14.04.2017 r.

SPIS UCHWAŁ PODJĘTYCH NA WALNYM ZEBRANIU
W ROD „ZIELONY” 2017 r.

UCHWAŁA 1/04/2017 r. – zatwierdzić sprawozdanie z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu ROD w 2016 r.

UCHWAŁA 2/04/2017 r. – zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2016 r.

UCHWAŁA 3/04/2017 r. – w sprawie wyników uzupełniających w ROD”Zielony”

UCHWAŁA 4/04/2017 r. – w sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia

UCHWAŁA 5/04/2017 r. – w sprawie realizacji zadania remontowego-utwardzenie placu manewrowego brama II w ROD

UCHWAŁA 6/04/2017 r. – w sprawie realizacji zadania remontowego-przełożenie chodnika brama III oraz położenie nowego chodnika brama II w ROD

UCHWAŁA 7/04/2017 r. – w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego -rozbiórka i budowa nowej altany śmietnikowej brama II w ROD

UCHWAŁA 8/04/2017 r. – w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego -rozbiórka i budowa nowej altany śmietnikowej brama III w ROD

UCHWAŁA 9/04/2017 r. – w sprawie planu pracy na 2017 r w ROD”Zielony”

UCHWAŁA 10/04/2017 r. – w sprawie preliminarzy finansowych na 2017 r w ROD

UCHWAŁA 11/04/2017 r. – w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu ROZWOJU z Okręgowego Zarządu

Zarząd ROD Zielony

Leave a Reply