R.O.D. Zielony

R.O.D. Zielony

Dokumenty do pobrania dla nowego działkowca:

Wszystkie dokumenty nalezy dostarczyć do biura Zarządu w godzinach jego pracy.

Umowa przeniesienia praw do działki (wersja edytowalna) – Umowę dokonuje się u notariusza (poświadczenie podpisów) w 3 egzemplarzach.

Wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki (wersja edytowalna) – w 1 egzemplarzu.

Deklaracja członkowska PZD (wersja edytowalna) – deklarację wypełnia nowy nabywca w 1 egzemplarzu.

R.O.D. Zielony