18.04.2018 r.

Obliczenie opłaty rocznej za działkę za rok 2018

Szanowni Działkowcy,

Opłatę roczną z tytułu dzierżawy obliczamy ze wzoru:
Opłata roczna = (powierzchnia działki* x 1,11) + 6

gdzie* oznacza powierzchnię w metrach kwadratowych

Przykład obliczenia dla działki 300 m²: (300 x 1,11zł) + 6zł = 339 złotych

Powierzchnia działki – podajemy ją z zawiadomień, które Państwo otrzymaliście drogą listową wraz z zaproszeniem na Walne Zebranie ROD „Zielony”.

Współczynnik 1,11 zł/m² zawiera: opłatę ogrodową, składkę na Krajową Radę PZD oraz Fundusz Rozwoju. Liczba 6 – to opłata członkowska PZD – 6zł/rok od każdej działki.

Opłatę za działkę wnosimy do 30 czerwca br.

Po tym terminie naliczamy ustawowe odsetki.

Informacje o opłacie można uzyskać telefonicznie w Zarządzie: (tel.58 6240795) w godzinach jego pracy: środa i sobota od godz. 11.00-13.00., pytamy także drogą mailową: rodzielony@interia.pl lub osobiście w Biurze.

P.S. Zarząd nie może podawać informacji o opłatach na tablicach ogłoszeń ze względu na ochronę danych osobowych.

Zarząd ROD Zielony

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>