16.02.2014 r.

INFORMACJA

    

Zarząd ROD ”Zielony” w Gdyni – Wiczlinie

informuje, że

Walne Zebranie Sprawozdawcze

odbędzie się w dniu 22 marca 2014 r.

w świetlicy ROD „Zielony” Wiczlino, ul. Sucha 1

 

POCZĄTEK OBRAD:

w I terminie o godz. 10:00.

w II terminie o godz. 10:30

Zgodnie z §79 ust.2 statutu PZD uchwały Walnego Zebrania odbytego w II terminie są ważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu.

Prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach:

08 marca 2014 roku w godzinach od 12:00 -  15:00,

oraz

10 marca 2014 roku w godzinach od 17:00  -  19:00

w biurze Ogrodu ROD ”Zielony”.

Członek Zarządu ROD                                                Prezes Zarządu ROD

/-/                                                                                       /-/

Beata Sosnowiecka                                                          Ewa Sikora

                                                                                                      

 

UWAGA- każdy członek PZD otrzyma indywidualne imienne zaproszenie na walne zebranie sprawozdawcze.

Leave a Reply