18.05.2016 r.

OGŁOSZENIE!

W Związku z nielegalnym wyrzucaniem śmieci wielkogabarytowych, do śmietników na terenie ROD “Zielony”, Zarząd ROD „Zielony” podjął uchwałę nr 43/05/2016 r z dnia 10.05.2016 r.
Uchwała dotyczy naliczania opłaty od 100 zł wzwyż za nielegalne wyrzucanie śmieci wielkogabarytowych / poremontowe, budowlane na terenie ROD „Zielony”.
Udokumentowane przypadki łamania prawa ROD i PZD w tym względzie kwalifikują się do stosowania takiej kary pieniężnej.
Opłata taka będzie płatna na ogólne konto ROD “Zielony”.

Zarząd ROD Zielony

Leave a Reply