09.11.2020 r.

Ważny komunikat !!!

Szanowni Działkowcy,

W związku ze stwierdzonymi brakami aktualnych danych teleadresowych naszych działkowców-dzierżawców działek, Zarząd Ogrodu prosi o ich pilną aktualizację! – szczególnie adresów korespondencyjnych i numerów telefonów.

Za Waszą zgodą prosimy także o podawanie swoich adresów mailowych – ułatwia to znacznie i przyspiesza wzajemny kontakt.

Zgodnie z prawem, do obowiązku działkowca-dzierżawcy należy aktualizacja w/wym danych – patrz § 81 Regulaminu ROD oraz § 15 pkt 7 Statutu PZD.

Zarząd ROD Zielony

Leave a Reply