R.O.D. Zielony

R.O.D. Zielony

ZARZĄD ROD „ZIELONY”

PREZES

Leszek Kucharek

WICEPREZES

Jan Grebin

SEKRETARZ

Janina Kasprzak

SKARBNIK

Wioletta Bernard

CZŁONKOWIE

Kazimierz Pryliński

Ewa Krause

Teresa HermaniukSKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ ROD „ZIELONY”

PRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Rybak

WICEPRZEWODNICZĄCY

SEKRETARZ

Paweł Talaga

CZŁONKOWIE

Artur Plata

Jolanta Zawadzka

Krzysztof KowalGOSPODARZE OGRODU

“>Jan Stańczak tel 605 940 411
 

SKŁAD KOMISJI ROZJEMCZEJ ROD „ZIELONY”

W dniu 4 listopada 2014 r. odbyło się w Warszawie uroczyste pożegnanie  Krajowej Komisji Rozjemczej i Przewodniczących Okręgowych Komisji Rozjemczych. W uroczystości udział wzięli członkowie Prezydium Krajowej Rady PZD. Z dniem uchwalenia statutu PZD komisje rozjemcze wszystkich szczebli uległy rozwiązaniu. Z uwagi na zapisy ustawy o ROD, tak musiał zdecydować statut PZD.

R.O.D. Zielony