23.12.2014 r.

UWAGA

Na podstawie podjętej uchwały przez

Walne Zgromadzenie na zebraniu

dnia 02.04.2011 roku,

w sprawie zasad korzystania

z energii elektrycznej w Ogrodzie

zgodnie z § 8 i § 9

Zarząd R.O.D „Zielony” zablokuje dostawę

energii elektrycznej wszystkim zalegającym

z opłatą za 2014 rok.

 

Zarząd R.O.D ”Zielony”

Leave a Reply