28.05.2018 r.

Szczegółowy przegląd wszystkich działek R.O.D. „ZIELONY”

Szanowni Działkowcy,

W miesiącu czerwcu br. rozpoczynamy szczegółowy przegląd wszystkich działek w ROD „Zielony”. Komisja złożona z członków Zarządu, działając zgodnie z Regulaminem ROD będzie sprawdzać min.:

  1. ogólny wygląd działki: dbałość o porządek, walka z chwastami, regulaminowa wysokość żywopłotów, krzewów, drzew, stan wizualny trawnika.
  2. widoczne oznakowanie numeru działki.
  3. posiadanie kompostownika, gospodarka odpadami zielonymi.
  4. warunki sanitarno-higieniczne na działce, sposoby utylizacji fekaliów z działek:
    (toaleta chemiczna, ekologiczne szambo).
  5. stan instalacji wodociągowej – przecieki, zabezpieczenie na zimę.
  6. wygląd alejki ogrodowej przylegającej bezpośrednio do działki.

Prosimy o udostępnienie działek celem dokonania przeglądu.
Nieobecność działkowca nie zwalnia z poinformowania nas i wyznaczenia dogodnego terminu przeglądu dla obu stron.

Zarząd ROD Zielony

Leave a Reply