04.04.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E !!!

Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD „Zielony” zwraca się do wszystkich użytkowników działek, aby wykonali przegląd instalacji wodnej na swoich działkach, sprawdzili czy jest dostęp do zaworu głównego, naprawili uszkodzenia instalacji oraz zakręcili zawory czerpalny.

Próbne uruchomienie dostawy wody planujemy w dniu
7 kwietnia 2018 r. o godz 10:00 (sobota)
Termin uruchomienia jest oczywiście uwarunkowany sprawnością instalacji wodnej.

Zarząd ROD Zielony

Leave a Reply