18.09.2017 r.

UWAGA ZARZĄDU R.O.D. „ZIELONY” ODNOŚNIE KONTROLI SANITARNEJ NA DZIAŁKACH

Szanowni Państwo,

W związku z pytaniami od naszych działkowców na temat kontroli sanitarnej na Ogrodzie chcemy Wam zwrócić uwagę na ten palący problem. Celem naszym nie jest karanie lecz przede wszystkim uświadomienie działkowcom, iż tak dalej być nie może, będziemy tutaj stanowczy.
Wszystkim powinno zależeć na tym aby zapobiegać wylewaniu fekaliów do naszego jeziorka lub wprost do gleby przez niektórych działkowców. Nie będziemy tolerować takiego bezmyślnego postępowania, szanujmy swoje i innych zdrowie !!!.
Kontrola taka przez Zarząd zacznie się od przyszłego sezonu i trwać będzie przez cały przyszły rok. Uważamy, iż jest sporo czasu na przygotowanie się i uporządkowanie tych spraw.
Nie wymagamy posiadania szamba na każdej działce (choć to najlepsze rozwiązanie), wystarczy toaleta chemiczna z odpowiednimi środkami chemicznymi służącymi do szybkiego rozkładu zawartości – koszt około 300-400 zł.
Jednocześnie przypominamy, iż obowiązujący Regulamin ROD w par. 43, punkt 1 stwierdza min:
”Odpowiedzialność za warunki sanitarno-higieniczne i ochronę wód gruntowych przed skażeniami ponosi każdy działkowiec”.

Zarząd ROD Zielony

Leave a Reply