27.09.2014 r.

KOMUNIKAT

ZARZĄD ROD „ZIELONY” INFORMUJE DZIAŁKOWCÓW, IŻ ZGODNIE Z POZWOLENIEM WODNO – PRAWNYM ORAZ W CELU ZABEZPIECZENIA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ NA OKRES ZIMY

DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU

ZOSTANIE NA TERENIE OGRODU ZAMKNIĘTE UJĘCIE WODY.

UWAGA: Ostateczny termin ponownego włączenia wody uzależnione będzie od warunków

    atmosferycznych, o czym Zarząd powiadomi odrębnym komunikatem.

Zarząd ROD „Zielony”

Leave a Reply