27.10.2015 r.

K O M U N I K A T !!!!

SZANOWNI DZIAŁKOWCY

OPŁATA ZA ZUŻYTĄ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Termin wpłat za zużytą energię elektryczną mija 31 października br.
Wpłaty przyjmujemy tylko na ogólne konto ROD Zielony.
Podajemy w tytule przelewu: numer działki oraz imię i nazwisko.
Wpłaty po w/wym terminie będą naliczane z ustawowymi odsetkami.

Zarząd ROD Zielony

Leave a Reply