23.02.2020 r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze w ROD „Zielony”

Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD „Zielony” w Gdyni – Wiczlino zawiadamia, iż w dniu 4 KWIETNIA 2020 r. /sobota/ w świetlicy ROD „Zielony” Gdynia – Wiczlino, ul. Kard. Wyszyńskiego 1 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2019r.

Początek obrad Walnego Zebrania w I terminie o godz.10:00

W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD w I terminie, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz 10:30

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który będzie sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD oraz Komisji Rewizyjnej ROD udostępnione zostaną do wglądu naszym działkowcom w dniach:

28 marca/sobota/ 2020r. w godzinach 8:00 – 11:00
oraz
28 marzec /sobota/ 2020r. w godzinach 13:00 – 17:00
w biurze Zarządu ROD „Zielony”.

Uwaga:
Zawiadamiamy, że do dnia 14 marca 2020r. jest możliwy osobisty odbiór imiennych zaproszeń na Walne Zebranie ROD „Zielony” w biurze ROD „Zielony” w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zaproszenia zostaną wysłane pocztą.

Zarząd ROD Zielony

Leave a Reply