11.03.2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD Zielony

Szanowni działkowcy,

Zarząd ROD „Zielony” w Gdyni – Wiczlino
zawiadamia, iż w dniu 14 KWIETNIA /sobota/ 2018r.
w świetlicy ROD „Zielony” Gdynia -Wiczlino, ul. Kard. Wyszyńskiego 1
odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2017r.

Początek obrad Walnego Zebrania w I terminie o godz. 10:00

W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD w I terminie, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz 10:30

Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD oraz Komisji Rewizyjnej ROD udostępnione zostaną do wglądu członkom Stowarzyszenia ROD w dniach:

06 kwiecień /piątek/ 2018r. w godzinach 16:00 – 17:00
oraz
07 kwietnia /sobota/ 2018r. w godzinach 11:00 – 13:00
w biurze Zarządu ROD „Zielony”

Uwaga:
Zawiadamiamy, że do dnia 24 marca 2018r. jest możliwy osobisty odbiór imiennych zaproszeń na Walne Zebranie ROD „Zielony” w biurze ROD „Zielony” w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zaproszenia zostaną wysłane pocztą.

Zarząd ROD Zielony

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>