08.05.2017 r.

K O M U N I K A T
0 wyborze wykonawcy

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac remontowych podjętych na Walnym zebraniu sprawozdawczym członków ROD „Zielony” w dniu 8 kwietnia br., informujemy, iż zgodnie z podjętymi Uchwałami Walnego Zebrania a dotyczącymi:

1. Przełożenia chodnika przy bramie nr 3.
2. Wykonania nowej altany śmietnikowej przy bramie nr 3.
3. Wykonania nowego chodnika z polbruku przy bramie nr 2.
4. Wykonania nowej altany śmietnikowej przy bramie nr 2.
5. Wyłożenia placu manewrowego przy bramie nr 2 płytami typu Jomb.

wybrano wykonawcę – firmę ANBUD Marek Czonstke 81-577 Kłębowo, ul. Listopada 10.

Zarząd ROD Zielony

Leave a Reply