04.11.2015 r.

Szanowni Działkowcy

W 2015 r. wybrano trzy najładniejsze działki:
1 – Brama Nr 1 – Działka Nr 579
2 – Brama Nr 2 – Działka Nr 496
3 – Brama Nr 3 – Działka Nr 437
Zarząd ROD Zielony gratuluje działkowcom w/w działek. Wręczenie nagród działkowcom w//w działek nastąpi na Walnym Zebraniu w 2016r.

Zarząd ROD Zielony

Leave a Reply