R.O.D. Zielony

R.O.D. Zielony

ZARZĄD ROD „ZIELONY”

PREZES

Leszek Kucharek

WICEPREZES

Jan Grebin

SEKRETARZ

Janina Kasprzak

SKARBNIK

Jadwiga Flisikowska

CZŁONKOWIE

Jerzy Ciesluk

Ewa Krause

Stefan Popławski

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ ROD „ZIELONY”

PRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Rybak

WICEPRZEWODNICZĄCY

Jan Radziewicz

SEKRETARZ

Józef Paszko

GOSPODARZE OGRODU

Jan Krszyna,

Jarosław Gryglewicz
 

SKŁAD KOMISJI ROZJEMCZEJ ROD „ZIELONY”

W dniu 4 listopada 2014 r. odbyło się w Warszawie uroczyste pożegnanie  Krajowej Komisji Rozjemczej i Przewodniczących Okręgowych Komisji Rozjemczych. W uroczystości udział wzięli członkowie Prezydium Krajowej Rady PZD. Z dniem uchwalenia statutu PZD komisje rozjemcze wszystkich szczebli uległy rozwiązaniu. Z uwagi na zapisy ustawy o ROD, tak musiał zdecydować statut PZD.

R.O.D. Zielony