16.03.2022 r.

WAŻNE INFORMACJE !
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD „Zielony” Gdynia-Wiczlino informuje, iż Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2021 odbędzie się dnia 9 kwietnia 2022 r. (SOBOTA) o godz.10°° (I termin). W przypadku braku wymaganego kworum w I terminie, prawomocne Zebranie odbędzie się o godz. 10.30 (II termin) tego samego dnia, niezależnie od ilości przybyłych działkowców. Miejsce spotkania – Biuro Zarządu.

Z uwagi na pandemię COVID-19 obowiązkowo przynosimy i zakładamy maseczki na czas zebrania.


ROZRUCH WODY NA OGRODZIE

Dnia 2 kwietnia 2022r. (sobota) od godz. 10.00 planujemy próbny rozruch wody na całym Ogrodzie. Obowiązkiem działkowca jest obecność w tym dniu i zakręcenie zaworów na działkach.

Zgłaszamy Zarządowi i Gospodarzowi wszelkie nieszczelności instalacji, szczególnie na alejach, (część wspólna Ogrodu) i u sąsiadów. Każdy Działkowiec sprawdza we własnym zakresie szczelność rur i zaworów na swoich działkach i dokonuje ewentualnych napraw. Ostateczny rozruch wody planujemy na dzień 9 kwietnia br., po likwidacji wszelkich awarii naszej sieci wodnej.

Zarząd ROD Zielony

Leave a Reply