27.06.2019 r.

Spotkanie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego w ROD „Zielony” w Gdyni

Szanowni Działkowcy,

W ramach przygotowań do Okręgowych Dni Działkowca w dniu 24 czerwca 2019 r. w ROD „Zielony” w Gdyni odbyło się z inicjatywy Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD robocze spotkanie przedstawicieli Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku Działkowców z Panem Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem oraz przedstawicielem Prezydenta Gdyni Panem Andrzejem Kieszkiem.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele Urzędu Marszałka: Dyrektor Departamentu w Kancelarii Marszałka Województwa Michał Szczupaczyński, Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Rolnictwa i Przyrody Krzysztof Pałkowski, Radny Miasta Gdyni Andrzej Kieszek oraz reprezentanci Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku: Prezes Okręgu Pomorskiego PZD Józef Matwies, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Bogusław Dąbrowski, I Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD Mieczysław Kamiński, Sekretarz Okręgu Pomorskiego PZD Leonard Niewiński, członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku Franciszek Potulski, Prezes Zarządu ROD „Zielony” Leszek Kucharek, Wiceprezes Zarządu ROD „Zielony” Jan Grebin,  Dyrektor biura Okręgu Pomorskiego PZD Beata Milianowska oraz inspektor ds. inwestycji Urszula Kasperkiewicz.

Spotkanie rozpoczęto spacerem po ogrodzie, podczas którego Prezes Zarządu ROD „Zielony” Leszek Kucharek przedstawił historię ogrodu oraz zaprezentował niezwykłe walory tego miejsca, w tym staw mieszczący się w centralnym punkcie rodzinnego ogrodu działkowego, szerokie aleje, zadbane i pięknie utrzymane działki. Uczestnicy spotkania odwiedzili jedną z działek i choć byli niezapowiedzianymi gośćmi, to działkowcy przyjęli ich bardzo serdecznie. Goście nie szczędzili słów uznania dla pięknej działki, doceniając jednocześnie trud i dbałość w utworzeniu tak pięknego miejsca, które powstawało przez 20 lat, by osiągnąć wspaniały efekt.

Po krótkim spacerze, w Domu Działkowca ROD „Zielony” rozpoczęło się robocze spotkanie, w trakcie którego Prezes Okręgu poinformował o planowanym programie obchodów Okręgowych Dni Działkowca w dniu 17 sierpnia 2019 r. Marszałek Województwa Pomorskiego potwierdził swoją obecność w trakcie części oficjalnej tych uroczystości, jednocześnie obejmując to wydarzenie honorowym patronatem.

Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD Franciszek Potulski zaproponował zamieszczenie informacji o rodzinnych ogrodach działkowych w czasopiśmie samorządowym „Magazyn Pomorskie”, który trafi m.in. do delegatów X Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD.

Podczas dyskusji poruszono temat polityki senioralnej w rodzinnych ogrodach działkowych poprzez prowadzenie profilaktycznych działań prozdrowotnych, szkoleń w ramach udzielania pierwszej pomocy i przeprowadzania dla seniorów szczepień przeciwko pneumokokom.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Bogusław Dąbrowski wyraził powszechny pogląd, że rodzinne ogrody działkowe stanowią bezkosztowe parki, czy tereny zielone, które są płucami mieszkańców aglomeracji miejskich.

Marszałek Województwa Pomorskiego zadeklarował czynny udział w Okręgowych Dniach Działkowca oraz podjęcie działań prozdrowotnych, szczególnie skierowanych do seniorów, którzy stanowią większość społeczności działkowców.

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku
Józef Matwies

Zarząd ROD Zielony

Leave a Reply