16.04.2018 r.

Komunikat dotyczący pomiarów powierzchni działek R.O.D. „Zielony”

Szanowni Działkowcy,

Uchwałą Walnego zebrania sprawozdawczego nr 14/04/2018, odbytego w siedzibie R.O.D. „Zielony” z dnia 14 kwietnia 2018r. został zaakceptowany w drodze głosowania działkowców plan zagospodarowania Ogrodu.

W związku z tym, wszelkie ewentualne zastrzeżenia co do obliczonej powierzchni działek, (którą to otrzymaliście Państwo drogą listową), można składać do Biura tylko i wyłącznie w formie pisemnej do dnia 30 kwietnia br.

Pisemna reklamacja musi zawierać takie dane jak:
 1. Imię i nazwisko dzierżawcy działki, numer działki.
 2. Krótki i rzeczowy opis kwestionowanej powierzchni działki lub jej części.
 3. Czytelny podpis i data.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku braku zasadności reklamacji, wykonawca planu – firma NTP – Nowoczesne Techniki Pomiarowe pobierze dodatkową opłatę od działkowca za wykonane powtórnie pomiary.

Zarząd ROD Zielony

Leave a Reply