19.03.2019 r.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w ROD „Zielony”

Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD „Zielony” w Gdyni – Wiczlinie zawiadamia, iż w dniu 13 KWIETNIA 2019 r. /sobota/ w świetlicy ROD „Zielony” Gdynia – Wiczlino, ul. Kard. Wyszyńskiego 1 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Początek obrad Walnego Zebrania w I terminie o godz.10:00, w II terminie o godz.10:30.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który będzie sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD oraz Komisji Rewizyjnej ROD udostępnione zostaną do wglądu naszym działkowcom w dniach:

5 kwietnia /piątek/ 2019r. w godzinach 12:00 – 17:00
oraz
6 kwietnia /sobota/ 2019r. w godzinach 8:00 – 13:00
w biurze ROD „Zielony”.

Zarząd ROD Zielony

Leave a Reply