22.03.2022 r.

ROD „Zielony” uratowany!
Gdynia przychylna ogrodom działkowym

Szanowni Działkowcy,

Wczoraj (dnia 21.03.2022r.) w siedzibie Urzędu Miasta Gdynia odbyło się spotkanie Prezydenta m. Gdyni Pana Wojciecha Szczurka z władzami Okręgu Pomorskiego PZD, działkowcami ROD „Zielony” a także z mieszkańcami osiedla Gdynia-Wiczlino. Przedmiotem spotkania były plany budowy spornej drogi Jana Nowaka –Jeziorańskiego, a która przebiegałaby min. przez środek ROD „Zielony”.

W spotkaniu ostatniej szansy władze Okręgu PZD reprezentowali: Prezes Okręgu Pomorskiego PZD dr Mieczysław Kamiński, członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD Pani Leonarda Półgęsek, dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD Andrzej Łockiewicz oraz Przewodniczący Kolegium Prezesów Zarządów ROD m. Gdynia Pan Władysław Kurchan. Ogród „Zielony” reprezentowali – Prezes Zarządu ROD Pan Leszek Kucharek wraz z Wiceprezesem Panem Janem Grebinem a także aktywnie udzielająca się w tej sprawie działkowiczka Pani Beata Góralska, której działka przewidziana byłaby do likwidacji pod budowę spornej drogi. Ponadto w spotkaniu uczestniczył mieszkaniec pobliskiego osiedla i właściciel jednej z posesji poza Ogrodem- Pan Jarosław Kulej wraz z Radcą Prawnym Panią Magdaleną Kantak-Wawoczną.

Mimo faktu uchwalenia przed kilku laty miejscowego planu zagospodarowania dla dzielnic Gdyni: Dąbrowa, Chwarzno a przewidującego między innymi budowę drogi Jana Nowaka-Jeziorańskiego przez Ogród Zarząd ROD „Zielony” podjął się niewykonalnego na pierwszy rzut oka zadania, a mianowicie przekonania władz Urzędu Miasta Gdyni z Prezydentem Gdyni, Panem Wojciechem Szczurkiem, do odstąpienia od zamiaru budowy drogi przez ROD „Zielony”.

Udało się! Urząd Miasta Gdynia zaproponował alternatywny przebieg drogi z całkowitym pominięciem terenu ROD. Propozycja została przyjęta z olbrzymim zadowoleniem zainteresowanych stron.

Jako piszący tę notatkę ze spotkania, a będący Prezesem Ogrodu pragnę podkreślić, iż bez olbrzymiego zaangażowania całego Zarządu Ogrodu, władz Pomorskiego Okręgu PZD a także bez pomocy działkowców ROD „Zielony” nasz protest by się nie powiódł i nie zakończył się sukcesem. Nagłaśnialiśmy sprawę gdzie tylko mieliśmy dostęp, włączając w to telewizję i radio. Wielu samorządowców poparło nas w publicznych wypowiedziach na antenie TVP i Radia (także ogólnopolskiej). Działkowcy wysyłali do Biura Prezydenta Gdyni widokówki, z petycją o rezygnację z tej inwestycji. Na ogrodzeniu ogrodu wisiały banery informujące o naszym proteście. W akcję obrony ogrodu włączył się także poseł na Sejm RP Kacper Płażyński oraz Radny Miasta Paweł Stolarczyk. Dziękujemy im za pomoc. Tylko wspólnymi siłami mogliśmy ocalić nasz Ogród od powolnej degradacji. Na początku byłaby droga a potem niechybnie wjechałyby koparki po to, aby na terenie 20 hektarów pięknego ogrodu (z własnym jeziorkiem!) zbudować np. osiedle mieszkaniowe. Jesteśmy dumni z naszego sukcesu. Możemy cieszyć się w spokoju naszym ocalonym ogrodem.

Leszek Kucharek

Prezes Zarządu ROD „Zielony” w Gdyni

Zarząd ROD Zielony

Leave a Reply