17.09.2014 r.

KOMUNIKAT

W wyniku licznych kradzieży oraz włamań do altanek znajdujących się na terenie ROD „Zielony” Zarząd Ogrodu – na prośbę Policji

(pismo z dn. 09.09.14) przypomina o konieczności zamykania bram i furtek wejściowych w celu niedopuszczenia do przebywania na terenie ogrodu

osób nieupoważnionych.

Przyczyni się to do zwiększenia porządku i bezpieczeństwa działkowiczów.

 

                                                                           Zarząd ROD „Zielony”

Leave a Reply