23.02.2020 r.

URUCHOMIENIE WODY NA DZIAŁKACH

Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD „Zielony” zwraca się do wszystkich użytkowników działek, aby wykonali przegląd instalacji wodnej na swoich działkach, sprawdzili czy jest dostęp do zaworu głównego, naprawili uszkodzenia instalacji oraz zakręcili zawory czerpalny!.

Próbne uruchomienie dostawy wody planujemy w dniu 3 kwietnia 2020 r. o godz.. 10:00 (piątek).

W przypadku sprawnej instalacji woda zostanie włączona w dn. 4 kwietnia po Zebraniu.

Termin uruchomienia jest oczywiście uwarunkowany sprawnością instalacji wodnej.

Zarząd ROD Zielony

Leave a Reply