03.06.2019 r.

Koniecznie przeczytaj !!!

Szanowni Działkowcy,

1.Kontrole działek w tym roku będą trwały cały sezon.

Dzierżawcy, który uchyla się notorycznie od należytej opieki nad działką i/lub zalega z opłatami Zarząd wypowiada umowę dzierżawy działki – patrz § 85 Statutu PZD.

2.Ostateczny termin wnoszenia opłat za działkę to 30 czerwiec br.

Po tym terminie naliczamy ustawowe odsetki.

O wysokości opłat dowiadujemy się w Zarządzie lub mailowo: rodzielony@interia.pl.

Dziękujemy działkowcom za terminowe wnoszenie opłat.

Zarząd ROD Zielony

Leave a Reply