27.03.2021 r.

Włączenie wody na działkach 2021 !!!

Szanowni Działkowcy,

Przewidujemy próbny rozruch wody na Ogrodzie w dniu 10 kwietnia br.(sobota).

Obowiązkiem każdego działkowca jest obecność na działce w dniu 10 kwietnia, po to aby zapobiec min. zalewaniu Waszych działek przez pęknięte po zimie rury, niezakręcone zawory lub nieszczelną instalację.

Zarząd prosi o zakręcenie głównych zaworów na działkach!

Na własny koszt działkowiec naprawia niesprawną instalację wodociągową na swojej działce i dba o jej należyty stan.

Obowiązkiem Zarządu jest doprowadzenie wody tylko do zaworu głównego działki. Pracownicy Ogrodu nie dokonują napraw na terenie Państwa działek, (podobnie jest w naszych mieszkaniach).

Po usunięciu wszystkich awarii woda powinna być dostępna na stałe od 15 kwietnia br.

Zarząd ROD Zielony

Leave a Reply