07.05.2024 r.

Akcja kontenery na duże zielone

Szanowni Działkowcy,

Poniżej harmonogram akcji:

PIERWSZA BRAMA: 17-18 maja br.

DRUGA BRAMA: 31maja-1 czerwiec br.

TRZECIA BRAMA:2 4 -25 maja br.

W związku z naszym nowym rębakiem zmieniono zasady składowania. Działkowcy składają TYLKO duże odpady zielone w miejscu wyznaczonym widoczną z daleka czerwoną taśmą ostrzegawczą.

Przynosimy tylko duże i grube gałęzie, korzenie, które nie mieszczą się w brązowych workach „Saniporu”.

Nie wolno przynosić odpadów nadających się do kompostowania: trawa, liście, a także : desek, mebli, śmieci, gruzu, papy, sprzętu AGD, itp.

Na miejscu składania będzie odpowiednia czerwona tablica informacyjna. Stały monitoring będzie włączony.

Zarząd ROD Zielony