19.03.2019 r.

URUCHOMIENIE WODY NA DZIAŁKACH

Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD „Zielony” zwraca się do wszystkich użytkowników działek, aby dokonali przeglądu instalacji wodnej na swoich działkach, sprawdzili dostęp do zaworu głównego, naprawili niezwłocznie ewentualne uszkodzenia.

Próbne uruchomienie dostawy wody planujemy w dniu 6 kwietnia 2019 r. o godz 10:00 (sobota). Na czas rozruchu obowiązkowo zakręcamy zawór główny na swojej działce!

Ostateczny termin uruchomienia całej instalacji będzie zależeć od jej całościowego stanu po okresie zimowym.

Zarząd ROD Zielony

Leave a Reply