28.08.2016 r.

K O M U N I K A T
Szanowni działkowcy – osoby niepełnosprawne ruchowo

W związku ze stwierdzonymi przypadkami podrabiania kluczy do bramy wjazdowej nr 2, Zarząd ROD „ZIELONY” postanowił, iż od dnia 12 września br. otwieranie i zamykanie bramy nr 2 będzie odbywało się przy pomocy elektronicznego żetonu, który będzie wydawany tylko osobom niepełnosprawnym ruchowo (za opłatą 18,45 zł) w Biurze Zarządu począwszy od środy 31 sierpnia br. (godz. 11-13). Tracą ważność upoważnienia, którym minął termin ważności lub które nie spełniają wymagań Polskiego Związku Działkowców. Osoby niepełnosprawne ruchowo tak jak dotychczas mają zapewniony swobodny dostęp do swoich działek. Po otrzymaniu w Biurze nowego żetonu personel Biura przeszkoli Państwa w obsłudze otwierania bramy. Za wszelkie niedogodności przepraszamy, jednak bezpieczeństwo na naszym Ogrodzie jest sprawą nadrzędną.

Zarząd ROD Zielony

Leave a Reply