24.10.2021 r.

Informacja o spotkaniu z Prezydentem Wojciechem Szczurkiem

Szanowni Działkowcy,

Na zaproszenie władz miasta, w dniu 22 października br. w siedzibie Urzędu Miasta Gdynia odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu, działkowców ROD „Zielony”, władz Okręgu Pomorskiego PZDz przedstawicielami władz miasta Gdynia w osobach: Prezydenta Wojciecha Szczurka oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Jakuba Ubycha. W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel okolicznego osiedla domków jednorodzinnych zagrożonych tą budową.

Dyskutowano o planach budowy ulicy Jana Nowaka-Jeziorańskiego, która dzieląc nasz Ogród na pół, zdegradowałaby jego wartość. Na początku spotkania Pan Prezes ROD „Zielony” Leszek Kucharek przedstawił powód protestu działkowców oraz wyraził wyraźne stanowisko Działkowców oraz Zarządu w tej sprawie. Działkowcy generalnie nie podważają sensu budowy tej ulicy ale nie zgadzają się na jej proponowany przebieg przez nasz Ogród. To stanowisko było na spotkaniu wyraźnie wypowiedziane.

Pan Prezydent przedstawił ogólny zarys planu układów drogowych w zachodnich dzielnicach miasta oraz przyrzekł nam ponowną weryfikację przebiegu spornej ulicy oraz możliwość konsultacji z działkowcami.

Jest nadzieja, iż obecny plan przebiegu ulicy będzie mógł (po konsultacjach z planistami UM) zmieniony, tego nikt nie wyklucza. Przy złym rozwoju sytuacji, przewidywany termin rozpoczęcia budowy ulicy to rok 2026.

Z przebiegu rozmowy odczuliśmy dobrą wolę włodarzy miasta i osobiście Pana Prezydenta aby planowana ulica nas nie dzieliła a jednoczyła.

W związku z tym, Działkowcy zawieszają swój protest a Zarząd będzie monitorował na bieżąco sytuację oraz konsultował się z osobami decyzyjnymi w Urzędzie Miasta. O rozwoju sytuacji będziemy Państwa na bieżąco informować.

Jednocześnie Zarząd ROD „Zielony” apeluje do tych działkowców, których działki są zagrożone likwidacją, o większy niż dotąd udział w obronie Waszych działek i ROD „Zielony”. Są to Państwa działki, a Wasza większa aktywność jest tu niezbędna. Tylko razem mamy szansę na uratowanie Ogrodu !

Prosimy o kontakt w tej sprawie z Zarządem.

P.S. Spotkanie było rejestrowane przez firmę Mewa Film z Krakowa, producenta min. ogólnopolskiego reportażu o obecnej sytuacji w ogrodach działkowych. Reportaż, także o naszym Ogrodzie ma być wyemitowany przez Telewizję Polską na cały kraj.

O terminie emisji poinformujemy.

Zarząd ROD Zielony

Leave a Reply