Zarząd

ZARZĄD ROD „ZIELONY”

PREZES

Leszek Kucharek

WICEPREZES

Jan Grebin

SEKRETARZ

Janina Kasprzak

SKARBNIK

Wioletta Bernard

CZŁONKOWIE

Kazimierz Pryliński

Ewa Krause

Teresa Hermaniuk

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ ROD „ZIELONY”

PRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Rybak

WICEPRZEWODNICZĄCY

SEKRETARZ

Paweł Talaga

CZŁONKOWIE

Krzysztof Kowal