07.05.2019 r.

Kontenery na zielone – akcja wiosenna

Szanowni Działkowcy,

Plan podstawień kontenerów:
Brama nr 1: 16 maja (czwartek)
Brama nr 2: 23 maja (czwartek)
Brama nr 3: 30 maja (czwartek)

Przyjmowane będą tylko odpady zielone o dużych wymiarach (gałęzie, pnie), które nie nadają się do kompostowania.

Nie wolno wrzucać odpadów typu: trawa, cienkie gałązki, liście, odpady poremontowe: gruz, deski oraz mebli.

Kontenery będą podstawione przy bramach głównych, nasi Gospodarze będą dla Państwa pomocy przy załadunku.

Zarząd ROD Zielony

15.04.2019 r.

Wjazdy samochodów w święta:

Święta Wielkanocne:

21 i 22 kwietnia (niedziela i poniedziałek) bramy zamknięte.
Możliwość wjazdu w dniach 19.04 (piątek) od godz. 10:00 do dnia 20.04 (sobota) do godz. 19:00

 

Majówka: Bramy otwarte od dnia 1.05.2019 do dnia 5.05.2019r


Otwarcie 1.05.2019 godz 10.00,zamknięcie – 5.05.2019,godz19.00

P.S. Święta państwowe są dniami wolnymi od pracy dla całej obsługi Ogrodu, w tym i Gospodarzy.

Zarząd ROD Zielony

19.03.2019 r.

URUCHOMIENIE WODY NA DZIAŁKACH

Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD „Zielony” zwraca się do wszystkich użytkowników działek, aby dokonali przeglądu instalacji wodnej na swoich działkach, sprawdzili dostęp do zaworu głównego, naprawili niezwłocznie ewentualne uszkodzenia.

Próbne uruchomienie dostawy wody planujemy w dniu 6 kwietnia 2019 r. o godz 10:00 (sobota). Na czas rozruchu obowiązkowo zakręcamy zawór główny na swojej działce!

Ostateczny termin uruchomienia całej instalacji będzie zależeć od jej całościowego stanu po okresie zimowym.

Zarząd ROD Zielony

19.03.2019 r.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w ROD „Zielony”

Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD „Zielony” w Gdyni – Wiczlinie zawiadamia, iż w dniu 13 KWIETNIA 2019 r. /sobota/ w świetlicy ROD „Zielony” Gdynia – Wiczlino, ul. Kard. Wyszyńskiego 1 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Początek obrad Walnego Zebrania w I terminie o godz.10:00, w II terminie o godz.10:30.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który będzie sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD oraz Komisji Rewizyjnej ROD udostępnione zostaną do wglądu naszym działkowcom w dniach:

5 kwietnia /piątek/ 2019r. w godzinach 12:00 – 17:00
oraz
6 kwietnia /sobota/ 2019r. w godzinach 8:00 – 13:00
w biurze ROD „Zielony”.

Zarząd ROD Zielony

15.02.2019 r.

Przetwarzanie danych osobowych działkowców R.O.D. „Zielony” Gdynia-Wiczlino

Szanowni Działkowcy,

Realizując wymogi Rozporządzenia Europejskiego z 27 kwietnia 2016 roku, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu danych, informujemy, iż Zarząd ROD „Zielony” w Gdyni-Wiczlinie jest administratorem Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane przez Zarząd Ogrodu wyłącznie do realizacji zadań zawartych w Statucie Polskiego Związku Działkowców oraz Ustawie Sejmowej z 13 grudnia 2013 roku. Dostęp do danych osobowych posiadają osobyfunkcyjne Ogrodu. Prawo dostępu do danych osobowych posiadają także organy władzy publicznej.

Zarząd ROD Zielony

04.12.2018 r.

Komunikat Zarządu R.O.D. „ZIELONY”

Szanowni Działkowcy,

Dziękujemy wszystkim Działkowcom regulującym w terminie opłaty za prąd i działkę. Jednocześnie informujemy, iż będzie wyłączony prąd na tych działkach, na których działkowcy zalegają z opłatami za energię elektryczną i nie dokonają wpłat w terminie do 15 grudnia br.

Zarząd ROD Zielony

29.10.2018 r.

Wjazd na Ogród po sezonie

Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD „Zielony” informuje, iż w okresie od listopada do końca marca, jak co roku, zamykamy na stałe bramy wjazdowe na Ogród.

Dotyczy to także kierowców niepełnosprawnych.

Jedyna możliwość wjazdu dla wszystkich to soboty w godzinach 11.00-13.00, brama nr 2 przy Zarządzie.

Od kwietnia wracamy do letniego rozkładu wjazdów.

Zarząd ROD Zielony

15.10.2018 r.

Opłata za energię elektryczną

Szanowni Działkowcy,

Prosimy o dokonywanie wpłat za zużytą energię elektryczną na Waszych działkach. O jej wysokości dowiadujemy się telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Biura (sobota 11.00-13.00).

Telefon: 58 6240795

Naliczenia będą gotowe od dnia 20 października br.

Termin wpłat upływa z końcem listopada, po tym terminie naliczamy ustawowe odsetki.

Zarząd ROD Zielony

08.09.2018 r.

KONTENERY NA ZIELONE

Szanowni Działkowcy,

Plan wywozu odpadów zielonych w kontenerach:

Brama nr 1: 28 września (piątek)

Brama nr 2: 5 październik (piątek)

Brama nr 3: 12 październik (piątek)

Kontenery będą stać przy bramie wjazdowej i na końcu danej alei.

Zaczynamy w piątki od godzin okołopołudniowych, kończymy w sobotę do godziny 18.00. Odbieramy tylko odpady roślinne o dużych rozmiarach-np. korzenie, grube gałęzie, konary. Nie będą odbierane : trawa, liście, gruz, materiały budowlane, odpady poremontowe, wyposażenie altan a także inne nadające się do kompostowania czy też do worków na odpady zielone Saniporu (brązowych).

Zarząd ROD Zielony

20.08.2018 r.

R.O.D. „Zielony” wśród najlepszych !!!

Szanowni Działkowcy,

Z dumą i satysfakcją chcemy poinformować Państwa, iż nasz Ogród zajął drugie miejsce w konkursie wojewódzkim na „Ogród Roku 2018”.

Dnia 18 sierpnia br. w czasie obchodów Dnia Działkowca w Pruszczu Gdańskim odbyło się uroczyste wręczenie pucharu oraz dyplomu, także dla Naszego Ogrodu. Był to konkurs wojewódzki, w czasie którego oceniano min. wygląd zewnętrzny Ogrodu, jego infrastrukturę, ekologię na Ogrodzie, sposób zarządzania, prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej a także współpracę z lokalnym samorządem.

Jesteśmy dumni, iż w tej kadencji udało się nam wstąpić do szeregu tych najlepszych. Daje to nam wiarę, iż warto pokonywać trudności dla dobra całego naszego Ogrodu. Ten piękny puchar należy do nas wszystkich!

Jest to ogromna zasługa Was – drodzy Działkowcy.

Dziękujemy Wam za włożony wysiłek i życzymy udanego wypoczynku Wam i Waszym Rodzinom na naszym Ogrodzie. BRAWO MY !!!

Zarząd ROD Zielony

21.07.2018 r.

Zapraszamy na obchody Dnia Działkowca
oraz 41–lecia Naszego Ogrodu

Szanowni Działkowcy,

Serdecznie zapraszamy naszych działkowców wraz rodzinami na uroczystą imprezę z okazji Dnia Działkowca oraz 41-lecia istnienia naszego Ogrodu.
Oprócz oficjalnej części odbędzie się spotkanie przy biesiadnym stole: poczęstunek i zajęcia dla dzieci zapewnione.
Początek spotkania to dzień 18 sierpnia br. (sobota) o godz. 14.00, miejsce – przy naszym biurowcu.
WAŻNE!!!! Osoby deklarujące chęć uczestnictwa w spotkaniu KONIECZNIE prosimy o zgłaszanie swojego udziału w Biurze Zarządu, telefonicznie nr.: 586240795 (środa, sobota w godz. 11.00-13.00) bądź na skrzynkę mailową Ogrodu. Termin zgłoszeń do dnia 10 sierpnia.
P.S. Zabieramy koniecznie ze sobą dobre humory…

Zarząd ROD Zielony

05.06.2018 r.

K O M U N I K A T !!!!

Szanowni Państwo, Drodzy Działkowcy

Zapraszamy serdecznie na uroczystą Mszę Świętą, która odbędzie się dnia 23 czerwca 2018 roku (sobota) o godzinie. 11:oo nad jeziorkiem !!!
Msza Św. Dziękczynna zostanie odprawiona z prośbą o błogosławieństwo i obfite urodzaje.

Ofiara pieniężna zebrana podczas Mszy zostanie przeznaczona na kontynuowanie budowy kościoła w Parafii Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara Gdyni-Wiczlinie.

Po Mszy Świętej nastąpi degustacja domowych wypieków przy wspólnym stole biesiadnym.

Serdecznie prosimy Drogich Działkowców o przyniesienie darów w postaci ciasta, kawy, herbaty, owoców. Z góry składamy Państwu serdeczne Bóg Zapłać.

Zdjęcia z Mszy Świętej można obejrzeć w dziale “Galeria”.

Zarząd ROD Zielony

05.06.2018 r.

Oszczędzajmy wodę na działkach !

Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD „Zielony” zwraca się z prośbą o rozsądne i oszczędne podlewanie roślin. Podlewanie w godz. 10.00-17.00, szczególnie w upalne i bezchmurne dni mija się z celem, gdyż rozgrzana gleba natychmiast wyparowuje wodę, która nie dociera do korzeni. Podlewamy więc w TYLKO godzinach rannych lub wieczornych.
Ograniczmy do minimum podlewanie trawników, alejek. Nie wolno napełniać żadnych baseników itp. Od tego roku WSZYSCY działkowcy będą płacić za zużytą wodę według wskazań licznika przy naszej pompie głębinowej.
Zarząd zastrzega prawo do okresowego wyłączenia wody w przypadku poboru wody na granicy wydajności i wytrzymałości pompy głębinowej.

Zarząd ROD Zielony

28.05.2018 r.

Szczegółowy przegląd wszystkich działek R.O.D. „ZIELONY”

Szanowni Działkowcy,

W miesiącu czerwcu br. rozpoczynamy szczegółowy przegląd wszystkich działek w ROD „Zielony”. Komisja złożona z członków Zarządu, działając zgodnie z Regulaminem ROD będzie sprawdzać min.:

 1. ogólny wygląd działki: dbałość o porządek, walka z chwastami, regulaminowa wysokość żywopłotów, krzewów, drzew, stan wizualny trawnika.
 2. widoczne oznakowanie numeru działki.
 3. posiadanie kompostownika, gospodarka odpadami zielonymi.
 4. warunki sanitarno-higieniczne na działce, sposoby utylizacji fekaliów z działek:
  (toaleta chemiczna, ekologiczne szambo).
 5. stan instalacji wodociągowej – przecieki, zabezpieczenie na zimę.
 6. wygląd alejki ogrodowej przylegającej bezpośrednio do działki.

Prosimy o udostępnienie działek celem dokonania przeglądu.
Nieobecność działkowca nie zwalnia z poinformowania nas i wyznaczenia dogodnego terminu przeglądu dla obu stron.

Zarząd ROD Zielony

07.05.2018 r.

Szkolenie dla kandydatów i nowych
członków PZD !

Szanowni Działkowcy,

Początek szkolenia: 19 maja br. (sobota) od godz. 10.00,
Miejsce szkolenia: świetlica R.O.D. im. Domagalskiego, 81-533 Gdynia, ul. Grodnieńska 24 (boczna od Wielkopolskiej).
Czas trwania: około 4-5 godzin.

Zarząd ROD Zielony

18.04.2018 r.

Poszukiwani wykonawcy – Zapytanie ofertowe

Szanowni Działkowcy,

Zarząd R.O.D. „Zielony”, 81-577 Gdynia – Wiczlino ul. Kard. Wyszyńskiego 1 ogłasza konkurs ofert w formie zapytania o cenę na niżej zaplanowane prace remontowo-budowlane w naszym Ogrodzie na rok 2018:

 1. Wykonanie prac odwodnieniowych – teren przy „jeziorku” od strony południowej i na części alei północnej – (Uchwała 5/04/2018)
 2. Naprawa dachu budynku Zarządu (wymiana papy i prace dekarskie) – (Uchwała 7/04/2018)
 3. Demontaż starego i montaż nowego wiatrołapu z PCV (wejście do budynku Zarządu) – (Uchwała 9/04/2018)
 4. Położenie nowego gresu (terakoty) w korytarzu budynku Zarządu – (Uchwała 10/04/2018)
 5. Malowanie pomieszczeń wewnątrz budynku Zarządu – (Uchwała 11/04/2018)

O szczegółowe informacje, umówienie się na oględziny zakresu prac i ich pomiar prosimy o kontakt z Biurem Zarządu – środa, sobota w godz. 11.00-13.00 (tel. 58 6240795) lub na adres mailowy: rodzielony@interia.pl

P.S.: Prace zostały zatwierdzone na Walnym zebraniu przez członków ROD „Zielony” w dniu 14 kwietnia br.

Zarząd ROD Zielony

18.04.2018 r.

Obliczenie opłaty rocznej za działkę za rok 2018

Szanowni Działkowcy,

Opłatę roczną z tytułu dzierżawy obliczamy ze wzoru:
Opłata roczna = (powierzchnia działki* x 1,11) + 6

gdzie* oznacza powierzchnię w metrach kwadratowych

Przykład obliczenia dla działki 300 m²: (300 x 1,11zł) + 6zł = 339 złotych

Powierzchnia działki – podajemy ją z zawiadomień, które Państwo otrzymaliście drogą listową wraz z zaproszeniem na Walne Zebranie ROD „Zielony”.

Współczynnik 1,11 zł/m² zawiera: opłatę ogrodową, składkę na Krajową Radę PZD oraz Fundusz Rozwoju. Liczba 6 – to opłata członkowska PZD – 6zł/rok od każdej działki.

Opłatę za działkę wnosimy do 30 czerwca br.

Po tym terminie naliczamy ustawowe odsetki.

Informacje o opłacie można uzyskać telefonicznie w Zarządzie: (tel.58 6240795) w godzinach jego pracy: środa i sobota od godz. 11.00-13.00., pytamy także drogą mailową: rodzielony@interia.pl lub osobiście w Biurze.

P.S. Zarząd nie może podawać informacji o opłatach na tablicach ogłoszeń ze względu na ochronę danych osobowych.

Zarząd ROD Zielony

16.04.2018 r.

Komunikat dotyczący pomiarów powierzchni działek R.O.D. „Zielony”

Szanowni Działkowcy,

Uchwałą Walnego zebrania sprawozdawczego nr 14/04/2018, odbytego w siedzibie R.O.D. „Zielony” z dnia 14 kwietnia 2018r. został zaakceptowany w drodze głosowania działkowców plan zagospodarowania Ogrodu.

W związku z tym, wszelkie ewentualne zastrzeżenia co do obliczonej powierzchni działek, (którą to otrzymaliście Państwo drogą listową), można składać do Biura tylko i wyłącznie w formie pisemnej do dnia 30 kwietnia br.

Pisemna reklamacja musi zawierać takie dane jak:
 1. Imię i nazwisko dzierżawcy działki, numer działki.
 2. Krótki i rzeczowy opis kwestionowanej powierzchni działki lub jej części.
 3. Czytelny podpis i data.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku braku zasadności reklamacji, wykonawca planu – firma NTP – Nowoczesne Techniki Pomiarowe pobierze dodatkową opłatę od działkowca za wykonane powtórnie pomiary.

Zarząd ROD Zielony

10.04.2018 r.

KONTENERY NA ODPADY ZIELONE

Harmonogram podstawienia kontenerów przez firmę SANIPOR na ROD „ZIELONY” jest następujący:

 • 27 kwietnia (piątek) od ok. godz. 12.00- brama nr 3
 • 4 maja (piątek) od ok. godz. 12.00- brama nr 2
 • 11 maja (piątek) od ok. godz.12.00-brama nr 1

Przy każdej z bram będą ustawione po 2 kontenery, (przy bramie i na końcu danej alei).
Kontenery będą stać przez cały weekend.

Nie wolno wrzucać odpadów budowlanych, betonu itp. Osoby nadzorujące służą Państwu pomocą.

Zarząd ROD Zielony

04.04.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E !!!

Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD „Zielony” zwraca się do wszystkich użytkowników działek, aby wykonali przegląd instalacji wodnej na swoich działkach, sprawdzili czy jest dostęp do zaworu głównego, naprawili uszkodzenia instalacji oraz zakręcili zawory czerpalny.

Próbne uruchomienie dostawy wody planujemy w dniu
7 kwietnia 2018 r. o godz 10:00 (sobota)
Termin uruchomienia jest oczywiście uwarunkowany sprawnością instalacji wodnej.

Zarząd ROD Zielony

27.03.2018 r.

K O M U N I K A T !!!

Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD „Zielony” uprzejmie informuje, że w dniu 31.03.2018 /Wielka Sobota/ biuro Zarządu będzie nieczynne.
Począwszy od m-ca kwietnia biuro Zarządu będzie czynne w środy i soboty w godz. 11.00 – 13.00.

Zarząd ROD Zielony

11.03.2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD Zielony

Szanowni działkowcy,

Zarząd ROD „Zielony” w Gdyni – Wiczlino
zawiadamia, iż w dniu 14 KWIETNIA /sobota/ 2018r.
w świetlicy ROD „Zielony” Gdynia -Wiczlino, ul. Kard. Wyszyńskiego 1
odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2017r.

Początek obrad Walnego Zebrania w I terminie o godz. 10:00

W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD w I terminie, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz 10:30

Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD oraz Komisji Rewizyjnej ROD udostępnione zostaną do wglądu członkom Stowarzyszenia ROD w dniach:

06 kwiecień /piątek/ 2018r. w godzinach 16:00 – 17:00
oraz
07 kwietnia /sobota/ 2018r. w godzinach 11:00 – 13:00
w biurze Zarządu ROD „Zielony”

Uwaga:
Zawiadamiamy, że do dnia 24 marca 2018r. jest możliwy osobisty odbiór imiennych zaproszeń na Walne Zebranie ROD „Zielony” w biurze ROD „Zielony” w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zaproszenia zostaną wysłane pocztą.

Zarząd ROD Zielony

11.12.2017 r.

Zakaz wjazdu na Ogród R.O.D. „Zielony”

Szanowni Działkowcy ROD „ZIELONY”,

W związku z wysokim stanem wody na alejach naszego ogrodu oraz ich poważnym zniszczeniem, Zarząd podjął decyzję, iż do odwołania obowiązuje całkowity zakaz wjazdu na teren ogrodu.
Zakaz ten dotyczy także osób niepełnosprawnych mających uprawnienia do wjazdu.

Zarząd ROD Zielony

04.11.2017 r.

K O M U N I K A T !!!!

Zimowy wjazd do Ogrodu

Szanowni działkowcy,

Podobnie jak w zeszłym roku, w sezonie jesienno-zimowym (listopad-marzec) wjazd samochodem do Ogrodu możliwy jest tylko BRAMĄ Nr 2 (przy Zarządzie) w soboty – godz. 11.00-13.00. Pozostałe bramy są zamknięte.

W inne dni, w przypadku przywozu materiałów budowlanych wjazd możliwy TYLKO po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzem ogrodu – p. Jankiem, tel.: 668 713 013

Zarząd zastrzega sobie prawo do całkowitego ZAKAZU wjazdu (dla wszystkich) w przypadku obfitych opadów deszczu lub śniegu. Wjazd taki powoduje bowiem nieodwracalne zniszczenia naszych alei ogrodowych.

P.S. Uprawnione osoby niepełnosprawne ruchowo, mające imienne pozwolenia na wjazd mogą wjeżdżać bramą nr 2 lub 3 – muszą jednak stosować się do poleceń Zarządu w tym zakresie.

Zarząd ROD Zielony

18.10.2017 r.

Zawiadomienie o szkoleniu nowych działkowców

Szanowni Działkowcy ROD „ZIELONY”,

Okręgowy Zarząd Pomorski w Gdańsku zawiadamia, iż w dniu 28.10.2017 r. (sobota) w świetlicy ROD im. A. Domagalskiego w Gdyni ul. Grodnieńska 24 odbędzie się szkolenie dla kandydatów i nowych członków PZD.
Początek szkolenia godz. 10:00.

Zarząd ROD Zielony

16.10.2017 r.

Termin opłaty za energię elektryczną działkowiczów

Szanowni Działkowcy ROD „ZIELONY”,

Informujemy, iż termin opłat za energię elektryczna pobraną przez działkowiczów mija z dniem 30 października br. Po tym terminie osobom, które nie dokonały wpłaty zostanie odcięty dopływ energii elektrycznej do altan działkowych.

Zarząd ROD Zielony

02.10.2017 r.

Komunikat o wodzie na działkach

Szanowni Działkowcy,

Informujemy, iż woda z sieci wodociągowej na naszych działkach dostępna będzie do 10-15 października br., tj. do całkowitego opróżnienia naszych zbiorników w hydroforni R.O.D. „Zielony”.

Zarząd ROD Zielony

26.09.2017 r.

OPŁATY ZA PRĄD DZIAŁKOWCÓW

Szanowni Działkowcy ROD „ZIELONY”,

O wysokości należnej opłaty za prąd pobrany z każdej działki prosimy osobiście dzwonić telefonicznie (środa, sobota w godz.11.00-13.00), tel.: 58 6240795 lub wysłać zapytanie mailem na adres: rodzielony@interia.pl.

Naliczenia będą gotowe od 4 października br.

Wpłacamy na to samo konto jak za działkę, podając w tytule przelewu:

Opłata za prąd, Imię i nazwisko, działka nr …

BANK PKO BP
05 1440 1026 0000 0000 1233 2513

Zarząd ROD Zielony

18.09.2017 r.

UWAGA ZARZĄDU R.O.D. „ZIELONY” ODNOŚNIE KONTROLI SANITARNEJ NA DZIAŁKACH

Szanowni Państwo,

W związku z pytaniami od naszych działkowców na temat kontroli sanitarnej na Ogrodzie chcemy Wam zwrócić uwagę na ten palący problem. Celem naszym nie jest karanie lecz przede wszystkim uświadomienie działkowcom, iż tak dalej być nie może, będziemy tutaj stanowczy.
Wszystkim powinno zależeć na tym aby zapobiegać wylewaniu fekaliów do naszego jeziorka lub wprost do gleby przez niektórych działkowców. Nie będziemy tolerować takiego bezmyślnego postępowania, szanujmy swoje i innych zdrowie !!!.
Kontrola taka przez Zarząd zacznie się od przyszłego sezonu i trwać będzie przez cały przyszły rok. Uważamy, iż jest sporo czasu na przygotowanie się i uporządkowanie tych spraw.
Nie wymagamy posiadania szamba na każdej działce (choć to najlepsze rozwiązanie), wystarczy toaleta chemiczna z odpowiednimi środkami chemicznymi służącymi do szybkiego rozkładu zawartości – koszt około 300-400 zł.
Jednocześnie przypominamy, iż obowiązujący Regulamin ROD w par. 43, punkt 1 stwierdza min:
”Odpowiedzialność za warunki sanitarno-higieniczne i ochronę wód gruntowych przed skażeniami ponosi każdy działkowiec”.

Zarząd ROD Zielony

14.08.2017 r.

Bawiliśmy się wspaniale na
40-tych urodzinach naszego Ogrodu.

Drodzy działkowcy,

Ci którzy nie byli niech żałują. Nagrodzono nas aż dwoma wspaniałymi pucharami! – pierwszy otrzymaliśmy od centralnych władz Krajowej Rady PZD z Warszawy, drugi od Okręgowego Zarządu z Gdańska. Ponadto od p. Leonarda Niewińskiego – Prezesa Kolegium Gdyńskich Ogrodów Działkowych otrzymaliśmy sympatyczny list pochwalny i gratulacyjny. Swoją obecnością zaszczycił nas sam Pan Czesław Urbanowicz – symbol tego Ogrodu, który był prezesem Ogrodu 24 lata!

Nasi dzielni Policjanci z Komisariatu Gdynia-Witomino też byli z nami obecni.

Zasłużeni działkowcy ROD Zielony otrzymali srebrne i brązowe Odznaki Zasłużonego Działkowca.

Najładniejsze działki zostały również wyróżnione, rozdano wiele dyplomów.

Sama impreza przebiegała w prawdziwie rodzinnej atmosferze, była wspaniała muzyka i kuchnia, a tańcom nie było końca. Bawiliśmy się wspaniale.

Dla działkowców były to niezapomniane wrażenia. Dziękujemy Wam drodzy za przybycie.

Zdjęcia z uroczystości są do obejrzenia na naszej zakładce GALERIA.

Miłego oglądania – za rok znów świętujemy!

Zarząd ROD Zielony

11.07.2017 r.

Zapraszamy na obchody
40 – lecia Naszego Ogrodu.

Serdecznie zapraszamy naszych działkowców wraz z rodzinami na uroczystą imprezę z okazji 40-lecia istnienia naszego Ogrodu.
Oprócz oficjalnej części odbędzie się spotkanie przy biesiadnym stole; poczęstunek i zajęcia dla dzieci zapewnione.
Początek spotkania to dzień 12 sierpnia br. (sobota) o godz. 14.00, miejsce – przy naszym biurowcu.
WAŻNE!!!! Osoby deklarujące chęć uczestnictwa w spotkaniu KONIECZNIE prosimy o zgłaszanie swojego udziału w Biurze Zarządu, telefonicznie nr.: 58 6240795 (środa, sobota w godz. 11.00-13.00) bądź na skrzynkę mailową Ogrodu. Termin zgłoszeń do dnia 5 sierpnia.
P.S. Zabieramy koniecznie ze sobą dobre humory…..

Zarząd ROD Zielony

20.06.2017 r.

Opłaty za działkę !!!

Przypominamy naszym działkowcom, iż dnia 30 czerwca mija termin corocznych wpłat z tytułu dzierżawy działek.
Prosimy o jak najszybsze uregulowanie należności.
Jednocześnie przypominamy, iż Zarząd będzie stanowczo egzekwował obowiązkowe należności ze strony Państwa – działkowców. Po tym terminie wpłaty będą naliczane wraz z ustawowymi odsetkami.

Zarząd ROD Zielony

18.06.2017 r.

Podziękowanie dla Działkowców ROD Zielony

Składamy serdeczne podziękowanie działkowcom, którzy okazali pomoc i zaangażowanie przy organizacji Mszy Świętej, dziękujemy także za udział w tej uroczystości. Msza Św. została odprawiona w intencji naszych działkowców, a także za pomyślność ich Rodzin. Do zobaczenia ponownie za rok !!!

P.S. Zdjęcia z naszej Mszy św. można obejrzeć w zakładce GALERIA

Zarząd ROD Zielony

02.06.2017 r.

K O M U N I K A T !!!!

Szanowni Państwo, Drodzy Działkowcy

Zapraszamy serdecznie na uroczystą Mszę Świętą, która odbędzie się dnia 17 czerwca 2017 roku (sobota) o godzinie. 11:oo nad jeziorkiem !!!
Msza Św. Dziękczynna zostanie odprawiona z prośbą o błogosławieństwo i obfite urodzaje.

Ofiara pieniężna zebrana podczas Mszy zostanie przeznaczona na kontynuowanie budowy kościoła w Parafii Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara Gdyni-Wiczlinie.

Po Mszy Świętej nastąpi degustacja domowych wypieków przy wspólnym stole biesiadnym.

Serdecznie prosimy Drogich Działkowców o przyniesienie darów w postaci ciasta, kawy, herbaty, owoców. Z góry składamy Państwu serdeczne Bóg Zapłać.

Zdjęcia z Mszy Świętej można obejrzeć w dziale “Galeria”.

Zarząd ROD Zielony

08.05.2017 r.

K O M U N I K A T
0 wyborze wykonawcy

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac remontowych podjętych na Walnym zebraniu sprawozdawczym członków ROD „Zielony” w dniu 8 kwietnia br., informujemy, iż zgodnie z podjętymi Uchwałami Walnego Zebrania a dotyczącymi:

1. Przełożenia chodnika przy bramie nr 3.
2. Wykonania nowej altany śmietnikowej przy bramie nr 3.
3. Wykonania nowego chodnika z polbruku przy bramie nr 2.
4. Wykonania nowej altany śmietnikowej przy bramie nr 2.
5. Wyłożenia placu manewrowego przy bramie nr 2 płytami typu Jomb.

wybrano wykonawcę – firmę ANBUD Marek Czonstke 81-577 Kłębowo, ul. Listopada 10.

Zarząd ROD Zielony

20.04.2017 r.

I N F O R M A C J A
o opłatach za działkę w 2017 roku.

W 2017 roku obowiązuje bezgotówkowa forma płatności (przelew) na konto:
Rodzinny Ogród Działkowy Zielony
ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
81-577 Gdynia – Wiczlino
w banku PKO BP nr konta 05 1440 1026 0000 0000 1233 2513
,
W tytule przelewu piszemy: “Opłata roczna za działkę nr … oraz Nazwisko i Imię działkowca

Stawki za m2 zatwierdzone na Walnym Zebraniu ROD „Zielony” w dniu 08.04.2017 r:

 • 1 m2 działki x 1,00 zł – to opłata ogrodowa
 • 1 m2 działki x 0,07 gr – to opłata na Krajową Radę Działkowców
 • 6 zł od działki – to składka członkowska.

Przykłady opłat:

 • za działkę 300 m2 - do zapłacenia – 327,00 zł
 • za działkę 315 m2 - do zapłacenia - 343,05 zł
 • za działkę 360 m2 - do zapłacenia - 391,20 zł
 • za działkę 400 m² – do zapłacenia – 434,00 zł
 • za działkę 440 m² – do zapłacenia – 476,80 zł
 • za działkę 500 m² – do zapłacenia – 541,00 zł
 • za działkę 550 m² – do zapłacenia – 594,50 zł
 • za działkę 630 m² – do zapłacenia – 680,10 zł

Szczegółowych informacji dot. kwot opłat za działkę, udziela biuro Zarządu w godzinach jego pracy. Termin płatności do dnia 30.06.2017 r.

Zarząd ROD Zielony

14.04.2017 r.

SPIS UCHWAŁ PODJĘTYCH NA WALNYM ZEBRANIU
W ROD „ZIELONY” 2017 r.

UCHWAŁA 1/04/2017 r. – zatwierdzić sprawozdanie z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu ROD w 2016 r.

UCHWAŁA 2/04/2017 r. – zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2016 r.

UCHWAŁA 3/04/2017 r. – w sprawie wyników uzupełniających w ROD”Zielony”

UCHWAŁA 4/04/2017 r. – w sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia

UCHWAŁA 5/04/2017 r. – w sprawie realizacji zadania remontowego-utwardzenie placu manewrowego brama II w ROD

UCHWAŁA 6/04/2017 r. – w sprawie realizacji zadania remontowego-przełożenie chodnika brama III oraz położenie nowego chodnika brama II w ROD

UCHWAŁA 7/04/2017 r. – w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego -rozbiórka i budowa nowej altany śmietnikowej brama II w ROD

UCHWAŁA 8/04/2017 r. – w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego -rozbiórka i budowa nowej altany śmietnikowej brama III w ROD

UCHWAŁA 9/04/2017 r. – w sprawie planu pracy na 2017 r w ROD”Zielony”

UCHWAŁA 10/04/2017 r. – w sprawie preliminarzy finansowych na 2017 r w ROD

UCHWAŁA 11/04/2017 r. – w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu ROZWOJU z Okręgowego Zarządu

Zarząd ROD Zielony

12.04.2017 r.

WJAZD POJAZDÓW MECHANICZNYCH

Zgodnie z Uchwałą Zarządu R.O.D. „Zielony” nr 21/2017 podjętą w dniu 11.04.2017 roku, wjazd samochodów osobowych na teren Ogrodu w sezonie letnim od 14.04.2017 do 31.10.2017 jest możliwy 3 dni w tygodniu:
Od piątku godz. 10:00 do niedzieli do godz. 19:00 (bez przerwy).
Przypominamy, iż na jedną działkę możliwy jest wjazd tylko jednego samochodu, ale tylko naszego działkowca, goście parkują tylko i wyłącznie na zewnątrz ogrodu, na przygotowanych miejscach postojowych.
Wjazd pojazdów, które przewożą ciężkie materiały budowlane możliwy jest TYLKO w środy od godz. 10.00 do 16.00 oraz w piątki od godziny 10.00, po uprzednim uzgodnieniu z Gospodarzami Ogrodu:
1. Jan Krszyna (tel. 668 713 013)
2. Ryszard Wojtanowski (tel. 504 909 457).

W/wym regulacje nie dotyczą przewozu osób niepełnosprawnych – są oni uprzywilejowani w myśl przepisów PZD.
Zarząd zastrzega sobie prawo do zamknięcia bram wjazdowych w przypadku miękkiego gruntu na alejkach ogrodowych.
Wszelkie próby łamania ustaleń Zarządu są na bieżąco monitorowane.

Zarząd ROD Zielony

25.11.2016 r.

PILNUJMY NASZYCH ALTANEK !!!

Szanowni działkowcy,

w związku z nasilającymi się przypadkami włamań i okradania naszych altan apelujemy do Was o częste jak to możliwe ich doglądanie.

Zbliża się zima, a więc okres w którym złodzieje są bardzo aktywni. Nie ma tygodnia, aby nie było włamań do co najmniej kilku działek. Ochrona fizyczna naszego Ogrodu całodobowo jest przez Zarząd niewykonalna. Dlatego też uzgodniliśmy z policjantami z posterunku Policji Gdynia-Witomino objęcie szczególną ochroną naszego Ogrodu.

Prosimy o zgłaszanie każdej, nawet drobnej kradzieży POLICJI !!!

Zgłaszacie Państwo przypadki włamań najczęściej tylko do Zarządu, ale to nie on w pierwszym rzędzie powinien być adresatem zgłoszeń ale POLICJA (tel.586621655).

Tylko ciągłe, na bieżąco zgłaszane przypadki włamań spowodują częstsze niż zwykle patrolowanie naszego Ogrodu. Działania te nie zastąpią jednak sąsiedzkiej czujności naszych działkowców, przekazujcie Państwo Policji i Zarządowi podejrzane zachowania nieproszonych „gości” (najlepiej udokumentowane).

Zarząd ROD Zielony

28.08.2016 r.

K O M U N I K A T
Szanowni działkowcy – osoby niepełnosprawne ruchowo

W związku ze stwierdzonymi przypadkami podrabiania kluczy do bramy wjazdowej nr 2, Zarząd ROD „ZIELONY” postanowił, iż od dnia 12 września br. otwieranie i zamykanie bramy nr 2 będzie odbywało się przy pomocy elektronicznego żetonu, który będzie wydawany tylko osobom niepełnosprawnym ruchowo (za opłatą 18,45 zł) w Biurze Zarządu począwszy od środy 31 sierpnia br. (godz. 11-13). Tracą ważność upoważnienia, którym minął termin ważności lub które nie spełniają wymagań Polskiego Związku Działkowców. Osoby niepełnosprawne ruchowo tak jak dotychczas mają zapewniony swobodny dostęp do swoich działek. Po otrzymaniu w Biurze nowego żetonu personel Biura przeszkoli Państwa w obsłudze otwierania bramy. Za wszelkie niedogodności przepraszamy, jednak bezpieczeństwo na naszym Ogrodzie jest sprawą nadrzędną.

Zarząd ROD Zielony

30.07.2016 r.

SZANOWNI DZIAŁKOWCY !!!

W 2016 r. ROD „ZIELONY” wybrano 6 działek do wyróżnienia:
Brama Nr I – działka Nr 94
Brama Nr II – działka Nr 1 , Nr 546
Brama Nr III – działka Nr. 65, Nr 185, Nr 484

Zarząd ROD „ZIELONY” gratuluje.

Wręczenie nagród w/w działkowcom nastąpi na imprezie pt.
„DZIEN DZIAŁKOWCA” w dn. 20.08.2016r.

Zarząd ROD Zielony

26.07.2016 r.

ZAPROSZENIE

Celem pogłębienia integracji naszych doświadczonych stażem działkowców z nowymi członkami, Zarząd R.O.D. „Zielony” ma przyjemność zaprosić naszych Działkowców i ich Rodziny na imprezę pod tytułem:

„DZIEŃ DZIAŁKOWCA”

Impreza rozpocznie się dnia 20 sierpnia (SOBOTA) br. o godz. 16.00 w budynku Zarządu oraz na wolnym powietrzu w przylegającym ogrodzie.
Spotkanie połączone będzie z poczęstunkiem typu – żurek, chleb z ogórkiem i domowym smalcem, ciastem domowym, herbatą, kawą, itp. Oprawa muzyczna będzie zapewniona. Dla dzieci przewidujemy niespodziankę !!!

Prosimy o Wasze potwierdzenie uczestnictwa w tej imprezie – telefonicznie lub osobiście !!!

Osoby chętne do pomocy w organizacji spotkania, jak i osoby z pomysłami uatrakcyjnienia imprezy prosimy o kontakt z Zarządem.

Zarząd ROD Zielony

18.05.2016 r.

K O M U N I K A T !!!!

Szanowni Państwo, Drodzy Działkowcy

Zapraszamy serdecznie na uroczystą Mszę Świętą, która odbędzie się dnia 18 czerwca 2016 roku (sobota) o godzinie. 11:oo nad jeziorkiem !!!
Msza Św. Dziękczynna zostanie odprawiona z prośbą o błogosławieństwo i obfite urodzaje.

Ofiara pieniężna zebrana podczas Mszy zostanie przeznaczona na kontynuowanie budowy kościoła w Parafii Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara Gdyni-Wiczlinie.

Po Mszy Świętej nastąpi degustacja domowych wypieków przy wspólnym stole biesiadnym.

Serdecznie prosimy Drogich Działkowców o przyniesienie darów w postaci ciasta, kawy, herbaty, owoców. Z góry składamy Państwu serdeczne Bóg Zapłać.

Zdjęcia z Mszy Świętej można obejrzeć w dziale “Galeria”.

Zarząd ROD Zielony

18.05.2016 r.

OGŁOSZENIE!

W Związku z nielegalnym wyrzucaniem śmieci wielkogabarytowych, do śmietników na terenie ROD “Zielony”, Zarząd ROD „Zielony” podjął uchwałę nr 43/05/2016 r z dnia 10.05.2016 r.
Uchwała dotyczy naliczania opłaty od 100 zł wzwyż za nielegalne wyrzucanie śmieci wielkogabarytowych / poremontowe, budowlane na terenie ROD „Zielony”.
Udokumentowane przypadki łamania prawa ROD i PZD w tym względzie kwalifikują się do stosowania takiej kary pieniężnej.
Opłata taka będzie płatna na ogólne konto ROD “Zielony”.

Zarząd ROD Zielony

12.04.2016 r.

SZANOWNI DZIAŁKOWCY!

INFORMUJEMY O MOŻLIWOŚCI KUPNA WORKÓW NA ODPADY ZIELONE W CENIE 2.99 zł ZA SZTUKĘ.
WORKI ZAKUPIĆ MOŻNA W BIURZE ZARZĄDU W GODZINACH JEGO PRACY.
ZAPRASZAMY!!!!.

Zarząd ROD Zielony

24.11.2015 r.

K O M U N I K A T !!!!

SZANOWNI DZIAŁKOWCY

W związku z dewastacją alejek ogrodowych ROD-u “ZIELONY” przez samochody, realną groźbą niebezpiecznych dla ludzi sytuacji oraz zmniejszeniem się nośności gruntu wskutek obfitych opadów deszczu, Zarząd postanowił, iż z dniem 26 listopada br. od godz.21.00 aż do odwołania zamyka się na Bramę nr 2 (przy biurze). Prosimy o wyjazd Państwa samochodów z terenu Ogrodu przed podanym wyżej terminem. Zgodnie z regulaminem PZD, dopuszczalny będzie wjazd i wyjazd samochodów Bramą nr 2 tylko w sytuacjach koniecznych (np. dowóz materiałów budowlanych, zabranie plonów z działki), ale tylko w godzinach pracy Biura, czyli SOBOTA od godz. 11.00 do godz. 13.00, po tym czasie Brama nr 2 będzie zamknięta. Bramy nr 1 i 3 są zamknięte do odwołania. Prosimy naszych działkowców o wyrozumiałość dla tak poważnej sytuacji i stosowanie się do zaleceń Zarządu w tej sprawie.

Zarząd ROD Zielony

04.11.2015 r.

K O M U N I K A T !!!!

Informujemy, iż dnia 10 listopada br. zostaną zamknięte bramy: Nr1 i Nr 3.
Zobowiązujemy wszystkich działkowców do zamykania na klucz furtek wejściowych przy bramach. Odnotowujemy coraz bardziej zuchwałe przypadki napadów na działkowców oraz okradania naszych działek – naszego wspólnego dorobku. Tylko działając razem możemy przeciwstawić się złodziejom i wandalom.

Zarząd ROD Zielony

04.11.2015 r.

Szanowni Działkowcy

W 2015 r. wybrano trzy najładniejsze działki:
1 – Brama Nr 1 – Działka Nr 579
2 – Brama Nr 2 – Działka Nr 496
3 – Brama Nr 3 – Działka Nr 437
Zarząd ROD Zielony gratuluje działkowcom w/w działek. Wręczenie nagród działkowcom w//w działek nastąpi na Walnym Zebraniu w 2016r.

Zarząd ROD Zielony

27.10.2015 r.

K O M U N I K A T !!!!

SZANOWNI DZIAŁKOWCY

OPŁATA ZA ZUŻYTĄ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Termin wpłat za zużytą energię elektryczną mija 31 października br.
Wpłaty przyjmujemy tylko na ogólne konto ROD Zielony.
Podajemy w tytule przelewu: numer działki oraz imię i nazwisko.
Wpłaty po w/wym terminie będą naliczane z ustawowymi odsetkami.

Zarząd ROD Zielony

19.10.2015 r.

Z A W I A D O M I E NI E !!!!

O szkoleniu dla kandydatów i nowych członków PZD.

Szkolenie odbędzie się dnia 7 listopada br. (sobota) w godz. 10.00 – 14.00, miejsce szkolenia: świetlica ROD im. Domagalskiego, 81-533 Gdynia, ul. Grodnieńska 24 (boczna od Wielkopolskiej).

Zarząd ROD Zielony

16.09.2015 r.

W A Ż N A   I N F O R M A C J A !!!!

SZANOWNI DZIAŁKOWCY

Przypominamy naszym działkowcom, iż obowiązuje całkowity zakaz palenia ognisk i spalania wszelkich odpadów (w tym zielone) na terenie naszych działek.

Uchwała Rady Miasta Gdyni nr XXII/447/12 z dnia 29.08.2012 roku w sprawie:
Regulaminu czystości i porządku na terenie miasta Gdyni

 

Zarząd ROD Zielony

14.04.2015 r.

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ROD „ZIELONY”

 

 

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2014 r. i za kadencję.

7. Sprawozdanie finansowe za okres od 19.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2014 rok.

9. Ocena Zarządu przez Komisję Rewizyjną ROD za 2014 r. oraz za kadencję wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.

10. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2015 rok.

11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

12. Dyskusja.

13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2014 r.

14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 19.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

15. Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu ROD.

16. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2014 r.

17. Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.

18. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na okręgowy zjazd delegatów PZD (według liczby ustalonej dla danego ROD przez okręgowy zarząd PZD).

19. Wybory:

a) Zarządu ROD,

b) Komisji Rewizyjnej ROD,

c) Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.

20. Uchwalenie programu działania na okres kadencji.

21. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia,

22. Uchwalenie planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej działkowców*,

23. Uchwalenie planu pracy i preliminarza finansowego na 2015 r.

24. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

25. Sprawy różne.

26. Zakończenie obrad.

* Tylko w przypadku podjęcia inwestycji

 

 

GDYNIA-WICZLINO, dnia 19.04.2015 r.

(miejscowość)

 

 

ZAPROSZENIE

Zarząd ROD ”Zielony” w Gdyni – Wiczlinie
na mocy uchwały Nr 12/03/2015 z dnia 31.03.2015 r. Prezydium OZ w Gdańsku Zaprasza dnia 19 KWIETNIA 2015 r.
do świetlicy ROD „Zielony” Wiczlino, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

Początek obrad w I terminie o godz. 10:00.
W przypadku braku wymaganej ilości członków Stowarzyszenia, Walne
odbędzie się w II terminie o godz. 10:30
Uchwały Walnego zebrania w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu.
Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu
dnia 11 kwietnia 2015 roku w godzinach od 11:00 – 13:00,
w biurze Ogrodu ROD ”Zielony”.

Zarząd ROD „Zielony” przypomina o:
zabraniu ze sobą dowodu osobistego oraz o:
1. Terminowym wnoszeniu opłat na rzecz ogrodu zgodnie z podjętą uchwałą.
2. Obowiązku rozliczenia w terminie do 30 października zużytej energii
elektrycznej, w przeciwnym przypadku nastąpi odłączenie energii.
3. Uzupełnieniu lub odnowieniu numeru działki i umieszczeniu w miejscu
widocznym z alejki.
4. Utrzymaniu w czystości alejki przylegającej do działki i nie wyrzucaniu
odpadów w miejscach do tego nieprzystosowanych.
5. Zakazie wjazdu, parkowania i mycia pojazdów samochodowych na ogrodzie.
6. Zakazie wyprowadzania psów luzem oraz o sprzątaniu po swoich podopiecznych.
7. Obowiązku posiadania kompostownika na swojej działce.
8. Konieczności zamknięcia zaworów czerpalnych po zejściu powietrza w dniu
napełniania magistrali wodą, oraz zainstalowania zaworów przelotowych na
instalacji doprowadzającej wodę do działki.

 ZARZĄD ROD „ZIELONY”

19.03.2015 r.

Biuletyn Informacyjny nr 1/2015
Kolegium Prezesów
Gdyńskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych

 

Koleżanki i Koledzy!

 

Dnia 04 marca 2015 roku odbyło się spotkanie prezydium Kolegium Prezesów Gdyńskich ROD z prezydentem Miasta Gdyni.

Na kolejnym cyklicznym spotkaniu poruszono następujące zagadnienia:

1. Realizację zapewnień Prezydenta Miasta Gdyni, wynikające ze spotkania w marcu 2014 roku dotyczącą zapisów w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni.

2. Zasad pozyskiwania i przydzielania dotacji na potrzeb ogrodów:

 a) ze środków miejskich,

 b) ze środków unijnych,

3. Umieszczania informacji dotyczących ROD w biuletynie informacyjnym „Ratusz”,

4. Porządków na granicach ogrodów,

5. Spalanie odpadów organicznych,

6. Wciągnięcia do poprawek w regulaminie o czystości i porządku w gminie ogrodów działkowych w ramach tzw. „wystawki”,

 

Ad1. Odnośnie ubiegłorocznego zobowiązania, co do zapisów w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gdyni otrzymaliśmy informacje, że prace dobiegają końca, a przed uchwaleniem, (które, ma nastąpić w bieżącym roku) odbędzie się społeczna konsultacja. Tereny, na których znajdują się ogrody działkowe będą zapisane, jako: ogrody działkowe.

Ad 2. Dotacje, zarówno z miasta, jaki i ze środków unijnych są możliwe w przypadku realizacji dużych projektów, które służyć będą nie tylko działkowcom, ale też lokalnej społeczności. Jeżeli takie będą realizowane przez ogrody, otrzymaliśmy zapewnienie o pomocy ze strony miasta.

Ad 3. Prezydent Miasta wyraził zgodę na zamieszczanie informacji dotyczących życia ogrodów w biuletynie informacyjnym „Ratusz”. Oto zasady umieszczania informacji po uzgodnieniach z Rzecznikiem U.M. Panią Joanna Grajter.

Informacje należy przesyłać  do piątku, wtedy jest nadzieja, ze znajdą się one w nowym wydaniu,

 • Informacja powinna być zwięzła, zawierać istotne dane dotyczące ogrodu,
 • Ogród ponosi całkowitą odpowiedzialność za zamieszczane treści,
 • Ogrody, które nie mają łączności internetowej mogą  informacje przesyłać na adres U M Gdyni zespół Prasowy Redakcja Ratusz Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia,
 • Można zamieszczać informacje o np. o przetargach w ogrodach,
 • Adres mail do przesyłania wiadomości: ratusz@gdynia.pl,telefon kontaktowy: 58 668 81 26

 

Ad 4. Z godnie z art.15 ustawy z 13.12.2013 porządki na granicach ogrodów należą do gminy. Gmina będzie uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Do ogrodów skierowana jest następująca prośba.

Prosimy o zorientowanie się i przesłanie na piśmie, jaki podmiot jest właścicielem, użytkownikiem terenów przylegających do ogrodzeń ogrodów. Informacje tę należy przesłać na adres siedziby kolegium: 81-533 Gdynia ul. Grodnieńska 24, w terminie do końca maja 2015 roku.

Informacje te można pozyskać, na stronie internetowej OZ PZD Gdańsk są szczegółowe mapy każdego ogrodu lub od radcy prawnego OZ PZD Gdańsk.

Ad 5. Miasto, w nawiązaniu do naszej propozycji rozpatrzy możliwość wyznaczenia terminów, w których będzie można spalać odpady organiczne. Informacje niezwłocznie zostaną przekazane do ogrodów.

Ad 6. Na dzień dzisiejszy ogrody działkowe, nadal nie są uwzględnione w projekcie odbierania przedmiotów wielkogabarytowych poprzez tzw. „wystawki”, ponieważ działki nie stanowią miejsca zamieszkania tylko sezonowego wypoczynku. Trwają prace zmieniające niektóre zapisy w regulaminie o czystości i porządku w gminie. Kolegium wystosowało pismo do Prezydenta Michała Gucia, który pilotuje tym pracom z prośbą o włączenie do regulaminu ROD w Gdyni.

 

Kolegium prosi o udostepnienie niniejszej informacji szerokiemu odbiorcy lub odczytanie na Walnych Zebraniach Sprawozdawczo- Wyborczych 2015 wraz z życzeniami świątecznymi.

 

 

 Sekretarz                                                                   Przewodniczący

/-/                                                                                      /-/

Ewa Sikora                                                              Leonard Niewiński

23.12.2014 r.

UWAGA

Na podstawie podjętej uchwały przez

Walne Zgromadzenie na zebraniu

dnia 02.04.2011 roku,

w sprawie zasad korzystania

z energii elektrycznej w Ogrodzie

zgodnie z § 8 i § 9

Zarząd R.O.D „Zielony” zablokuje dostawę

energii elektrycznej wszystkim zalegającym

z opłatą za 2014 rok.

 

Zarząd R.O.D ”Zielony”

20.12.2014 r.

W imieniu Kolegium Prezesów Rodzinnych

Ogrodów Działkowych Powiatu Puckiego i Wejherowskiego

życzenia Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, oraz zdrowia

i wszelkiej pomyślności, spokoju i pewności w naszych ogrodach

w 2015 roku wszystkim DZIAŁKOWCOM Okręgu Gdańskiego

s k ł a d a j ą

 

Jan Dzieciuch Wojciech Pera Mieczysław Kamiński

 

Rumia, dnia 17 grudnia 2014 r.

 

 

 

 

 

16.12.2014 r.

Dobre wiadomość dla działkowców – altany zostają!

Rząd przyjął poprawki do obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje mają umożliwić legalizację niewielkich, murowanych domków, wybudowanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych, które zgodnie z obowiązującym prawem nie spełniają wymogów altany. Chodzi o to, aby ochronić przed rozbiórką ok. 900 tys. budynków, które na podstawie dotychczasowych przepisów są samowolą budowlaną. Poprawki, zgodnie z zaleceniem premier Ewy Kopacz, zostały przygotowane wspólnie przez stronę rządową i przedstawicieli działkowców. Projekt noweli ustawowej opracował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop rozbiórkom altan”, który powstał przy Polskim Związku Działkowców.

Rząd, aby wesprzeć inicjatywę obywatelską, zaproponował do niej konkretne przepisy. Przede wszystkim altaną działkową będzie budynek wolno stojący o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym lub inny obiekt pełniący taką funkcję. Jego powierzchnia nie może przekroczyć 35 m kw., a wysokość 4 m, (jeśli dach jest płaski) lub 5 m, (jeśli dach jest stromy). Do powierzchni zabudowy nie będzie wliczany taras, weranda lub ganek, jeśli ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m kw.

Za legalne uznane zostaną już istniejące altany, jeśli spełnią normy ustawowe. Za legalizację obiektów nie będzie pobierana opłata legalizacyjna. Jednocześnie w przypadku altan objętych postępowaniami dotyczącymi wydania decyzji o nakazie rozbiórki – postępowania te będą umarzane.

Gdy działkowiec będzie miał wątpliwości, czy budynek w jego ogrodzie spełnia kryteria altany, to będzie mógł wystąpić do nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że domek jest altaną. Za taki wniosek nie będzie pobierana opłata skarbowa.

Ponadto, jeśli właściciel ma nakaz rozbiórki obiektu znajdującego się na działce, ale jego faktyczna rozbiórka jeszcze się nie rozpoczęła, to organ nadzoru budowlanego, który wydał taką decyzję w pierwszej instancji, ma stwierdzić jej wygaśnięcie.

Źródło: strona internetowa KPRM 

09.12.2014 r.

Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego. Czy należy go złożyć do 31 grudnia 2014 roku? – 08.12.2014

W ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych zostały zachowane dotychczasowe zwolnienia podatkowe tj. zwolnienie z podatku rolnego (art. 54) i zwolnienie z podatku od nieruchomości (art. 55).

Oznacza to, że tak jak dotychczas, ani stowarzyszenie ogrodowe ani działkowcy nie będą musieli płacić podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości, mimo że taki obowiązek normalnie obciążałby ich z tytułu korzystania z gruntu i budynków.

W poprzednio obowiązującej ustawie o ROD zwolnienia te miały charakter podmiotowy, a w obecnej ustawie mają charakter przedmiotowy tj. związany z wykorzystaniem gruntów pod rodzinne ogrody działkowe. Oznacza to, że jeżeli stowarzyszenie ogrodowe i działkowcy będą wykorzystywali grunty i budynki ogrodowe na inne cele to będą musieli zapłacić od nich podatek.

Wraz z nową ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych zmieniły się również zasady uzyskiwania tych zwolnień. Do tej pory, zgodnie z ustawą z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym, aby skorzystać ze zwolnienia z podatku rolnego niezbędne było złożenie wniosku o jego zwolnienie (do dnia 31 grudnia) oraz deklaracji na podatek rolny wraz z odpowiednimi załącznikami (do 15 stycznia). A w przypadku podatku od nieruchomości, tylko złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z odpowiednimi załącznikami (do 31 stycznia) - zgodnie z ustawą z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Obecnie, w dalszym ciągu konieczne jest składanie deklaracji podatkowych (wraz z załącznikami), ale już bez wniosku o zwolnienie z podatku rolnego. Takie zwolnienie będzie następowało z urzędu (na podstawie decyzji wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta).

Czyli, aby uzyskać zwolnienie z podatku rolnego i od nieruchomości w 2015 r. zarządy ROD winny:

 • do 15 stycznia 2015 r. złożyć deklarację na podatek rolny (wraz z załącznikami),

 • do 31 stycznia 2015 r. złożyć deklarację na podatek od nieruchomości (wraz z załącznikami).

Wniosku o zwolnienie z podatku rolnego już nie składamy!!! (art. 13d w zw. z art. 12 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym)

Pamiętajmy także, że ze zwolnienia z podatku od nieruchomości będą mogły również skorzystać altany, ale tylko normatywne. W związku ze zrównaniem w ustawie o ROD powierzchni zabudowy wszystkich altan w miastach i poza granicami miast (do 35 m2) również właściciele altan miejskich, których powierzchnia zabudowy wynosi 25 m2 – 35 m2 będą mogli w przyszłym roku skorzystać z przedmiotowego zwolnienia (art. 57 ustawy o ROD).

 

M. Pilzak

WGG

Krajowa Rada PZD

12.11.2014 r.

POŻEGNANIE KOMISJI ROZJEMCZYCH

W dniu 4 listopada 2014 r. odbyło się w Warszawie uroczyste pożegnanie  Krajowej Komisji Rozjemczej i Przewodniczących Okręgowych Komisji Rozjemczych. W uroczystości udział wzięli członkowie Prezydium Krajowej Rady PZD. Z dniem uchwalenia statutu PZD komisje rozjemcze wszystkich szczebli uległy rozwiązaniu. Z uwagi na zapisy ustawy o ROD, tak musiał zdecydować statut PZD.

ZARZĄD ROD „ZIELONY”

07.10.2014 r.

Zakaz spalania odpadów zielonych wynika z art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), który stanowi, iż dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że, są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania, w powiązaniu z przepisem § 3 ust. 2 pkt 7 Uchwały Nr XXI/447/12 Rady Miasta Gdyni w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni ( Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2012 r. poz. 2865 ze zm.), który konstytuuje obowiązek selektywnego zbierania odpadów zielonych stanowiąc wprost, że “właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady do selektywnego odbierania odpadów obejmujących komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji“.

Gmina Miasto Gdynia nie objęła zorganizowanym przez siebie systemem odbierania odpadów nieruchomości niezamieszkałych, jakimi są działki na Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

W tym miejscu należy przytoczyć przepis § 11 ww. regulaminu, zgodnie, z którym właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, a nie zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do pozbywania się odpadów w sposób określony w § 10, przy czym przekazywanie odpadów następuje na podstawie indywidualnej umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej, oraz przepis art. 15 ust. 2  Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

28.09.2014 r.

KOMUNIKAT

 

ZARZĄD ROD „ZIELONY” INFORMUJE DZIAŁKOWCÓW,

IŻ W PAŹDZIERNIKU ROZLICZAMY PRĄD

WEDŁUG WSKAZAŃ LICZNIKÓW

z dnia 30.09.2014

UWAGA: Informacji na temat wysokości opłat udziela zarząd ROD od 10.10.2014r.

Wpłaty na konto bankowe, ostateczny termin rozliczania użytkowników za zużytą energię upływa 31.10.2014 r.

Zarząd ROD „Zielony”

.

27.09.2014 r.

KOMUNIKAT

ZARZĄD ROD „ZIELONY” INFORMUJE DZIAŁKOWCÓW, IŻ ZGODNIE Z POZWOLENIEM WODNO – PRAWNYM ORAZ W CELU ZABEZPIECZENIA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ NA OKRES ZIMY

DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU

ZOSTANIE NA TERENIE OGRODU ZAMKNIĘTE UJĘCIE WODY.

UWAGA: Ostateczny termin ponownego włączenia wody uzależnione będzie od warunków

    atmosferycznych, o czym Zarząd powiadomi odrębnym komunikatem.

Zarząd ROD „Zielony”

19.09.2014 r.

UWAGA

 

Przypominamy członkom Ogrodu R.O.D „Zielony”, że teren wzdłuż ul. Suchej nie jest wyznaczonym miejscem na składowanie odpadów. Prosimy nic nie wystawiać.!!!!!!!

APEL DO MIESZKAŃCÓW WICZLINA I OKOLIC

Odpady wielkogabarytowe należy pozostawić przy pergoli śmietnikowej, przed własną posesją lub na chodniku przy krawężniku w miejscu widocznym, nieutrudniającym ruchu drogowego. Ul. Sucha wzdłuż Ogrodu „Zielony”

nie była i nie jest miejscem zbiórki odpadów!!!!!!!!!!!

 

 

Zarząd ROD „Zielony”

17.09.2014 r.

KOMUNIKAT

W wyniku licznych kradzieży oraz włamań do altanek znajdujących się na terenie ROD „Zielony” Zarząd Ogrodu – na prośbę Policji

(pismo z dn. 09.09.14) przypomina o konieczności zamykania bram i furtek wejściowych w celu niedopuszczenia do przebywania na terenie ogrodu

osób nieupoważnionych.

Przyczyni się to do zwiększenia porządku i bezpieczeństwa działkowiczów.

 

                                                                           Zarząd ROD „Zielony”

16.08.2014 r.

ZEBRANIE WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK

W ROD „ZIELONY” DNIA 06.09.2014

w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego ROD”ZIELONY”

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD ”Zielony” w Gdyni – Wiczlinie zawiadamia

że, w dniu 06 WRZEŚNIA 2014 r. o godzinie 10.00

w Zespole Szkół Nr. 14

81-589 GDYNIA DĄBROWA, ul. Nagietkowa73

odbędzie się I termin zebrania wszystkich działkowców korzystających z działek na podstawie prawa do działki, położonych na terenie ww. ROD.

II termin zebrania wszystkich działkowców korzystających z działek położonych na terenie ww. ROD odbędzie się w dniu

06 września 2014 r. o godzinie 11.00

w Zespole Szkół Nr. 14

81-589 GDYNIA DĄBROWA, ul. Nagietkowa73

Zarząd ROD „Zielony”

********

PROPONOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK W ROD „ZIELONY” DNIA 06.09.2014

w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego ROD

 

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku zebrania.
 4. Zatwierdzenie regulaminu zebrania.
 5. Wybór komisji Mandatowej, komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność zebrania w I terminie.
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność zebrania w II terminie.
 8. Dyskusja w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego ROD.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

- uchwała o wyodrębnieniu ROD ze stowarzyszenia ogrodowego PZD i powołaniu

nowego stowarzyszenia ogrodowego, które przejmie prowadzenie danego ROD,

- uchwała o powołaniu komitetu założycielskiego ogrodowego nowego stowarzyszenia

- uchwała o przyjęciu przez zebranie statutu nowego stowarzyszenia ogrodowego,

10.  Sprawy różne.

11.  Zakończenie zebrania.

 

 

………………………………..                                                                                                                                     

     (pieczęć ROD)

REGULAMIN

zebrania działkowców ROD im. „ZIELONY” w Gdyni – Wiczlinie w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy odbytego dnia 06 września 2014 r.

 1. Prawo udziału w zebraniu mają działkowcy korzystający na podstawie prawa do działki z działek położonych na terenie ROD im „ZIELONY”
 2. Działkowcy uczestniczący w zebraniu ROD im „ZIELONY” mają prawo zgłaszać wnioski oraz głosować (czynne prawo wyborcze) nad proponowanymi uchwałami.
 3. Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami (wybór Przewodniczącego zebrania i komisji) oraz nad wszystkimi wnioskami i uchwałami i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący działkowcami w ROD im „ZIELONY”
 4. Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie Wiceprezes.
 5. Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD Przewodniczącego zebrania. Przewodniczącego zebrania może zaproponować każdy uczestnik zebrania posiadający czynne prawo wyborcze.
 6. Zebranie wybiera komisję mandatową oraz komisję uchwał i wniosków.
 7. Przewodniczący zebrania proponuje skład Prezydium. Kandydatów do Prezydium może zgłosić każdy uczestnik zebrania.
 8. Wybór Przewodniczącego zebrania, Prezydium, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu zebrania, wybór komisji mandatowej oraz uchwał i wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 9. Przewodniczący zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało ono zgodnie z przyjętym porządkiem, a także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, statutu PZD w zakresie, w jakim jego postanowienia nie pozostają w sprzeczności z ustawą o ROD.
 10. Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący zebrania.
 11. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom oraz może udzielić głosu w sprawach formalnych.
 12. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut.
 13. Zaproszeni goście mają nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także: przedstawiciel stowarzyszenia ogrodowego PZD składający wniosek o pozostawieniu ROD w stowarzyszeniu ogrodowym PZD oraz przedstawiciel grupy inicjatywnej działkowców z tego ogrodu składającej wniosek o wyodrębnieniu ROD ze stowarzyszenia ogrodowego PZD.
 14. Komisja mandatowa stwierdza prawomocność zebrania w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50% działkowców użytkujących działki w ogrodzie na podstawie prawa do działki. Jeżeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, komisja mandatowa stwierdza brak uprawnień do podjęcia uchwał w I terminie.  Zebranie ulega rozwiązaniu po poinformowaniu, że zebranie w II terminie odbędzie się w innym terminie podanym w zawiadomieniu, nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
 15. Prawomocność zebrania w II terminie stwierdza komisja mandatowa, jeżeli obecnych na zebraniu jest ponad 3/10 liczby działkowców użytkujących działki w ogrodzie na podstawie prawa do działki
 16. Komisja uchwał i wniosków przedstawia pod głosowanie wnioski działkowców dotyczące stowarzyszenia, które ma prowadzić ROD. Głosowanie uchwały przeprowadza Przewodniczący zebrania.
 17. Uchwała zebrania działowców odbywającego się w I terminie podejmowana jest w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności w momencie głosowania, co najmniej połowy liczby działkowców korzystających z działek w ROD.
 18. Uchwała zebrania działowców odbywającego się w II terminie podejmowana jest w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów w obecności w momencie głosowania, co najmniej 3/10 liczby działkowców korzystających z działek w ROD.
 19. Głosowania przeprowadza Przewodniczący zebrania. Przewodniczący może powołać do pomocy w liczeniu głosów działkowców uczestniczących w zebraniu.
 20. Ważność uchwały o wyodrębnieniu ROD uzależniona jest od spełnienia warunków określonych w ustawie o ROD
 21. Uchwałę podpisują Przewodniczący zebrania i Przewodniczący komisji uchwał i wniosków.
 22. W przypadku podjęcia uchwały o wyodrębnieniu ROD, bezpośrednio po głosowaniu, zarząd ROD przekazuje komitetowi założycielskiemu nowego stowarzyszenia ogrodowego dokumenty świadczące o spełnieniu wymogów formalnych zwołania zebrania zapisanych w art. 69 ust. 2 ustawy o ROD oraz protokół z głosowania.
 23. Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza jego zamknięcie i przy braku sprzeciwu zebranie ulega rozwiązaniu.
 24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium.

 

…………………………………………………..

/podpis Przewodniczącego Zebrania/

 

 

GDYNIA, dnia 06 września 2014 r.

12.08.2014 r.

KOMUNIKAT

ZARZĄD ROD “ZIELONY INFORMUJE, IŻ PO DOKONANYM PRZEGLĄDZIE OGRODU PRZEPROWADZONYM W LIPCU 2014 R. KOMISJA ZGŁOSIŁA KANDYDATURY DO ROZSTRZYGNIĘCI KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ DZIAŁKĘ

LAUREATAMI 2014 roku są:

I miejsce – działka nr 350

II miejsce – działka nr 118

III miejsce – działka nr 185

WYRÓŻNIONO NASTĘPUJĄCE DZIAŁKI:

5-32-48-108-111-311-356-378-426-437-472-473-490-521-522-534-579

GRATULUJEMY

„Zarząd ROD „Zielony”

GDYNIA, SIERPIEŃ 2014

16.06.2014 r.

ZARZĄD INFORMUJE, ŻE Z DNIEM 31 MAJA 2014 ROKU ZGODNIE Z PRZYJĘTĄ UCHWAŁĄ nr 8/2014 § 2

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

ROD „ZIELONY”

MINĄŁ TERMIN WNOSZENIA OPŁAT ROCZNYCH ZA UŻYTKOWANIE DZIAŁKI.

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU UREGULOWANIA TEJ OPŁATY BEZPOŚREDNIO NA KONTO BANKOWE OGRODU.

NORDEA BANK POLSKA SA

I ODDZIAŁ GDYNIA

05 1440 1026 0000 0000 1233 2513

31.03.2014 r.

UWAGA

PRÓBNY ROZRUCH HYDROFORNI

05.04.2014 r. godz.10-15

Sobota 

ROZRUCH HYDROFORNI

12.04.2014 r.

     Sobota

PROSIMY O SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO UJĘĆ WODY NA SWOICH DZIAŁKACH.

BRAK KRANÓW UTRUDNIA ROZPOCZĘCIE PRAC ZWIĄZANYCH Z URUCHOMIENIEM HYDROFORNI.

Chętnych do pracy przy uruchamianiu hydroforni w ramach odpracowania godzin na rzecz Ogrodu prosimy o zgłaszanie do p. Zdzisława Dzierżyńskiego,

Tel. 505 – 479 – 605

Zarząd ROD „Zielony”

03.03.2014 r.

27 lutego 2014 r. przedstawiciele Kolegium Prezesów Gdyńskich ROD spotkali się z Panem Wojciechem Szczurkiem Prezydentem Miasta Gdyni.
Spotkanie zostało przeprowadzone w celu wyjaśnienia sytuacji gdyńskich ogrodów działkowych wobec planów inwestycyjnych Miasta.
Efektem spotkania jest stanowisko, jakie wystosował Pan Prezydent do Kolegium Prezesów Gdyńskich ROD. Treść stanowiska poniżej:

list

16.02.2014 r.

INFORMACJA

    

Zarząd ROD ”Zielony” w Gdyni – Wiczlinie

informuje, że

Walne Zebranie Sprawozdawcze

odbędzie się w dniu 22 marca 2014 r.

w świetlicy ROD „Zielony” Wiczlino, ul. Sucha 1

 

POCZĄTEK OBRAD:

w I terminie o godz. 10:00.

w II terminie o godz. 10:30

Zgodnie z §79 ust.2 statutu PZD uchwały Walnego Zebrania odbytego w II terminie są ważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu.

Prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach:

08 marca 2014 roku w godzinach od 12:00 -  15:00,

oraz

10 marca 2014 roku w godzinach od 17:00  -  19:00

w biurze Ogrodu ROD ”Zielony”.

Członek Zarządu ROD                                                Prezes Zarządu ROD

/-/                                                                                       /-/

Beata Sosnowiecka                                                          Ewa Sikora

                                                                                                      

 

UWAGA- każdy członek PZD otrzyma indywidualne imienne zaproszenie na walne zebranie sprawozdawcze.

04.09.2013 r.

WYSTAWKI W GDYNI

Informujemy, że we wszystkich dzielnicach Gdyni, zgodnie z ustalonym harmonogramem (tabela poniżej), będzie można pozbyć się bezpłatnie starych tapczanów, lodówek i innych zalegających w domu gratów.

Zasady odbioru odpadów są takie same jak w dotychczasowych edycjach wystawek: mieszkańcy poszczególnych dzielnic wystawiają odpady w soboty do godziny 11.00 przy pergoli śmietnikowej, przed własną posesją lub na chodniku przy krawężniku. Zbierane są wyłącznie odpady wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstw domowych, takie jak: meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, armatura sanitarna, okna, drzwi, dywany, opony itp. Prosimy mieszkańców, aby nie wystawiali odpadów zmieszanych oraz niebezpiecznych.

DATA ZBIÓRKI

DZIELNICE

7.09

Oksywie, Pogórze, Obłuże, Babie Doły, Pustki Cisowskie – Demptowo

14.09

Chylonia, Cisowa, Grabówek, Leszczynki, Działki Leśne,

21.09

Śródmieście, Kamienna Góra, Wzgórze Św. Maksymiliana, Witomino – całe

28.09

Redłowo, Orłowo, Mały Kack

5.10

Chwarzno, Wiczlino, Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa

UWAGA! Odpady nieobjęte „wystawką” nie będą odbierane. Odpady takie będą traktowane, jako zaśmiecanie miasta, o czym niezwłocznie powiadomiona zostanie Straż Miejska.

17.08.2013 r.

UWAGA

AWARIA ZEWNĘTRZNA SIECI ENERGETYCZNEJ SPOWODOWAŁA PRZEPALENIE INSTALACJI ZASILAJĄCEJ POMPĘ GŁĘBINOWĄ

I SPALENIE POMPY.

INFORMUJEMY, ŻE DO WTORKU 20.08.2013 R

NIE BĘDZIE WODY NA OGRODZIE.

 

Zarząd ROD „Zielony”

12.08.2013 r.

Szanowni Państwo,

W tym roku zostanie zlikwidowany jeden z ogrodów w Gdyni. Działkowcy z tego terenu będą szukać nowych działek dla siebie. Niektórzy z nich będą zainteresowani objęciem działek zagospodarowanych od osób, które chcą zrezygnować. W związku z tym, jeśli należą Państwo do osób, które po zakończeniu najbliższego sezonu planują z swojej działki zrezygnować za odpowiednią rekompensatą – prosimy o kontakt z zarządem ogrodu i przekazanie takiej informacji lub też o kontakt z Okręgowym Zarządem PZD w Gdańsku  kontakt mailowy: gdańsk@pzd.pl lub telefoniczny: 58 341-75-25,               58 945-13-47).

Jeśli to możliwe prosimy o przekazanie takich danych jak: imię, nazwisko, nr telefonu, nazwę ogrodu działkowego i numer działki. Dane te zostaną zebrane w bazę kontaktową, dzięki której będziemy mogli pośredniczyć pomiędzy rezygnującym a następcą. Dane nie będą dalej udostępniane bez Państwa wiedzy i zgody.

 • Zredagowane na podstawie pisma l.dz. 2810/2013/AL z dnia 19.07.2013

 

Zarząd ROD „Zielony”

22.07.2013 r.

Słonecznik

KOMUNIKAT

ZARZĄD ROD „ZIELONY” INFORMUJE, IŻ PO DOKONANYM PRZEGLĄDZIE OGRODU NA PRZEŁOMIE MIESIĄCA CZERWCA I LIPCA 2013 R. KOMISJA ZGŁOSIŁA KANDYDATURY DO ROZSTRZYGNIĘCI KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ DZIAŁKĘ

LAUREATAMI 2013 roku są:

I miejsce – działka nr 397

                           II miejsce – działka nr 35

                          III miejsce – działka nr 54

WYRÓŻNIONO NASTĘPUJĄCE DZIAŁKI:

2,-17,-57,-70,-76,-114,-268,-288,-363,-

365,-373,-441,-459,-476,-499

GRATULUJEMY

                                                                   Zarząd ROD „Zielony”

                                                     GDYNIA, LIPIEC 2013

************************************************