Dokumenty do pobrania dla nowego działkowca

 

Dokumenty do pobrania i wypełnienia dla nowego działkowca:

 

Umowa przeniesienia praw do działki (wersja edytowalna) - umowę podpisujemy u notariusza (poświadczenie podpisów zbywcy i nabywcy, wypełniamy w 3 egzemplarzach).

Wniosek o zatwierdzenie prawa do działki (wersja edytowalna) – wniosek wypełniamy  w 1 egzemplarzu.

Deklaracja członkowska PZD (wersja edytowalna) - deklarację wypełnia nowy działkowiec w 1 egzemplarzu

 

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do biura Zarządu w godzinach jego pracy.