16.03.2020 r.

Ważna informacja !!!

Szanowni Działkowcy,

W związku z poleceniem Krajowej Rady PZD w sprawie przesunięcia terminu zebrań sprawozdawczych PZD z powodu epidemii koronawirusa, Zarząd ROD „Zielony” o d w o ł u j e Walne Zebranie Sprawozdawcze przewidziane na 4 kwietnia br.

Dla zapewnienia płynności finansowej Ogrodu (zobowiązania płatnicze) prosimy działkowców o zaliczkowe wpłaty „opłat ogrodowych” na rok 2020 w kwocie 300 zł ( trzysta złotych) na ogólny numer konta Ogrodu.

Zaliczki wpłacamy do końca czerwca br. (zgodnie z Regulaminem R.O.D.)

Końcowe rozliczenie wpłat od działkowców nastąpi wraz z zatwierdzonymi wysokościami opłat na tegorocznym Walnym Zebraniu Sprawozdawczym.

P.S. Osobnym komunikatem poinformujemy Państwa o nowym terminie Walnego Zebrania.

Zarząd ROD Zielony

Leave a Reply