20.06.2017 r.

Opłaty za działkę !!!

Przypominamy naszym działkowcom, iż dnia 30 czerwca mija termin corocznych wpłat z tytułu dzierżawy działek.
Prosimy o jak najszybsze uregulowanie należności.
Jednocześnie przypominamy, iż Zarząd będzie stanowczo egzekwował obowiązkowe należności ze strony Państwa – działkowców. Po tym terminie wpłaty będą naliczane wraz z ustawowymi odsetkami.

Zarząd ROD Zielony

Leave a Reply