informacje tę należy przesłać na adres siedziby kolegium: 81-533 Gdynia ul. Grodnieńska 24, w terminie do końca maja 2015 roku.

Informacje te można pozyskać, na stronie internetowej OZ PZD Gdańsk są szczegółowe mapy każdego ogrodu lub od radcy prawnego OZ PZD Gdańsk.

Ad 5. Miasto, w nawiązaniu do naszej propozycji rozpatrzy możliwość wyznaczenia terminów, w których będzie można spalać odpady organiczne. Informacje niezwłocznie zostaną przekazane do ogrodów.

Ad 6. Na dzień dzisiejszy ogrody działkowe, nadal nie są uwzględnione w projekcie odbierania przedmiotów wielkogabarytowych poprzez tzw. „wystawki”, ponieważ działki nie stanowią miejsca zamieszkania tylko sezonowego wypoczynku. Trwają prace zmieniające niektóre zapisy w regulaminie o czystości i porządku w gminie. Kolegium wystosowało pismo do Prezydenta Michała Gucia, który pilotuje tym pracom z prośbą o włączenie do regulaminu ROD w Gdyni.

 

Kolegium prosi o udostepnienie niniejszej informacji szerokiemu odbiorcy lub odczytanie na Walnych Zebraniach Sprawozdawczo- Wyborczych 2015 wraz z życzeniami świątecznymi.

 

 

 Sekretarz                                                                   Przewodniczący

/-/                                                                                      /-/

Ewa Sikora                                                              Leonard Niewiński

26.02.2015 r.

Zawiadomienie1

Zawiadomienie2

25.02.2015 r.

Policja

23.12.2014 r.

UWAGA

Na podstawie podjętej uchwały przez

Walne Zgromadzenie na zebraniu

dnia 02.04.2011 roku,

w sprawie zasad korzystania

z energii elektrycznej w Ogrodzie

zgodnie z § 8 i § 9

Zarząd R.O.D „Zielony” zablokuje dostawę

energii elektrycznej wszystkim zalegającym

z opłatą za 2014 rok.

 

Zarząd R.O.D ”Zielony”

20.12.2014 r.

W imieniu Kolegium Prezesów Rodzinnych

Ogrodów Działkowych Powiatu Puckiego i Wejherowskiego

życzenia Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, oraz zdrowia

i wszelkiej pomyślności, spokoju i pewności w naszych ogrodach

w 2015 roku wszystkim DZIAŁKOWCOM Okręgu Gdańskiego

s k ł a d a j ą

 

Jan Dzieciuch Wojciech Pera Mieczysław Kamiński

 

Rumia, dnia 17 grudnia 2014 r.

 

 

 

 

 

16.12.2014 r.

Dobre wiadomość dla działkowców – altany zostają!

Rząd przyjął poprawki do obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje mają umożliwić legalizację niewielkich, murowanych domków, wybudowanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych, które zgodnie z obowiązującym prawem nie spełniają wymogów altany. Chodzi o to, aby ochronić przed rozbiórką ok. 900 tys. budynków, które na podstawie dotychczasowych przepisów są samowolą budowlaną. Poprawki, zgodnie z zaleceniem premier Ewy Kopacz, zostały przygotowane wspólnie przez stronę rządową i przedstawicieli działkowców. Projekt noweli ustawowej opracował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop rozbiórkom altan”, który powstał przy Polskim Związku Działkowców.

Rząd, aby wesprzeć inicjatywę obywatelską, zaproponował do niej konkretne przepisy. Przede wszystkim altaną działkową będzie budynek wolno stojący o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym lub inny obiekt pełniący taką funkcję. Jego powierzchnia nie może przekroczyć 35 m kw., a wysokość 4 m, (jeśli dach jest płaski) lub 5 m, (jeśli dach jest stromy). Do powierzchni zabudowy nie będzie wliczany taras, weranda lub ganek, jeśli ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m kw.

Za legalne uznane zostaną już istniejące altany, jeśli spełnią normy ustawowe. Za legalizację obiektów nie będzie pobierana opłata legalizacyjna. Jednocześnie w przypadku altan objętych postępowaniami dotyczącymi wydania decyzji o nakazie rozbiórki – postępowania te będą umarzane.

Gdy działkowiec będzie miał wątpliwości, czy budynek w jego ogrodzie spełnia kryteria altany, to będzie mógł wystąpić do nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że domek jest altaną. Za taki wniosek nie będzie pobierana opłata skarbowa.

Ponadto, jeśli właściciel ma nakaz rozbiórki obiektu znajdującego się na działce, ale jego faktyczna rozbiórka jeszcze się nie rozpoczęła, to organ nadzoru budowlanego, który wydał taką decyzję w pierwszej instancji, ma stwierdzić jej wygaśnięcie.

Źródło: strona internetowa KPRM 

10.12.2014 r.

Życzenia

09.12.2014 r.

Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego. Czy należy go złożyć do 31 grudnia 2014 roku? – 08.12.2014

W ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych zostały zachowane dotychczasowe zwolnienia podatkowe tj. zwolnienie z podatku rolnego (art. 54) i zwolnienie z podatku od nieruchomości (art. 55).

Oznacza to, że tak jak dotychczas, ani stowarzyszenie ogrodowe ani działkowcy nie będą musieli płacić podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości, mimo że taki obowiązek normalnie obciążałby ich z tytułu korzystania z gruntu i budynków.

W poprzednio obowiązującej ustawie o ROD zwolnienia te miały charakter podmiotowy, a w obecnej ustawie mają charakter przedmiotowy tj. związany z wykorzystaniem gruntów pod rodzinne ogrody działkowe. Oznacza to, że jeżeli stowarzyszenie ogrodowe i działkowcy będą wykorzystywali grunty i budynki ogrodowe na inne cele to będą musieli zapłacić od nich podatek.

Wraz z nową ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych zmieniły się również zasady uzyskiwania tych zwolnień. Do tej pory, zgodnie z ustawą z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym, aby skorzystać ze zwolnienia z podatku rolnego niezbędne było złożenie wniosku o jego zwolnienie (do dnia 31 grudnia) oraz deklaracji na podatek rolny wraz z odpowiednimi załącznikami (do 15 stycznia). A w przypadku podatku od nieruchomości, tylko złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z odpowiednimi załącznikami (do 31 stycznia) - zgodnie z ustawą z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Obecnie, w dalszym ciągu konieczne jest składanie deklaracji podatkowych (wraz z załącznikami), ale już bez wniosku o zwolnienie z podatku rolnego. Takie zwolnienie będzie następowało z urzędu (na podstawie decyzji wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta).

Czyli, aby uzyskać zwolnienie z podatku rolnego i od nieruchomości w 2015 r. zarządy ROD winny:

 • do 15 stycznia 2015 r. złożyć deklarację na podatek rolny (wraz z załącznikami),

 • do 31 stycznia 2015 r. złożyć deklarację na podatek od nieruchomości (wraz z załącznikami).

Wniosku o zwolnienie z podatku rolnego już nie składamy!!! (art. 13d w zw. z art. 12 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym)

Pamiętajmy także, że ze zwolnienia z podatku od nieruchomości będą mogły również skorzystać altany, ale tylko normatywne. W związku ze zrównaniem w ustawie o ROD powierzchni zabudowy wszystkich altan w miastach i poza granicami miast (do 35 m2) również właściciele altan miejskich, których powierzchnia zabudowy wynosi 25 m2 – 35 m2 będą mogli w przyszłym roku skorzystać z przedmiotowego zwolnienia (art. 57 ustawy o ROD).

 

M. Pilzak

WGG

Krajowa Rada PZD

01.12.2014 r.

Życzenia

12.11.2014 r.

POŻEGNANIE KOMISJI ROZJEMCZYCH

W dniu 4 listopada 2014 r. odbyło się w Warszawie uroczyste pożegnanie  Krajowej Komisji Rozjemczej i Przewodniczących Okręgowych Komisji Rozjemczych. W uroczystości udział wzięli członkowie Prezydium Krajowej Rady PZD. Z dniem uchwalenia statutu PZD komisje rozjemcze wszystkich szczebli uległy rozwiązaniu. Z uwagi na zapisy ustawy o ROD, tak musiał zdecydować statut PZD.

ZARZĄD ROD „ZIELONY”

07.10.2014 r.

Zakaz spalania odpadów zielonych wynika z art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), który stanowi, iż dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że, są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania, w powiązaniu z przepisem § 3 ust. 2 pkt 7 Uchwały Nr XXI/447/12 Rady Miasta Gdyni w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni ( Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2012 r. poz. 2865 ze zm.), który konstytuuje obowiązek selektywnego zbierania odpadów zielonych stanowiąc wprost, że “właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady do selektywnego odbierania odpadów obejmujących komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji“.

Gmina Miasto Gdynia nie objęła zorganizowanym przez siebie systemem odbierania odpadów nieruchomości niezamieszkałych, jakimi są działki na Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

W tym miejscu należy przytoczyć przepis § 11 ww. regulaminu, zgodnie, z którym właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, a nie zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do pozbywania się odpadów w sposób określony w § 10, przy czym przekazywanie odpadów następuje na podstawie indywidualnej umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej, oraz przepis art. 15 ust. 2  Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

28.09.2014 r.

KOMUNIKAT

 

ZARZĄD ROD „ZIELONY” INFORMUJE DZIAŁKOWCÓW,

IŻ W PAŹDZIERNIKU ROZLICZAMY PRĄD

WEDŁUG WSKAZAŃ LICZNIKÓW

z dnia 30.09.2014

UWAGA: Informacji na temat wysokości opłat udziela zarząd ROD od 10.10.2014r.

Wpłaty na konto bankowe, ostateczny termin rozliczania użytkowników za zużytą energię upływa 31.10.2014 r.

Zarząd ROD „Zielony”

.

27.09.2014 r.

KOMUNIKAT

ZARZĄD ROD „ZIELONY” INFORMUJE DZIAŁKOWCÓW, IŻ ZGODNIE Z POZWOLENIEM WODNO – PRAWNYM ORAZ W CELU ZABEZPIECZENIA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ NA OKRES ZIMY

DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU

ZOSTANIE NA TERENIE OGRODU ZAMKNIĘTE UJĘCIE WODY.

UWAGA: Ostateczny termin ponownego włączenia wody uzależnione będzie od warunków

    atmosferycznych, o czym Zarząd powiadomi odrębnym komunikatem.

Zarząd ROD „Zielony”

19.09.2014 r.

UWAGA

 

Przypominamy członkom Ogrodu R.O.D „Zielony”, że teren wzdłuż ul. Suchej nie jest wyznaczonym miejscem na składowanie odpadów. Prosimy nic nie wystawiać.!!!!!!!

APEL DO MIESZKAŃCÓW WICZLINA I OKOLIC

Odpady wielkogabarytowe należy pozostawić przy pergoli śmietnikowej, przed własną posesją lub na chodniku przy krawężniku w miejscu widocznym, nieutrudniającym ruchu drogowego. Ul. Sucha wzdłuż Ogrodu „Zielony”

nie była i nie jest miejscem zbiórki odpadów!!!!!!!!!!!

 

 

Zarząd ROD „Zielony”

17.09.2014 r.

KOMUNIKAT

W wyniku licznych kradzieży oraz włamań do altanek znajdujących się na terenie ROD „Zielony” Zarząd Ogrodu – na prośbę Policji

(pismo z dn. 09.09.14) przypomina o konieczności zamykania bram i furtek wejściowych w celu niedopuszczenia do przebywania na terenie ogrodu

osób nieupoważnionych.

Przyczyni się to do zwiększenia porządku i bezpieczeństwa działkowiczów.

 

                                                                           Zarząd ROD „Zielony”

16.08.2014 r.

ZEBRANIE WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK

W ROD „ZIELONY” DNIA 06.09.2014

w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego ROD”ZIELONY”

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD ”Zielony” w Gdyni – Wiczlinie zawiadamia

że, w dniu 06 WRZEŚNIA 2014 r. o godzinie 10.00

w Zespole Szkół Nr. 14

81-589 GDYNIA DĄBROWA, ul. Nagietkowa73

odbędzie się I termin zebrania wszystkich działkowców korzystających z działek na podstawie prawa do działki, położonych na terenie ww. ROD.

II termin zebrania wszystkich działkowców korzystających z działek położonych na terenie ww. ROD odbędzie się w dniu

06 września 2014 r. o godzinie 11.00

w Zespole Szkół Nr. 14

81-589 GDYNIA DĄBROWA, ul. Nagietkowa73

Zarząd ROD „Zielony”

********

PROPONOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK W ROD „ZIELONY” DNIA 06.09.2014

w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego ROD

 

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku zebrania.
 4. Zatwierdzenie regulaminu zebrania.
 5. Wybór komisji Mandatowej, komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność zebrania w I terminie.
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność zebrania w II terminie.
 8. Dyskusja w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego ROD.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

- uchwała o wyodrębnieniu ROD ze stowarzyszenia ogrodowego PZD i powołaniu

nowego stowarzyszenia ogrodowego, które przejmie prowadzenie danego ROD,

- uchwała o powołaniu komitetu założycielskiego ogrodowego nowego stowarzyszenia

- uchwała o przyjęciu przez zebranie statutu nowego stowarzyszenia ogrodowego,

10.  Sprawy różne.

11.  Zakończenie zebrania.

 

 

………………………………..                                                                                                                                     

     (pieczęć ROD)

REGULAMIN

zebrania działkowców ROD im. „ZIELONY” w Gdyni – Wiczlinie w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy odbytego dnia 06 września 2014 r.

 1. Prawo udziału w zebraniu mają działkowcy korzystający na podstawie prawa do działki z działek położonych na terenie ROD im „ZIELONY”
 2. Działkowcy uczestniczący w zebraniu ROD im „ZIELONY” mają prawo zgłaszać wnioski oraz głosować (czynne prawo wyborcze) nad proponowanymi uchwałami.
 3. Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami (wybór Przewodniczącego zebrania i komisji) oraz nad wszystkimi wnioskami i uchwałami i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący działkowcami w ROD im „ZIELONY”
 4. Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie Wiceprezes.
 5. Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD Przewodniczącego zebrania. Przewodniczącego zebrania może zaproponować każdy uczestnik zebrania posiadający czynne prawo wyborcze.
 6. Zebranie wybiera komisję mandatową oraz komisję uchwał i wniosków.
 7. Przewodniczący zebrania proponuje skład Prezydium. Kandydatów do Prezydium może zgłosić każdy uczestnik zebrania.
 8. Wybór Przewodniczącego zebrania, Prezydium, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu zebrania, wybór komisji mandatowej oraz uchwał i wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 9. Przewodniczący zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało ono zgodnie z przyjętym porządkiem, a także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, statutu PZD w zakresie, w jakim jego postanowienia nie pozostają w sprzeczności z ustawą o ROD.
 10. Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący zebrania.
 11. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom oraz może udzielić głosu w sprawach formalnych.
 12. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut.
 13. Zaproszeni goście mają nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także: przedstawiciel stowarzyszenia ogrodowego PZD składający wniosek o pozostawieniu ROD w stowarzyszeniu ogrodowym PZD oraz przedstawiciel grupy inicjatywnej działkowców z tego ogrodu składającej wniosek o wyodrębnieniu ROD ze stowarzyszenia ogrodowego PZD.
 14. Komisja mandatowa stwierdza prawomocność zebrania w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50% działkowców użytkujących działki w ogrodzie na podstawie prawa do działki. Jeżeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, komisja mandatowa stwierdza brak uprawnień do podjęcia uchwał w I terminie.  Zebranie ulega rozwiązaniu po poinformowaniu, że zebranie w II terminie odbędzie się w innym terminie podanym w zawiadomieniu, nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
 15. Prawomocność zebrania w II terminie stwierdza komisja mandatowa, jeżeli obecnych na zebraniu jest ponad 3/10 liczby działkowców użytkujących działki w ogrodzie na podstawie prawa do działki
 16. Komisja uchwał i wniosków przedstawia pod głosowanie wnioski działkowców dotyczące stowarzyszenia, które ma prowadzić ROD. Głosowanie uchwały przeprowadza Przewodniczący zebrania.
 17. Uchwała zebrania działowców odbywającego się w I terminie podejmowana jest w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności w momencie głosowania, co najmniej połowy liczby działkowców korzystających z działek w ROD.
 18. Uchwała zebrania działowców odbywającego się w II terminie podejmowana jest w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów w obecności w momencie głosowania, co najmniej 3/10 liczby działkowców korzystających z działek w ROD.
 19. Głosowania przeprowadza Przewodniczący zebrania. Przewodniczący może powołać do pomocy w liczeniu głosów działkowców uczestniczących w zebraniu.
 20. Ważność uchwały o wyodrębnieniu ROD uzależniona jest od spełnienia warunków określonych w ustawie o ROD
 21. Uchwałę podpisują Przewodniczący zebrania i Przewodniczący komisji uchwał i wniosków.
 22. W przypadku podjęcia uchwały o wyodrębnieniu ROD, bezpośrednio po głosowaniu, zarząd ROD przekazuje komitetowi założycielskiemu nowego stowarzyszenia ogrodowego dokumenty świadczące o spełnieniu wymogów formalnych zwołania zebrania zapisanych w art. 69 ust. 2 ustawy o ROD oraz protokół z głosowania.
 23. Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza jego zamknięcie i przy braku sprzeciwu zebranie ulega rozwiązaniu.
 24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium.

 

…………………………………………………..

/podpis Przewodniczącego Zebrania/

 

 

GDYNIA, dnia 06 września 2014 r.

12.08.2014 r.

KOMUNIKAT

ZARZĄD ROD “ZIELONY INFORMUJE, IŻ PO DOKONANYM PRZEGLĄDZIE OGRODU PRZEPROWADZONYM W LIPCU 2014 R. KOMISJA ZGŁOSIŁA KANDYDATURY DO ROZSTRZYGNIĘCI KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ DZIAŁKĘ

LAUREATAMI 2014 roku są:

I miejsce – działka nr 350

II miejsce – działka nr 118

III miejsce – działka nr 185

WYRÓŻNIONO NASTĘPUJĄCE DZIAŁKI:

5-32-48-108-111-311-356-378-426-437-472-473-490-521-522-534-579

GRATULUJEMY

„Zarząd ROD „Zielony”

GDYNIA, SIERPIEŃ 2014

16.06.2014 r.

UWAGA

 

 

DNIA 18 CZERWCA 2014 ROKU

BIURO ZARZĄDU BĘDZIE NIECZYNNE

ZARZĄD ROD „ZIELONY”

16.06.2014 r.

ZARZĄD INFORMUJE, ŻE Z DNIEM 31 MAJA 2014 ROKU ZGODNIE Z PRZYJĘTĄ UCHWAŁĄ nr 8/2014 § 2

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

ROD „ZIELONY”

MINĄŁ TERMIN WNOSZENIA OPŁAT ROCZNYCH ZA UŻYTKOWANIE DZIAŁKI.

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU UREGULOWANIA TEJ OPŁATY BEZPOŚREDNIO NA KONTO BANKOWE OGRODU.

NORDEA BANK POLSKA SA

I ODDZIAŁ GDYNIA

05 1440 1026 0000 0000 1233 2513

16.06.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY 1

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY 2

11.06.2014 r.

Wystawka

10.04.2014 r.

Msza

09.05.2014 r.

zabawa

zabawa

16.04.2014 r.

zyczenia

31.03.2014 r.

UWAGA

PRÓBNY ROZRUCH HYDROFORNI

05.04.2014 r. godz.10-15

Sobota 

ROZRUCH HYDROFORNI

12.04.2014 r.

     Sobota

PROSIMY O SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO UJĘĆ WODY NA SWOICH DZIAŁKACH.

BRAK KRANÓW UTRUDNIA ROZPOCZĘCIE PRAC ZWIĄZANYCH Z URUCHOMIENIEM HYDROFORNI.

Chętnych do pracy przy uruchamianiu hydroforni w ramach odpracowania godzin na rzecz Ogrodu prosimy o zgłaszanie do p. Zdzisława Dzierżyńskiego,

Tel. 505 – 479 – 605

Zarząd ROD „Zielony”

04.03.2014 r.

wystawki

04.03.2014 r.

KOLEGIUM PREZESÓW GDYŃSKICH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH


KOLEGIUM PREZESÓW GDYŃSKICH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH

03.03.2014 r.

27 lutego 2014 r. przedstawiciele Kolegium Prezesów Gdyńskich ROD spotkali się z Panem Wojciechem Szczurkiem Prezydentem Miasta Gdyni.
Spotkanie zostało przeprowadzone w celu wyjaśnienia sytuacji gdyńskich ogrodów działkowych wobec planów inwestycyjnych Miasta.
Efektem spotkania jest stanowisko, jakie wystosował Pan Prezydent do Kolegium Prezesów Gdyńskich ROD. Treść stanowiska poniżej:

list

16.02.2014 r.

INFORMACJA

    

Zarząd ROD ”Zielony” w Gdyni – Wiczlinie

informuje, że

Walne Zebranie Sprawozdawcze

odbędzie się w dniu 22 marca 2014 r.

w świetlicy ROD „Zielony” Wiczlino, ul. Sucha 1

 

POCZĄTEK OBRAD:

w I terminie o godz. 10:00.

w II terminie o godz. 10:30

Zgodnie z §79 ust.2 statutu PZD uchwały Walnego Zebrania odbytego w II terminie są ważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu.

Prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach:

08 marca 2014 roku w godzinach od 12:00 -  15:00,

oraz

10 marca 2014 roku w godzinach od 17:00  -  19:00

w biurze Ogrodu ROD ”Zielony”.

Członek Zarządu ROD                                                Prezes Zarządu ROD

/-/                                                                                       /-/

Beata Sosnowiecka                                                          Ewa Sikora

                                                                                                      

 

UWAGA- każdy członek PZD otrzyma indywidualne imienne zaproszenie na walne zebranie sprawozdawcze.

15.02.2014 r.

List OZ PZD Gdańsk do Prezydenta Gdyni


List OZ PZD Gdańsk do Prezydenta Gdyni

15.02.2014 r.

Gdyńskie plany względem ogrodów działkowych


Gdyńskie plany względem ogrodów działkowych

15.02.2014 r.

Przewodnik po ustawie o ROD


Przewodnik po ustawie o ROD

20.12.2013 r.

życzenia

06.12.2013 r.

sylwester

menu

30.10.2013 r.

wolne

30.09.2013 r.

prąd

29.09.2013 r.

woda

11.09.2013 r.

PRACE NAD USTAWĄ:


Podwójne standardy pracy Podkomisji – 10.09.2013

 

04.09.2013 r.

WYSTAWKI W GDYNI

Informujemy, że we wszystkich dzielnicach Gdyni, zgodnie z ustalonym harmonogramem (tabela poniżej), będzie można pozbyć się bezpłatnie starych tapczanów, lodówek i innych zalegających w domu gratów.

Zasady odbioru odpadów są takie same jak w dotychczasowych edycjach wystawek: mieszkańcy poszczególnych dzielnic wystawiają odpady w soboty do godziny 11.00 przy pergoli śmietnikowej, przed własną posesją lub na chodniku przy krawężniku. Zbierane są wyłącznie odpady wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstw domowych, takie jak: meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, armatura sanitarna, okna, drzwi, dywany, opony itp. Prosimy mieszkańców, aby nie wystawiali odpadów zmieszanych oraz niebezpiecznych.

DATA ZBIÓRKI

DZIELNICE

7.09

Oksywie, Pogórze, Obłuże, Babie Doły, Pustki Cisowskie – Demptowo

14.09

Chylonia, Cisowa, Grabówek, Leszczynki, Działki Leśne,

21.09

Śródmieście, Kamienna Góra, Wzgórze Św. Maksymiliana, Witomino – całe

28.09

Redłowo, Orłowo, Mały Kack

5.10

Chwarzno, Wiczlino, Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa

UWAGA! Odpady nieobjęte „wystawką” nie będą odbierane. Odpady takie będą traktowane, jako zaśmiecanie miasta, o czym niezwłocznie powiadomiona zostanie Straż Miejska.

17.08.2013 r.

UWAGA

AWARIA ZEWNĘTRZNA SIECI ENERGETYCZNEJ SPOWODOWAŁA PRZEPALENIE INSTALACJI ZASILAJĄCEJ POMPĘ GŁĘBINOWĄ

I SPALENIE POMPY.

INFORMUJEMY, ŻE DO WTORKU 20.08.2013 R

NIE BĘDZIE WODY NA OGRODZIE.

 

Zarząd ROD „Zielony”

12.08.2013 r.

Szanowni Państwo,

W tym roku zostanie zlikwidowany jeden z ogrodów w Gdyni. Działkowcy z tego terenu będą szukać nowych działek dla siebie. Niektórzy z nich będą zainteresowani objęciem działek zagospodarowanych od osób, które chcą zrezygnować. W związku z tym, jeśli należą Państwo do osób, które po zakończeniu najbliższego sezonu planują z swojej działki zrezygnować za odpowiednią rekompensatą – prosimy o kontakt z zarządem ogrodu i przekazanie takiej informacji lub też o kontakt z Okręgowym Zarządem PZD w Gdańsku  kontakt mailowy: gdańsk@pzd.pl lub telefoniczny: 58 341-75-25,               58 945-13-47).

Jeśli to możliwe prosimy o przekazanie takich danych jak: imię, nazwisko, nr telefonu, nazwę ogrodu działkowego i numer działki. Dane te zostaną zebrane w bazę kontaktową, dzięki której będziemy mogli pośredniczyć pomiędzy rezygnującym a następcą. Dane nie będą dalej udostępniane bez Państwa wiedzy i zgody.

 • Zredagowane na podstawie pisma l.dz. 2810/2013/AL z dnia 19.07.2013

 

Zarząd ROD „Zielony”

22.07.2013 r.

Słonecznik

KOMUNIKAT

ZARZĄD ROD „ZIELONY” INFORMUJE, IŻ PO DOKONANYM PRZEGLĄDZIE OGRODU NA PRZEŁOMIE MIESIĄCA CZERWCA I LIPCA 2013 R. KOMISJA ZGŁOSIŁA KANDYDATURY DO ROZSTRZYGNIĘCI KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ DZIAŁKĘ

LAUREATAMI 2013 roku są:

I miejsce – działka nr 397

                           II miejsce – działka nr 35

                          III miejsce – działka nr 54

WYRÓŻNIONO NASTĘPUJĄCE DZIAŁKI:

2,-17,-57,-70,-76,-114,-268,-288,-363,-

365,-373,-441,-459,-476,-499

GRATULUJEMY

                                                                   Zarząd ROD „Zielony”

                                                     GDYNIA, LIPIEC 2013

************************************************

12.07.2013 r.

SZKOLENIE

Dnia 27 lipca 2013 roku o godz. 10.00, w świetlicy ROD „Domagalskiego”, Gdynia, ul. Grodnieńska 24, odbędzie się szkolenie dla kandydatów na działkowców.

Zarząd ROD „Zielony”

08.07.2013 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY

09.06.2013 r.

Klepsydra

ZE SMUTKIEM ZAWIADAMIAMY, ŻE ODSZEDŁ PO DŁUGIEJ CHOROBIE
CZŁONEK ZARZĄDU ROD ZIELONY

PAN Tadeusz HERMANIUK

POGRĄŻENI W SMUTKU CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Msza Święta żałobna w intencji Zmarłego odprawiona zostanie
w poniedziałek 10 czerwca 2013 roku o godzinie 12.30
w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Niepokalanego Poczęcia NMP
w Gdyni Witominie, ul. Hodowlana 3

Pożegnanie Zmarłego po Mszy Św.
na Cmentarzu Komunalnym w Gdyni, ul. Spokojna 6