15.02.2019 r.

Przetwarzanie danych osobowych działkowców R.O.D. „Zielony” Gdynia-Wiczlino

Szanowni Działkowcy,

Realizując wymogi Rozporządzenia Europejskiego z 27 kwietnia 2016 roku, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu danych, informujemy, iż Zarząd ROD „Zielony” w Gdyni-Wiczlinie jest administratorem Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane przez Zarząd Ogrodu wyłącznie do realizacji zadań zawartych w Statucie Polskiego Związku Działkowców oraz Ustawie Sejmowej z 13 grudnia 2013 roku. Dostęp do danych osobowych posiadają osobyfunkcyjne Ogrodu. Prawo dostępu do danych osobowych posiadają także organy władzy publicznej.

Zarząd ROD Zielony

Leave a Reply